Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista

Animalian koko lausunto on luettavissa täällä.