Ruotsissa kielletään turkistuotanto ainakin vuodeksi koronavirusuhkan takia

Ruotsi on päättänyt kieltää minkkien kasvattamisen ainakin vuodeksi 2021. Kielto on seurausta koronaviruksen nopeasta leviämisestä maassa sekä Ruotsin minkkitarhoilla esiintyneistä SARS-CoV-2-tartunnoista. Ruotsissa on viime syksynä löydetty koronavirusta 13 tarhalta.

Ruotsin eläinlääketieteen laitos ja kansanterveysvirasto ovat tehneet riskiarvion minkkitarhojen SARS-CoV-2-tapauksista ja niiden aiheuttamasta riskistä ihmisten ja eläinten terveydelle. Riskiarvioon perustuen maatalousvirasto on päättänyt kieltää pentujen teettämisen minkkitiloilla tänä vuonna. Samalla kiellettiin minkkien tuominen maahan.

Siitoseläimiä ei kuitenkaan tapeta. Minkkien turkistarhaus saattaa jatkua vuonna 2022, jos pandemiatilanne muuttuu. On kuitenkin mahdollista, että turkistarhaus tulee päätöksen myötä loppumaan maassa.

”Vaikka kyseessä on väliaikainen kielto, tekee se alan tulevaisuuden Ruotsissa todella vaikean. Jos koronaviruspandemiaa ei saada kuriin, tuskin Ruotsissa sallitaan tarhausta myöskään ensi vuonna. Alan pitkän tappioputken huomioon ottaen lienee todennäköistä, että moni tarhaaja lopettaa kokonaan”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Minkkitarhat ovat uhka niin kauan kuin virus kiertää

Ruotsin eläinlääketieteen laitoksen johtaja Ann Lindberg kertoo Ruotsin maatalousviraston tiedotteessa, että kokemukset Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista osoittavat, että minkkitilojen virustartuntojen estäminen on vaikeaa niin kauan kuin virus kiertää yhteiskunnassa. Minkkejä kasvatetaan tiiviisti pienissä häkeissä, mikä entisestään kasvattaa riskiä. Lindbergin mukaan taudin ehkäisyn näkökulmasta minkkien määrän lisääminen tässä tilanteessa on huono ratkaisu.

Viime vuonna 120 ruotsalaista tutkijaa ja eläinlääkäriä sekä Ruotsin eläinlääkäriliitto vaativat minkkitilojen sulkemista niiden aiheuttaman koronavirusuhkan vuoksi. Myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC, maailman terveysjärjestö WHO sekä maailman eläintautijärjestö OIE ovat nostaneet erillisissä kannanotoissa esiin huolensa minkkien aiheuttamasta koronavirusriskistä.

Suomessa Ruokavirasto testaa parhaillaan minkki- ja supikoiratiloja. Turkistarhaajien tulee itse lähettää kuolleita tai heikkokuntoisina lopetettuja turkiseläimiä säännöllisesti Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi. Ruokaviraston mukaan näytteitä on saatu 120 tilalta.
”Myös supikoirien on todettu voivan kantaa virusta, mikä lisää koronavirusriskiä erityisesti Suomessa, joka on ainoa Euroopan maa, jossa supikoiria vielä tarhataan. Varsinkin huomioiden tilanteen vakavuuden monessa muussa maassa, Suomen tulisi ottaa riski vakavasti ja kieltää minkkien ja supikoirien tarhaus”, Kivekäs sanoo.

Eurogroup for Animals ja Fur Free Alliancen ja näiden jäsenjärjestöt lähettivät joulukuussa Euroopan komissiolle kirjeen, jossa vaaditaan Euroopan laajuista kieltoa minkkien kasvattamiselle ja elävien minkkien ja niiden nahkojen kuljetuksille.

Lisätiedot
Heidi Kivekäs
Animalian toiminnanjohtaja
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Lähteet ja lisätietoa (avautuu uuteen ikkunaan).

Jordbruksverket: Förbud mot att para minkar i år – spridningen av coronavirus orsaken.

Djurens Rätt: Historical decision: Sweden shuts down the mink industry during 2021.

Sveriges Veterinärförbund: SVF instämmer i uppmaningen om att avveckla buruppfödning av mink.

OIE: OIE statement on COVID-19 and mink.

WHO:. SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark.

ECDC: Rapid Risk Assessment: Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink.

Animalia-Media: Kuohunta koronaviruksen ja minkkitarhauksen ympärillä jatkuu