Selvitys: turkistarhauksesta voidaan luopua kestävästi

Tuore Animalian toimeksiannosta tehty selvitys osoittaa, että Suomella on hyvät edellytykset luopua turkistarhauksesta kestävällä tavalla. Professori Eija Vinnarin laatiman raportin tarkoituksena on pohtia turkistarhausalan rakennemuutosta erityisesti tulevaisuuden vaihtoehtojen kannalta.

Selvitys turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista sisältää katsauksen turkistarhauksen työllistävyyteen ja verotuloihin, esittelee kansainvälisiä esimerkkejä turkistarhauksen hallitusta lakkauttamisesta ja vaihtoehtoisia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen turkistarhausalueille.

Animalia on tehnyt töitä turkistarhauksen kieltämiseksi vuosikymmeniä, joiden aikana järjestöltä on vaadittu vastauksia siihen, miten turkistarhauksesta voisi kestävästi luopua.

”Raportti tarjoaa vastauksia siihen, miten turkistarhaus voidaan lakkauttaa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Keskeistä on turvata toimeentulo niille vain noin 200–300 tarhaajalle, joille turkistarhaus on pääasiallinen tulonlähde. Tarhauksen alamäen jatkuessa nämä yrittäjät menettävät toimeentulonsa. Myös heidän kannaltaan turkistarhauskielto ja siirtymäajan tukitoimet olisivat parempi vaihtoehto kuin tarhauksen hidas hiipuminen”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs kertoo.

Turkistarhauksen suora työllistävä vaikutus vuoden 2022 maalikuussa oli 927 henkilötyövuotta. Tilastokeskukselta saatujen tietojen mukaan kerrannaisvaikutuksineen alan työllistävä vaikutus oli alle 1 800 henkilötyövuotta. Aktiivisia turkistarhoja on Suomessa noin 600.

Raportti paljastaa, että yli puolessa turkistarhausyrityksistä tarhaustoiminta on kuitenkin osa-aikaista, ja näistä suurimmassa osassa toimintaa voidaan pitää selkeästi sivutoimisena.

Selvitys tarjoaa ratkaisuja

Selvitys sisältää myös toimenpidesuosituksia kestävän siirtymän toteuttamiseksi. Ratkaisuehdotukset pohjautuvat kansainvälisiin esimerkkeihin turkistarhauksen lakkauttamisesta sekä vastaaviin kokemuksiin paperi- ja turveteollisuuden rakennemuutoksesta. Norjassa ja Alankomaissa on korvattu tarhaajien rahallisia menetyksiä sekä tuettu heidän uudelleentyöllistymistään, ja raportti esittää näitä mahdollisina ratkaisuina myös Suomen turkisalan lakkauttamiseen.

”Turkistarhausalan rakennemuutos tulee ottaa yhdeksi painopistealueeksi valtion ja Pohjanmaan maakuntien aluekehittämiskeskusteluissa. Lisäksi alueen elinvoiman ja elinkeinorakenteen sekä uusien liiketoimintojen kehittämistä sekä turkistarhausalalla työskentelevien ihmisten uudelleenkoulutusta ja työllistymistä tulee tukea”, Vinnari sanoo.

Turkisalan merkittävyys on hyvin pieni

Selvitys tarkastelee myös usein kuultuja argumentteja turkisalan vientituloista, joiden merkitystä korostetaan julkisessa keskustelussa. Turkisalan merkittävyys Suomen valtiontaloudelle on kuitenkin hyvin pieni.

”Turkisten nettoviennin osuus Suomen tavaraviennin arvosta on vain 0,2 % ja bruttoviennin 0,5 %. Yksi kolmasosa turkisten bruttoviennin arvosta jää kotimaahan, kun taas kaksi kolmasosaa menee ulkomaille. Turkistarhausalan maksamien yhteisöverotulojen osuus valtion kokonaisyhteisöverotuloista vuonna 2019 oli 0,02 prosenttia”, Vinnari kertoo.

Vuonna 2021 Taloustutkimuksen toteuttaman mielipidekyselyn mukaan 71 % suomalaisista vastustaa nykyisenkaltaista turkistarhausta.

Lisätiedot:

Lue raportti täällä: animalia.fi/exit

Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja, Animalia
Puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Eija Vinnari
professori
eija.vinnari@tuni.fi

Eija Vinnari on tehnyt selvityksen Animalian toimeksiannosta ilman rahallista korvausta. Selvitys on toteutettu ORSI-tutkimushankkeen (2019–2025) puitteissa. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ORSI-hankkeen tarkoituksena on löytää oikeudenmukaisia ohjauskeinoja, joilla julkinen valta voi edistää kestävyystavoitteiden saavuttamista erityisesti suomalaisessa toimintaympäristössä.

Raportti julkaistaan keskustakirjasto Oodissa Helsingissä tiistaina 27.9. klo 17. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tapahtuma Animalian sivulla ja Facebookissa. Tapahtuma suoratoistetaan Animalian Facebook-sivulla.

6.10.2022: Korjattu kohta, jossa puhutaan 927 henkilötyövuodesta. Luku on vuoden 2022 maaliskuulta.

Kuva: Jo-Anne McArthur / The Ghosts In Our Machine / We Animals Media