Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 108 §:n muuttamisesta (VN/21767/2023)

Animalia haluaa jättää lausuntonsa hallituksen esityksestä, joka koskee erävalvontaa ja siihen liittyviä lakeja.

Kannatamme sitä, että erätarkastajien ja kalastuksenvalvojien oikeuksia laajennetaan muun muassa sen osalta, että he saavat tarkastaa metsästäjien ja kalastajien hallussa olevia tavaroita.

Katsomme kuitenkin, että muutoksen yhteydessä tulisi lisätä lakiin erityinen maininta eläinten kohtelun huomioimisesta tarkastusten yhteydessä. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi tilannetta, jossa kaloja ei ole lopetettu heti pyydystämisen jälkeen. Erävalvojat tulisi selkeästi velvoittaa tekemään rikosilmoitus, jos lakia eläinten hyvinvoinnista tai kalastuslakia on rikottu. Harkittavaksi voisi tulla myös sakottamisoikeuden antaminen erä- ja kalastuksenvalvontaa tekeville henkilöille, mikäli he havaitsevat, että saaliseläimiä on kohdeltu lakien vastaisesti.

Ajankohtaista Animaliasta