Animalian hallitus: Eläinten näkeminen yksilöinä on osa maailmaa koettelevien kriisien ratkaisua

Pandemia- ja ilmastokriisistä sekä lajikadosta keskusteltaessa unohtuu usein eläinoikeusnäkökulma, huomauttaa Animalian vuosikokouksessa sunnuntaina 27. syyskuuta valittu hallitus. 

Animalian puheenjohtajana jatkaa toiselle kaudelle Erja Laakkonen (KT, FM) Polvijärveltä. Laakkonen toivoo, että zoonoottisten pandemioiden yleistymisen syistä puhuttaisiin avoimemmin. Esimerkiksi Hollannissa koronavirusta on todettu jo yli 50 minkkitilalla ja tarhojen on todettu toimivan virushautomoina.

”Tällä hetkellä puhumme lähinnä siitä, miten voimme kukistaa koronapandemian. Sen lisäksi meidän olisi erittäin tärkeää pohtia, miten voimme estää uusien zoonoottisten pandemioiden syntymistä. Massat koostuvat yksilöistä. Ehkä kriisien ratkaisun avain onkin siinä, että alamme nähdä myös muunlajiset eläimet yksilöinä ja kohdella niitä sellaisina”, Laakkonen sanoo.

Myös Suomen turkistarhoilla kasvatetaan vuosittain noin kolme miljoonaa turkiseläintä, jotka elävät elämänsä pienissä verkkohäkeissä. Isot eläinmäärät ja suuri kasvatustiheys lisäävät riskejä.

Eläinten hyväksikäytön pitää vähentyä radikaalisti

On tunnettu tosiasia, että ruuantuotanto, ja erityisesti eläintuotanto, rasittaa ilmastoa ja aiheuttaa lajikatoa.

”Valtaosa kaikesta maailman viljelymaasta on valjastettu tuotantoeläimille tarkoitetun rehun viljelyyn. Maailman villieläinten populaatiot ovat kutistuneet hälyttävää tahtia viimeisen 50 vuoden aikana. Eläinten hyväksikäytön tulee vähentyä radikaalisti,jos haluamme hillitä käynnissä olevaa ekokatastrofia”, Laakkonen sanoo.

Uusina jäseninä hallitukseen nousivat Hannele Ahponen (VTM, DI) Helsingistä, Jere Ollila (Valt. yo) Helsingistä ja Tiina Ollila (FM) Porvoosta.

Animalian varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Säynevirta (MTI) Helsingistä. Hallituksessa jatkavat myös Jenna Aarnio (VTM) Turusta, Martta Kinnunen (medianomi, yhteisöpedagogi) Helsingistä, Pauliina Klemola (FM) Kouvolasta, Santeri Pienimäki (FM), Helsingistä, Senni Puustinen (medianomi) Helsingistä ja Salla Tuomivaara (YTT) Helsingistä.

Lisätietoja:

Erja Laakkonen
puheenjohtaja, Animalia
puheenjohtaja@animalia.fi

Animalian hallitus 2020.
Ylärivissä vasemmalta oikealle: Pauliina Klemola, Erja Laakkonen, Jere Ollila, Santeri Pienimäki, Tiina Ollila, Hannele Ahponen, Senni Puustinen, Jenna Aarnio. Alarivissä vasemmalta oikealle: Sami Säynevirta, Martta Kinnunen, Salla Tuomivaara. Kuva Laura Uotila