Turkisala liioittelee niin työllisyyttä kuin verotulojakin

MOT-dokumentti paljasti, että turkisalalla on laskettu alan tuottamat verotulot reilusti yläkanttiin laskentatapaa muuttamalla. Animalia paljasti jo aiemmin, että ala on laskenut työllisyysluvut väärin ja näin liioitellut työllisyysvaikutuksia.

MOT julkaisi dokumentin Turkisalan satumaiset luvut 20.2.2023. Dokumentissa käytiin läpi turkisalan taloudellista tilannetta ja tarkasteltiin alan käyttämiä lukuja.

MOT:n selvityksen mukaan turkisala muutti verokertymien laskentatapaa vuonna 2016. Tätä ennen verotulot oli ilmoitettu ilman sosiaalivakuutusmaksuja ja arvonlisäveroa, mikä on tavallinen tapa ilmoittaa verotulot. Vuonna 2015 tätä verokertymää oli tullut 44,3 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2016 eteenpäin verokertymä on noussut huimasti. Nousu ei johdu alan varsinaisten verotulojen kasvusta vaan siitä, että verotuloiksi alettiin laskea myös sosiaalivakuutusmaksut sekä arvonlisävero. Näin verotulot nousivat yli 100 miljoonaa euroa vain niiden laskutapaa muuttamalla.

MOT haastatteli ohjelmassa Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkosta. Hänen mukaansa sosiaalivakuutusmaksujen osalta ei ole vakiintunutta käytäntöä, mutta arvonlisäveroja ei ole tapana laskea mukaan verokertymään. Hän toteaa kuitenkin myös, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta hän ei laskisi sosiaalivakuutusmaksujakaan osaksi verokertymiä, sillä nämä varat eivät ole yhteiskunnalla vapaasti käytössä, koska niitä vastaan maksetaan esimerkiksi eläkkeitä.

Alan taloudellinen ahdinko näkyy kuitenkin myös näissä poikkeuksellisella tavalla lasketuissa verotuloissa. Vuonna 2021 turkisalan tuottamat verokertymät olivat laskeneet merkittävästi: alan ilmoittama luku oli 87 miljoonaa euroa, josta todellista verokertymää on vain noin kolmasosa.

Väärää työllisyyslukua käytetään edelleen ahkerasti

Verotuloja vääristää ylöspäin myös alan väärin laskema työllisyysluku. Animalia paljasti jo kesällä 2022, että Fifurin tilastoissa on työllisyyden kerrannaisvaikutus laskettu kahteen kertaan tuottaen noin kolmasosan suuremman työllistävyysluvun kuin todellisuudessa. Ala ilmoitti työllisyydeksi 3 185 henkilötyövuotta, kun taas Animalialle selvityksen tehneen professori Eija Vinnarin laskema työllisyysluku oli 1 795 henkilötyövuotta.

Animalia oli jo kesällä yhteydessä Tilastokeskukseen, joka vahvisti alan väärin laskeman luvun ja oli asiasta yhteydessä Fifuriin. Fifur on kuitenkin kieltäytynyt korjaamasta lukua heti ja on ainoastaan ilmoittanut, että luku tarkistetaan seuraavan tilastojulkaisun yhteydessä. Väärä työllisyysluku on siis yhä edelleen alalla käytössä.

Turkisalan vientitulotkaan eivät ole aivan niin yksiselitteisiä kuin alan tilastoista voisi ajatella. Vuonna 2021 Suomeen tuotiin turkisnahkoja 232 miljoonan euron arvosta ja niitä vietiin 358 miljoonan euron arvosta. Tuonnin ja viennin erotus eli nettovienti vuonna 2021 oli 126 miljoonaa euroa. Tämän verran rahaa jäi siis Suomeen, ja se tarkoittaa vain 0,2 prosenttia Suomen kaikista vientituloista.

Miksi tällä kaikella on merkitystä? Ennen kaikkea siksi, että kansanedustajat käyttävät usein juuri näitä lukuja miettiessään sitä, onko turkisalalla tulevaisuutta Suomessa. On huomattavan paljon merkitystä sillä, käyttääkö osa kansanedustajista arvioidensa pohjana todellisia vai ylöspäin kaunisteltuja lukuja.

Huomionarvoista on myös se, että Animalia-median selvityksen mukaan alalle maksettiin koronan varjolla 33 miljoonaa euroa tukia. Tukisummaa voi pitää huimana, kun sitä peilaa alan vajaan 2 000 henkilön työllistävyyteen ja reiluun 500 turkistarhaan. Pääasiallinen tulonlähde turkistarhaus on vain 200-300 henkilölle.

Ja koska Suomen näyttää olevan niin kovin vaikeaa tunnustaa tosiasiat turkistarhauksen lopun kiivaasta lähestymisestä, on Animalia mukana vaatimassa turkistarhauksen kieltämistä koko EU:ssa. Jo yli 1,5 miljoonaa EU-kansalaista on allekirjoittanut eurooppalaisen kansalaisaloitteen alan kieltämiseksi. Jos allekirjoituksesi vielä puuttuu aloitteesta, käy heti allekirjoittamassa se Fur Free Europe -sivulla!

Kuva: Andrew Skowron

Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija

Ajankohtaista Animaliasta