Lausunto eläinten hyvinvointia koskevan EU-lainsäädännön tarkistamisesta

EU Animal Welfare legislation, impact assesment report

Context

Soveltamisala tulisi laajentaa koskemaan selkärangattomia eläimiä sekä luonnonvaraisia mereneläviä.

Space allowances, travel times and travel conditions

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Live animal exports to non-EU countries

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Cats and dogs

Tuemme vaihtoehtoa 2.

Five domains

Tuemme ehdotusta vahvasti. Lainsäädännön perustuminen viiteen perustarpeeseen olisi edistyksellistä. Hyvinvointitutkimuksessa huomio on jo suunnattu pitkälti kohti eläimen kokemaa kokonaisvaltaista hyvinvointia pelkkien hoitoa ja olosuhteita koskevien vaatimusten sijaan.

Duty of care

Tuemme vaihtoehtoa 2.

A prohibition on cages/stalls

Tuemme ehdotusta. Kiellolle tulisi antaa vain lyhyehkö siirtymäaika. Pitkä siirtymäaika jatkaa eläinten kärsimyksiä ja aiheuttaa vääristymiä EU:n markkinoille, kun osa jäsenmaista alkaa noudattaa jo aiemmin tulevaa kieltoa, osan jatkaessa häkkikasvatusta.

Requirements for livestock farming systems

Tuemme ehdotusta. Ulkoileminen on erittäin tärkeää eläinten hyvinvoinnille. Se täyttää eläinten lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, kuten tarvetta ympäristön tarkkailuun, liikkumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ravinnon hankkimiseen.

Increased space allowances

Tuemme ehdotusta. Lattiapinta-aloissa tulisi huomioida se, että eläimillä on riittävästi tilaa suorittaa erilaisia käyttäytymisen muotoja, kuten samanaikainen ruokailu, makuulle käyminen, liikkuminen ja toisten eläinten väistäminen.

Mutilations

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Imported products of animal origin

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Fur animals

Vastustamme tätä ehdotusta.

EU:ssa on vahva tahto kieltää turkistarhaus. Suurin osa EU-kansalaisista vastustaa turkistarhausta (Ks.  https://www.furfreealliance.com/public-opinion/). Turkistarhaus on kielletty tai sitä on rajoitettu jo ainakin 15 EU-maassa. Alankomaat ja Itävalta esittivät EU:lle turkistarhauskieltoa AGRIFISH-kokouksessa kesäkuussa. Huomioiden komission suunnitelmat kieltää tuotantoeläinten häkkikasvatus, on vaikea oikeuttaa domestikoitumattomien turkiseläinten häkkikasvatus.

Tutkimustiedon ja komission mainitsemien viiden perustarpeen (five domains) mukaan turkiseläiminä käytettävien eläinten, kuten kettujen, minkkien ja supikoirien, hyvinvointi ei voi koskaan toteutua tarhaolosuhteissa, sillä ne eivät voi toteuttaa siellä lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi turkistarhojen eläimillä tyypillisesti esiintyvät kannibalismi, pelkotilat ja stereotyyppinen käyttäytyminen, eli jatkuva häkin ympäri kiertäminen, ovat merkkejä eläinten heikosta hyvinvoinnin tasosta.

Yritykset määritellä kansainvälisiä hyvinvointistandardeja turkistuotannon eläimille ovat epäonnistuneet. Esimerkiksi turkisalan itse kehittämä WelFur-sertifikaatti ei kerro mitään eläinten hyvinvoinnista, eikä esim. Suomessa ylitä lain määrittelemiä, hyvin alhaisia hyvinvointivaatimuksia. Sertifikaatti ei vaadi eläimille mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen, kuten uintimahdollisuutta minkeille tai kaivuupaikkaa ketuille, jotka ovat välttämättömiä lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämiseksi ja täten hyvinvoinnin toteutumiseksi. (Ks. liite)

Turkistuotanto on eettisesti kestämätöntä. Hyvinvointivaatimusten määrittely saattaa johtaa riittämättömien standardien käyttöönottoon ja legitimoida tuotannon, jota valtaosa kansalaisista vastustaa. Turkistarhaus tulisi yksiselitteisesti kieltää.

Animal welfare indicators

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Water bath stunning

Tuemme ehdotusta vahvasti. Kielto vähentää eläinten kokemaa kärsimystä ja vastaa myös EU-kansalaisten vaatimuksiin eläinten hyvinvoinnin parantamisesta.

CO2 stunning

Tuemme ehdotusta vahvasti. Kielto noudattaisi EFSA:n äskettäistä lausuntoa.

Electric prods

Tuemme vaihtoehtoa 1. Sähköpiiskojen käyttö aiheuttaa eläimille stressiä ja voi vahingoittaa eläimiä vakavasti.

Farmed fish

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Equipment

Tuemme vaihtoehtoa 1.

Simplification

Vastustamme tätä ehdotusta.

Jätetty: 24.8.2021

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista