Mitä olisin halunnut nähdä hallitusohjelmassa?

Kirjoitin maaliskuussa arvion siitä, millainen edellinen hallitus oli ohjelmaltaan eläinten näkökulmasta. Hallitusohjelman ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” -luvun viimeinen tavoite numero yhdeksän kuului: Parannetaan eläinten hyvinvointia. Vaikka ohjelman kirjauksissa oli löperyyttä ja toteutuksessa toivomisen varaa, oli hallitusohjelma Sipilän papereiden jälkeen suorastaan eläinystävällistä luettavaa.

Syksyn ja kevään mittaan toimme esiin eläinpoliittisia tavoitteita, jotka luulisi olevan mahdollisia toteuttaa eri puolueiden kokoonpanoilla. Painotimme  viestinnässä ja tapaamisissa muun muassa sitä, että eläinasiavaltuutetun viran jatkuvuus olisi syytä kirjata tulevaan hallitusohjelmaan.  

Sen lisäksi lähetimme terveisiä puolueille, että

  • turkistarhaus on kiellettävä
  • maataloustukia tulee suunnata kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijaan. Kasviperäisen ruuan kulutusta tulee lisätä nostamalla eläinperäisten tuotteiden hintaa suhteessa kasviperäisiin ja
  • laki eläinten hyvinvoinnista on avattava uudelleen. Muun muassa siirtymäaikoja on lyhennettävä: sikojen tiineytyshäkkien kielto sekä kastraatiokielto on toteutettava lyhyemmillä siirtymäajoilla. Vanhoille parsinavetoille ja porsitushäkeille on asetettava määräaika.

Yhtään näistä tavoitteista ei uudesta hallitusohjelmasta löydy, vaikka kaikki tavoitteet ovat hyvin perusteltuja monesta näkökulmasta. Turkistarhauksella ei ole tulevaisuutta. Ilmastokriisi ja luontokato edellyttävät väistämättä siirtymää kasvipohjaiseen ruoantuotantoon.

Eläinten näkökulmasta vähintä mitä voi tehdä, on kannattaa häkkikasvattamisen kieltoa ja jouduttaa kärsimystä aiheuttavien käytäntöjen lopettamista.

Jos olisin saanut kertoa eläinpolitiikan toivelistani tähän hallitusohjelmaan, se olisi ollut minimissään tällainen:

  • Kaikkien eläinten häkkikasvattaminen kielletään. (Tämä tarkoittaa esimerkiksi turkistarhauksen kieltoa ja häkkikanojen pitämisen loppua. Muutos vaikuttaisi myös sianlihantuotantoon.)
  • Nopeakasvuisten broilerihybridien kasvattaminen kielletään.
  • Eläintuotannon tukeminen lopetetaan asteittain. Tuet siirretään kasviperäiseen tuotantoon.
  • Suomi laatii toimenpideohjelman eläinperäisen ruoan kulutuksen vähentämiselle.
  • Eläinkokeetonta tutkimusta aletaan rahoittaa kunnolla.
  • Suomi laatii toimintasuunnitelman eläinkokeiden lopettamiseksi. Suunnitelman tulee sisältää konkreettiset askeleet ja aikataulu.  
  • Ilmasto- ja eläinoikeuskysymyksiä painotetaan seuraavalla hallituskaudella.
Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta