Vuoden 2020 eläinvastaisuuspalkinto maa- ja metsätalousministeriölle

Eläinvastaisuuspalkinto Anti Animalia myönnetään maa- ja metsätalousministeriölle sianlihan Kiinan viennin edistämisestä. Animalia katsoo, että ilmastokriisin ja eläinten oikeuksien näkökulmasta tehomaatalouden tukeminen on vastuutonta.  

Jopa yli kymmenesosa Suomessa tuotetusta sianlihasta viedään Kiinaan. Kuluvana vuonna suomalaista sianlihaa vietiin Kiinaan arvioiden mukaan 15–20 miljoonaa kiloa. Ministeriö on ollut viime vuosina päävastuussa sopimusneuvotteluista, joiden tavoitteena on ollut suomalaisen sianlihan vienti Kiinan markkinoille. 

”Sianlihan vientihanke, jonka neuvotteluprosessit ovat kestäneet jo vuosikymmenen, raivaa tietä myös muiden eläinperäisten tuotteiden vientiin. On kestämätöntä käyttää viranomaistyötä ja julkista rahaa tehomaatalouden ja lihankulutuksen aktiiviseen edistämiseen. Sen sijaan Suomen tulisi edistää ilmaston ja eläinten oikeuksien kannalta kestävää tuotantoa”, sanoo Animalian puheenjohtaja Erja Laakkonen

Lihankulutuksen täytyy laskea edelleen 

Olemme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa ja ilmastokriisiä. Tehomaatalous on keskeinen syy molempien kriisien taustalla, sillä teollinen eläintuotanto vaatii valtavan osan maapallon pinta-alasta ja aiheuttaa suuren osan ilmastopäästöistä. Päästöjen lisäksi eläintuotanto aiheuttaa vakavaa kärsimystä eläimille.  

”Sianlihantuotanto ei ole Suomessa merkittävästi eettisempää kuin muuallakaan. Animalia on toistuvasti vaatinut, että uudistettavana olevaan eläinten hyvinvointilakiinkin kirjattaisiin kunnianhimoisempia parannuksia. Sitä paitsi eläintuotannossa on aina kysymys eläinten kasvattamisesta ihmisen tarpeita varten”, sanoo Laakkonen.  

Lihan kulutus kääntyi viime vuonna laskuun. Animalia toivoo, että lasku edelleen jatkuu. Tätä puoltavat eettiset ja ekologiset syyt. “Elämme paitsi ilmastokriisin, myös monien muiden ekologisten katastrofien aikaa. Niiden yhteisvaikutuksista tiedämme vähän”, pohtii Laakkonen.   

Valtioneuvoston RuokaMinimi-hankkeen loppuraportista käy ilmi, että ruokavalion ilmastovaikutukset vähenevät, kun lihan määrä ruokavaliossa pienenee. Raportin mukaan ilmastohyötyjen tavoittaminen edellyttää lihan kulutuksen vähentämistä vähintään kolmannekseen keskimääräisessä ruokavaliossa.  

Lisätietoa 

Erja Laakkonen 
puheenjohtaja, Animalia 
sähköposti: puheenjohtaja@animalia.fi