Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Eläintuotannon päästöt ovat merkittävässä roolissa ruuantuotannon ilmastopäästöistä. Jotta ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä, tulee maataloustuet ohjata entistä voimakkaammin kasviproteiinien tuotantoon ja kasviperäisten tuotteiden kehittämiseen.

Ympäristön kannalta on kestämätöntä ylläpitää nykyisenlaista eläintuotantoa. Tuottajille tulee tarjota tarvittava tuki kestävien ratkaisujen tekemiseksi. Heitä, jotka tekevät enemmän ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin eteen, tulee kannustaa siihen rahallisesti. Näin suunnatut tuet myös kannustavat kehittämään sekä ympäristönsuojelua että eläinten hyvinvointia.

Ympäristölle ja eläinten hyvinvoinnille haitallisen tehomaatalouden tukeminen tulisi lakkauttaa. Tehoeläintuotannon tukeminen tulee lopettaa ja maataloustukien tulee ohjata tuotannon siirtymistä vähemmän intensiiviseen, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin paremmin huomioivaan ruoantuotantoon. Tämän vuoksi suorat, vain eläinmääriin ja eläintuotantoon perustuvat maataloustuet tulee lakkauttaa. Kotieläintalouden tuet tulee muuttaa pelkästään hyvinvointiperusteisiksi korvauksiksi. Hyvinvointitukia tulee myöntää tiloille, jotka aktiivisesti parantavat eläinten hyvinvointia ja takaavat eläimille mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen mahdollisimman laajasti ja eläinsuojelulain vaatimukset ylittäen esimerkiksi tilavaatimusten ja ulkoilun suhteen.

Tämän vuoksi katsomme, että laista Euroopan unionin suorista viljelijätuista tulisi poistaa seuraavat pykälät:

14 § Tuotantosidonnainen tulotuki eläimistä

15 § Emolehmä-, lypsylehmä-, sonni- ja teurashiehopalkkiot

16 § Uuhi- ja kuttupalkkiot sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Näistä tuista säästyvät varat tulee käyttää eläinten hyvinvoinnin edistämiseen eläinten hyvinvointikorvauksia laajentamalla sekä kasviproteiinin viljelyn tukien merkittävään kasvattamiseen.

Helsingissä 11.8.2022

Kuva: Antonio Grotz / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta