Eläimet puolueiden työryhmissä, onko niitä? 

Puolueissa toimii eri aiheisiin tai hankkeisiin liittyviä työryhmiä tai verkostoja. Mikä on eläinpoliittisten ryhmien tilanne nyt, ja millä puolueilla on aikaisemmin ollut aiheen työryhmiä? 

Olen aikaisemmin kirjoittanut muun muassa Animalia-lehdessä (4/2021) eläinpolitiikan tarpeesta ja eläinpoliittisten työryhmistä. Eläinasioita on ollut paperilla olemassa puoluepolitiikassakin jokunen: vihreillä oli ensimmäinen eläinpoliittinen työryhmä, ja eläinpoliittinen linjapaperi julkaistiin vuonna 2008. 

Vihreillä oli eläin- ja maatalouspoliittinen työryhmä kaudella 2019–2021. Vuosina 2021–2023 puolueessa oli maatalous- ja eläinver­koston ohjausryhmä (ja myös eläimiinkin liittyvät Ympäristö- ja luonnon­suo­je­lu­työ­ryhmä ja Maaseutu- ja aluepoliit­tinen työryhmä). Kaudella 2023–2025 vihreillä ei ole eläinpoliittista työryhmää. Vihreillä on ollut ohjelmapolitiikassa mukana eläinpolitiikkaa erilaisissa linjapapereissa, maatalouspoliittisessa ohjelmassa ja esimerkiksi periaateohjelmassa. 

Vasemmistoliitolla oli toiminnassa ensimmäistä kertaa eläinpoliittinen työryhmä kaudella 2019–2022. Ryhmän tarkoituksena oli laatia puolueelle eläinpoliittinen ohjelma. Eläinpoliittisen ohjelman hyväksyi Vasemmistoliiton hallitus ja se julkaistiin 7.10.2022. Ohjelman lisäksi vasemmiston tavoiteohjelmassa on oma kohtansa eläinpolitiikka. Se hyväksyttiin vasemmiston puoluekokouksessa Porissa kesäkuussa 2022. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun tavoiteohjelmassa on oma kohta eläimille. 

SDP:n työryhmä aloittamassa toimintansa 

Kirjoitin aikaisemmin, että SDP:lle on ehdotettu eläinpoliittisen ryhmän perustamista vuonna 2021. Alkaneella puoluekokouskaudella myös eläinpoliittiset kysymykset onkin nostettu uutena SDP:n työryhmätyöhön. Ryhmä on nimeltään maa-, metsätalous- ja eläinpoliittinen työryhmä. Ryhmän työ käynnistyy tammikuussa 2024. Sen puheenjohtajina toimivat Helsingin sosialidemokraattien piirihallituksen puheenjohtaja Anita Hellman ja kansanedustaja Piritta Rantanen.  

Eläinpolitiikan saaminen mukaan SDP:n työryhmätyöhön on tervetullut uutinen. Ajattelen, että tämä on seurausta yhteiskunnallisesta eläinkeskustelusta ja poliittisesta vaikuttamisesta, jota myös Animalia ja lukuisat yksilöt ovat eläinten puolesta tehneet. 

Jotta puolue voi muodostaa kantoja ja linjauksia eläinpoliittisiin aiheisiin tai sisällyttää niitä ohjelmapolitiikkaansa, joidenkin on näitä asioita työstettävä. Eläinpolitiikka ei ole asia, joka tapahtuu vain silloin tällöin lainsäädännön uudistamisen yhteydessä vaan politiikan sektori, joka vaatii tiedon lisäämistä, asiantuntijuuden kehittämistä ja eläinten tulevaisuuden arviointia. Tämän vuoksi puolueilla soisi olevan jatkuvasti toiminnassa olevat ryhmät, joiden alla käsitellään eläimiä muutenkin kuin maatalouspolitiikan tai luonnonsuojelupolitiikan osana.  

Tiina Ollilla
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta