Broilerit

Suomessa teurastetaan vuosittain yli 77 miljoonaa broileria. Sekä broilerinlihan tuotanto että kulutus ovat nousseet huimasti viime vuosina.

Broileri on nopeakasvuiseksi ja raskasrakenteiseksi lihantuottajaksi jalostettu kana. Broileri ei siis ole oma lintulajinsa, vaan kanarotujen risteytyksellä aikaansaatu hybridi. Suurin osa Suomen broilereista on Ross-yhtiön kehittämiä hybridejä, jotka tuodaan Suomeen Skotlannista. 

Suuresta koostaan huolimatta broilerit ovat teurastettaessa vain kuukauden ikäisiä linnunpoikasia. Nykyisin broilerit saavuttavat 5-6 viikon iässä noin 1,8 kilogramman teuraspainon, kun vielä 1990-luvulla saman ikäisten lintujen teuraspaino oli 1,2 kilogrammaa.

Broilerikasvattamon olosuhteet

Broilerit kasvatetaan suurissa ikkunattomissa halleissa, joissa on kerrallaan yleensä kymmeniä tuhansia lintuja. Pohja on peitetty yleisimmin turpeella ja lintujen ruokinnasta vastaavat automaattiset ruokinta- ja juomalaitteet. Kasvattamon valaistusta, lämpötilaa ja ilmanlaatua säädellään pääosin automaattisilla valvontalaitteilla.

Vaikka broilerit saavatkin olla hallissa vapaina, estää ahtaus usein niiden normaalin käyttäytymisen. Tällä hetkellä on sallittua kasvattaa lintuja tiettyjen ehtojen täyttyessä 42 kg/m2. Tällöin yhdellä neliömetrillä voi olla parikymmentä broileria ja yhden linnun käyttöön jää alle A4-paperiarkin verran liikkumatilaa.

Broilereiden kuolleisuudessa on eroja eri tilojen välillä. Yleensä kuolleita lintuja löytyy kasvattamosta päivittäin. Viiden kasvatusviikon aikana kuolee usein yli 3 % broilereista. Yksi kuolinsyistä on alle kaksiviikkoisten untuvikkojen nälkäkuolemat. Luonnostaan untuvikko opettelisi syömään kanaemon opastuksella, mutta koneellisesti haudotuilla untuvikoilla ei tätä mahdollisuutta ole. Broilerikasvattamoissa lintuja käsitellään niin suurina massoina, että untuvikkojen syömään opettamisen eteen ei tehdä erityisesti mitään, vaan ne poikaset, jotka eivät ajoissa opi syömään omin avuin, kuolevat nälkään.

Sairaudet heikentävät broilereiden hyvinvointia

Broilereiden hyvinvointiongelmat liittyvät suureksi osaksi niiden nopeaksi jalostettuun lihasten kasvuun, jota tukevat myös tehokas ruokinta ja valaistuksen säätely. Lihasmassan lisääntyessä sydän, keuhkot ja erityisesti jalkojen luut eivät ehdi kehittyä tarpeeksi nopeasti. Jalkavikojen ja -kipujen takia broilereiden luontainen käyttäytyminen vähenee, minkä seurauksena ne liikkuvat, sukivat, kylpevät ja kuopsuttelevat vähemmän. Kipujen pahetessa ne kyyhöttävät maassa ja liikkuvat vain pakotettuina.

Rintapalat ovat kysytyintä lihaa broilereissa, joten broilereille on jalostettu mahdollisimman isot rintalihakset. Tämän seurauksena vartalon painopiste on siirtynyt eteenpäin ja linnun kinnerniveliin kohdistuva rasitus on voimakkaampi. Tämä myötävaikuttaa jalkavaurioiden esiintymiseen.

Tibiaalinen dyskondroplasia eli TD on sääriluun kasvuruston kasvuhäiriö. Se on yksi broilereiden yleisimmistä tuotantorasitussairauksista ja ilmenee eriasteisina vaurioina. Osa johtaa rampautumiseen, jolloin broilerin kävely on silminnähden kankeaa ja vaivalloista, osa taas ei näy päällepäin. TD aiheuttaa siitä kärsiville broilereille jatkuvaa kipua. Jalan sijoiltaan meno on myös melko yleistä. Alttiutta TD:lle lisäävät sekä nopea kasvu että perinnölliset ominaisuudet.

Koska broilerikasvattamossa on yleensä kymmeniä tuhansia lintuja, eläinten tarkkailu jää melko ylimalkaiseksi. Yksi seuraus tästä on, että vaikka TD on broilereilla varsin yleinen, monet tuottajat eivät tule kiinnittäneiksi huomiota broilerien kankeaan kävelyyn eivätkä edes tiedä lintujensa kärsivän tuskallisista jalkavioista.

Yksi tavallinen kuolinsyy on äkillinen sydänkuolema (sudden death syndrome). Sydänkuoleman syynä on sydämen lähellä olevan valtimon repeytyminen, joka tapahtuu usein ilman näkyvää ulkoista syytä pelkästään nopean kasvun sydämeen ja keuhkoihin kohdistaman rasituksen seurauksena. Osa sydänkuolemista tulee lievän, sinänsä normaalin rasituksen yhteydessä, kuten poikasten mitellessä voimiaan hallissa.

Broilerit kärsivät myös niin kutsutusta vesipöhöstä (ascites). Se on sydämen vajaatoimintaan liittyvä sairaustila, jossa linnun vatsaonteloon kerääntyy nestettä. Seurauksena on terveyden heikentyminen tai jopa kuolema.