Kennelliitto ei kiellä kettujen käyttöä luolakoirakokeissa – Animalia on pöyristynyt päätöksestä 

Kennelliiton valtuuston äänestyksessä voitti täpärästi kanta, joka sallii luolakoirakokeiden jatkumisen sääntömuutoksilla. Tämä tarkoittaa, että tarhakettujen piina tulee jatkumaan. 

Luolametsästykseen käytettävien koirarotujen taipumuksia arvioidaan niin kutsutuissa taipumuskokeissa. Taipumuskokeissa koira päästetään keinoluolastoon jahtaamaan kettua. Ketut ovat alun perin turkistarhoilta hankittuja tarhakettuja, joita pidetään vain tätä koirien koulutustarkoitusta varten. 

Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi keväällä 2023 järkyttävää videomateriaalia luolakoirien taipumuskokeista. Videoilla oli nähtävissä, miten koirat pääsivät puremaan luolastossa pakenevia kettuja. Sekä koirat että ketut saivat verta vuotavia haavoja. Videoiden julkaisemisen jälkeen Kennelliitto keskeytti luolakoirien taipumuskokeet. Kennelliiton hallitus esitti myöhemmin taipumuskokeiden lopettamista kokonaan. 

Luolakoirien taipumuskokeiden lopullinen kohtalo oli kuitenkin Kennelliiton valtuuston käsissä. Valtuusto äänesti asiasta 26.11.2023, ja tulos oli erittäin täpärä: 56 valtuuston jäsentä äänesti taipumuskokeiden kieltämisen puolesta, mutta 57 kannatti niiden jatkamista uusituilla säännöillä. Rotujärjestöistä Suomen Saksanmetsästysterrierit, Suomen Mäyräkoiraliitto, Suomen Kettuterrierit, Parsonrussellinterrierit ja Suomen Jackrussellinterrierit puolsivat taipumuskokeiden jatkamista. Valtuuston varapuheenjohtaja sekä 40 jäsentä jättivät eriävän mielipiteensä päätöksestä. 

“Animalia on vaatinut kettujen käytön kieltämistä luolakoirien koulutuksessa jo vuosikymmenien ajan. Kosmeettiset muutokset itse kokeissa ovat täysin riittämättömiä. Kettujen altistaminen kovalle stressille kokeiden aikana sekä kettujen pitäminen vuosikausia pienissä, virikkeettömissä häkeissä, on yksiselitteisesti järkyttävää ja tuomittavaa. Kennelliiton tulisi ottaa vakavasti muidenkin eläinten kuin koirien kärsimys ja kieltää kettujen käyttö luolakoirien koulutuksessa”, eläintenkouluttaja ja Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila sanoo. 

Luolakoiraharrastus aiheuttaa ketuille väistämätöntä kärsimystä 

Nyt hyväksyttyjen sääntöjen mukaan ketun on oltava koko kokeen ajan suljettuna luukun taakse, jolloin koiran ei pitäisi päästä puremaan kettua. Koira saa olla luolastossa korkeintaan 15 minuuttia. Sääntömuutokset eivät kuitenkaan poista sitä, että kettu kokee väistämätöntä stressiä joutuessaan luolaan kiihtyneen koiran haukuttavaksi. 

Myös kettujen pito-olosuhteet kokeiden välillä aiheuttavat niille vakavia hyvinvointiongelmia. Ruokavirasto katsoi alkuvuodesta 2023, että luolakokeita varten pidettävien kettujen pitäminen turkistarhahäkeissä ei ole enää hyväksyttävää. Ohjeistus perustuu hovioikeuden antamaan aiempaan tuomioon yhdelle kettujen omistajalle.  

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ketuille tarjottaisiin suuria tiloja: Ruokaviraston ohjeessa sanotaan, että “luolakoiratoimintaa varten pidettävien kettujen pitopaikkaan voisi suuntaa antavasti soveltaa koirien pitopaikalle säädettyjä vaatimuksia”. Silloin ketun pitopaikan lattian tulisi olla kiinteäpohjainen tai maapohjainen, ja pitopaikassa tulisi olla säänsuoja, kuten koppi. Enintään 10 kilogrammaa painavaa koiraa saa pitää 2 neliömetrin häkissä, joten tätä häkin kokoa sovellettaneen nyt myös kettujen pitämiseen. 

Animalia on erittäin pöyristynyt Kennelliiton päätökseen sallia kettujen käytön jatkaminen luolakoirien koulutuksessa. On eettisesti täysin kestämätöntä, että ketut joutuvat kärsimään koiraharrastuksen takia. Animalian mielestä kettujen hyödyntäminen koirien koulutuksessa tulisi yksiselitteisesti kieltää.  

Myös maa- ja metsätalousministeriön alainen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jossa Animalia on jäsenenä, on jo helmikuussa 2023 sekä aiemmin vuonna 2016 kannattanut luolakoirien taipumuskokeiden kieltämistä.  

Lue lisää

Suomen Kennelliitto 26.11.2023. Suomen Kennelliiton valtuusto hyväksyi yhden äänen erolla uudet säännöt luolakoirien taipumuskokeille.
Animalia-media 27.3.2023. Luolakokeet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä ketuille.
Animalia-media 17.10.2023. Luolakoirakokeet tulisi kieltää harrastajien vastustuksesta huolimatta.

Kuva: Alessandro Crameri / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta