Kokoomus, on aika asettua turkistarhattoman Suomen kannalle

Marinin hallituksen kaudella 2019–2023 on käsittelyssä kaksi lakikokonaisuutta, joissa on mahdollisuuksia kieltää turkistarhaus tai parantaa eläinten oloja: eläinlaki ja turkisasetus. Eläinten ystävien odotukset olivatkin korkealla, kun mahdollisimman eläinmyönteinen hallituskokoonpano saatiin kasaan. Eläinlakia odotellaan pöydälle loppukesästä, ja sen jälkeen oletettavasti turkisasetusta, koska turkistarhausta ei uudessa eläinten hyvinvointilaissa tulla kieltämään.

Vuonna 2020 pääministeripuolue SDP toteutti Animalian pitkäaikaisen tavoitteen ja ryhtyi turkistarhauksen vastaiseksi puolueeksi puoluekokouksessaan äänin 228–188. Vielä 2019 SDP ei puoltanut turkistarhauksen kieltämistä, mutta halusi turkistuottajilta yhteiskunnallista, sosiaalista ja eettistä vastuuta. SDP oli eläinpoliittisessa puoluekyselyssä sitä mieltä, että turkistarhauksessa tulee ottaa käyttöön riittävän tilavat, virikkeelliset häkit. Tuolloin SDP:llä oli voimassa puoluekokouskanta, jonka mukaan turkistarhaus on alueellisesti merkittävä elinkeino.

Samana vuonna kokoomus oli osittain eri mieltä siitä, että turkistarhaus tulisi lakkauttaa. Puolueessa on sekä turkistarhauksen puolustajia että sen lakkauttamisen kannattajia. “Epäkohtien ratkaisuissa ja ennaltaehkäisyssä olennaista on valvonta. Meidän tulee huolehtia turkiseläinten hyvinvoinnista, hyvästä kohtelusta ja elinolosuhteista.” Samaa viestiä kokoomus on toistanut monissa aikaisemmissakin kyselyissä, esimerkiksi vuonna 2013. Jo vuoden 2011 Kataisen hallitusohjelmaan oli kirjattu tarhaajien vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia koskeva selvitys, joka jäi tekemättä.

Tuolloin jätettiin Suomen historian ensimmäinen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisen puolesta. Vain vihreät katsoi, että aloite olisi hyväksyttävä. Maa- ja metsätalousvaliokunta korosti turkistarhauksen taloudellista ja työllistävää merkitystä. Vielä 2013 vasemmistoliiton puoluekokous ei ottanut sen paremmin myönteistä kuin kielteistäkään kantaa turkistarhaukseen.

Vaatimukset turkistarhauksen kieltämiseksi kasvaneet

Vuonna 2019 Animalia julkaisi avoimen kirjeen kaikille puolueille turkistarhauksen kieltämiseksi. Tuolloin vihreät ja vasemmistoliitto sekä eduskunnan ulkopuolisista puolueista eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue asettuivat turkistarhauksen täyskiellon kannalle. 

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta teki vuonna 2020 puoluekokousaloitteen otsikolla Turkistarhaus on kiellettävä siirtymäajalla. Aloitetekstissä todettiin, että valtiot ympärillämme siirtyvät eettisempään ja nykyaikaan päivitettyyn lainsäädäntöön, kun Suomessa jumitamme yhä paikallamme. Aloitetta ei ehditty puoluekokouksen aikana käsitellä.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén teki kesällä 2020 toimenpidealoitteen turkisalan tulevaisuuden näkymien selvittämiseksi: Koska toimintaympäristössä on tapahtunut niin merkittäviä muutoksia, olisi alan toimijoiden itsensä etu, että tulevaisuuden näkymiä selvitettäisiin. Hän huomautti, että turkiseläinten olosuhteita säätelevää asetusta ryhdyttiin uudistamaan jo vuonna 2013. Tuo työ on kuitenkin edelleen jäissä. Asetusuudistus on välttämätön, jotta saadaan parannettua eläinten asemaa. 

Kaksi turkistarhausta koskevaa aloitetta puoluekokouksen käsiteltävinä

Animalia on tehnyt vaikuttamistyötä kevään ajan kokoomuksen suuntaan, jotta puoluekokoukselle jätettäisiin turkistarhauskieltoa koskevia aloitteita. Nyt kokoomuksen puoluekokouksessa 10.–12.2022 käsiteltäviksi on jätetty kaksi turkistarhausta koskevaa aloitetta

Kokoomuksen Arvon Siskot ry ehdottavat turkiseläintuotantoa koskevan selvityksen käynnistämistä ja turkisasetuksen päivittämistä. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta puolestaan on jättänyt aloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi siirtymäajalla. Opiskelijaliitto esittää, että aloitteen hyväksyessään puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää edistämään lainsäädäntöä, jonka mukaan turkistarhaus kielletään siirtymäajalla.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen selvityksen käynnistämisestä, mutta ei turkistarhauksen kieltämisestä. Tämä ei ole riittävää. Selvityksiä ja hyvinvointiparannuksia on luvattu jo vuosien ajan, ja mitään ei ole tapahtunut. Vuosien ajan kokoomus on saanut vastata kyselyihin niin, että puolueesta löytyy monia kantoja. Nyt on oikea aika vaatia yhtä linjausta, kun myös SDP on saanut kantansa muodostettua. Tällä hetkellä kolme hallituspuoluetta on turkistarhauskiellon kannalla. On rohkeutta toimia ajantasaisen tiedon valossa ja asettua turkistarhauskiellon puolelle.

Tiina Ollilla
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta