Eläinlakiesitys kieltää porsaiden kirurgisen kastraation, muuten esitys on puutteellinen

Hallituksen juuri julkaistussa eläinsuojelulakiesityksessä on edelleen merkittäviä puutteita. Esitykseen on kuitenkin saatu parannuksena porsaiden kirurgisen kastraation kielto. Uudesta nimestään huolimatta eläinten hyvinvointilaki sallii kuitenkin edelleen turkistarhauksen ja tuotantoeläinten häkkikasvatuksen.

Porsaiden kirurginen kastraatio kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Heti lain tullessa voimaan aletaan porsaiden kastraation yhteydessä velvoittaa tulehduskipulääkitystä ja vuodesta 2027 alkaen lisäksi paikallispuudutusta. Vuodesta 2035 alkaen porsaiden kirurginen kastraatio on sallittu vain anestesiassa eläinlääkärin suorittamana ja vain eläimen hyvinvoinnin kannalta perustellusta syystä.

Esityksessä on mukana Animalian pitkään ajamia tavoitteita. Uusien porsitushäkkien rakentaminen kielletään heti lain voimaan tullessa vuonna 2023. Emakoiden tiineytyshäkit kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään. Lisäksi pihattonavetoiden investointitukien ehdoksi tulee vaatimus ulkoilutarhasta tai laitumesta.

Animalia pitää pitkiä siirtymäaikoja kohtuuttomina, mutta porsaiden kirurgisen kastraation kielto on kuitenkin edistysaskel.

”Lausuntokierroksella ministeriö sai asiantuntijoilta ja kansalaisilta satoja lausuntoja, joissa vaadittiin muun muassa puudutusta. On hyvä, että Animalian yli kymmenen vuoden työ sekä kansalaisten tahto näkyvät kastraatiota koskevissa kirjauksissa. Lakiesityksen suuria puutteita on se, että turkistarhaus ja nykyisten porsitushäkkien ja parsinavetoiden käyttö sallitaan edelleen. Verrokkimaissa häkkikasvatus alkaa olla jo historiaa” Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Euroopan unionin tasolla edistystä tapahtuu. Euroopan komissio ajaa tuotantoeläinten häkkikasvatuskieltoa koko EU:n alueelle, ja samaan aikaan on käynnissä eurooppalainen Fur Free Europe -kansalaisaloite, joka ajaa turkistarhauskieltoa koko EU:hun. Turkistarhauskiellot etenevät Euroopassa vauhdikkaasti. Uusin tieto turkistarhauskiellosta tuli Latviasta tänään.

“Häkkikasvatus tullaan näillä näkymin kieltämään EU:ssa lähivuosina. Suomen tulisi varautua siihen ja asettaa aikaraja nykyisten porsitushäkkien ja parsinavetoiden käytölle. Tavoitteenamme on, että Euroopan komissio huomioi myös turkiseläimet lainsäädäntöesityksessään. Siksi olen aloitteentekijänä Fur Free Europe -kansalaisaloitteessa. 12 EU-maan maatalousministerit ovat jo aiemmin vaatineet EU:n laajuista turkistarhauskieltoa”, Kivekäs sanoo.

Lisätietoja:

Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja
Animalia
heidi.kivekas@animalia.fi
puh. 050 384 5072