Ammattina vaikuttaminen

Millaista Animalian vaikuttamistyö on ja miten sitä tehdään? Animalian poliittisena asiantuntijana maaliskuussa 2021 aloittanut Elina Hietanen kertoo, miten vaikuttajan työ on tähän saakka sujunut.

Mahaan koskee ja sydän alkaa tykyttää. Koitan hengitellä syvään. Valmistaudun ensimmäiseen lobbaustapaamiseeni Microsoft Teamsin kautta, ja olen tapaamassa tunnettua poliitikkoa. Jännittää vietävästi. Aiheena on eläinlaki.

Ensimmäisellä kerralla tehtäväni on seurata sivusta, kuinka lobbaustyötä tehdään. Kokenut kollegani johtaa puhetta ja johdattelee samalla minua lobbaamisen saloihin. Tapaamiset on korona-aikana toteutettu videopuheluiden välityksellä, mikä luo omat haasteensa ihmisläheisessä työssä. Onneksi yhteydet ovat toimineet moitteetta ja tekninen toteutus onnistunut hienosti.

Tapaamisten edetessä jutun juju tulee tutuksi. Poliitikot muuttuvat tavallisiksi ihmisiksi, ja keskustelu soljuu luontevasti eteenpäin. Kuuntelemme ja meitä kuunnellaan. Teemme parhaamme, että tulisimme myös kuulluiksi ja vaikuttaja veisi eläinasiaa eteenpäin tahollaan. Vastaamme kysymyksiin parhaamme mukaan, ja jos emme jotain tiedä, lupaamme ottaa asiasta selvää ja palata asiaan myöhemmin. Tapaamisen jälkeen kiitämme vielä sähköpostitse tapaamisesta ja liitämme mukaan tavoitteemme sekä vastaukset mahdollisiin tapaamisessa esitettyihin kysymyksiin.

Mitä on eläinpoliittinen lobbaustyö?

Tapaamisten valmistelu aloitetaan kartoituksella siitä, keitä olisi hyvä sillä hetkellä tavata. Esimerkiksi nyt eläinlain valmistelun alla olemme keskittyneet hallituspuolueiden edustajiin. Kun lähestyttävät tavattavat on päätetty, heille lähetetään tapaamispyyntö. Viesti lähetetään kyseessä olevalle henkilölle tai tämän avustajalle, jos kyseessä on kansanedustaja.

Tapaamisissa tehtävämme on luoda suhteita päättäjiin ja saattaa Animalian tavoitteita heidän tietoonsa. Haluamme profiloitua päättäjien suuntaan luotettavana ja helposti lähestyttävänä asiantuntijatahona, johon he voivat olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Saamme heiltä myös arvokasta tietoa siitä, missä vaiheessa poliittinen prosessi on menossa.

Tapaamiset muotoutuvat sen mukaan, keitä olemme sillä hetkellä tapaamassa. Ihmisten erilaiset persoonat, kiinnostus asiaa kohtaan ja erilaiset ilmaisun tavat tulevat esiin. Tapaamallamme henkilöllä ei välttämättä ole vielä hirveästi tietoa eläinasioista, joten asioiden taustoittaminen ja tavoitteiden selkeys on tärkeää. Joskus kiireistä henkilöä tavattaessa on valittava olennaisin viesti ja jätettävä small talk vähemmälle.

Lobbari on asiansa asiantuntija. Tehtävämme on välittää viestiä siitä, miksi ajamamme asia on tärkeä ja mitä asialle pitäisi mielestämme tehdä. Animalian lobbaustyö perustuu asiantuntijuudelle ja viimeisimmälle tiedolle. Kun aiheena on uusi eläinlaki, tutkimustieto eläinten lajityypillisistä käyttäytymistarpeista toimii argumenttinamme. Tapaamisissa edustamme eläimiä sekä eläimistä välittäviä ihmisiä.

Keitä tapaamme?

Huhti-kesäkuussa tavattuja henkilöitä oli yhteensä 18. Tänä aikana puolueista tapasimme kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajia sekä eduskunta-avustajia.

Koen itse, että olemme onnistuneet välittämään viestiämme luotettavuudestamme ja asiantuntijuudestamme, sillä olemme kevään mittaan saaneet poliittisilta vaikuttajilta tarkentavia kysymyksiä ja tiedusteluja taustatiedoista. Tämä kertoo siitä, että Animalia nähdään tahona, johon tukeutua silloin, kun on kysyttävää eläinasioihin liittyen. Vastaanotto on tapaamisissa ollut hyvä ja keskustelut on käyty aina rakentavassa hengessä.

Mihin vaikutamme nyt?

Tänä vuonna poliittisessa käsittelyssä on ollut uusi eläinlaki, eli eläinten hyvinvointilaki, ja turkisasetus. Animalian tavoitteita uuteen lakiin ovat muun muassa turkistarhauksen täyskielto siirtymäajalla, liikkumisen estävien rakenteiden ja häkkien täyskielto (esimerkiksi parsinavetat ja emakkohäkit), ulkoiluoikeus lypsylehmille, delfinaariokielto sekä eläinten itseisarvon kirjaaminen lakiin.

Hallituspuolueista kolme viidestä kannattaa turkistarhauksen lopettamista. Eläinlakia uudistaessa Suomella on mahdollisuus nousta eläinsuojelun kärkimaaksi kunnianhimoisella lainsäädännöllä. Animalia jatkaa lobbaustyötä ja tekee parhaansa, että mahdollisimman moni Animalian tavoite tulee sisällytettyä uuteen lakiin.

Alun jännityksen jälkeen olen kokemuksen ja erinomaisen perehdytyksen ansiosta saanut varmuutta vaikuttamistyöhön. Odotan innolla tulevia tapaamisia ja sitä, että voin tehdä tätä tärkeää työtä eläinten hyväksi!

Allekirjoita Animalian vetoomus paremman turkisasetuksen puolesta: Hallituksen on asetettava merkittäviä vaatimuksia turkistarhaukselle

Elina Hietanen
poliittinen asiantuntija