Tuotantoeläimet

Animalia vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan eläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Animalia kannustaa ihmisiä kasvissyöntiin

Suomessa teurastetaan vuosittain yli 81 miljoonaa eläintä. Näistä suurin osa on broilereita. Tuotantoeläintilojen koko on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, jolloin eläinten hoidon yksilöllisyys ja yksittäisen eläimen hyvinvoinnin varmistaminen vaarantuvat. Tuotantoeläimillä on kuitenkin edelleen samat käyttäytymistarpeet kuin niiden villeillä esi-isilläkin, vaikka luontaisen käyttäytymisen toteuttaminen nykyisissä tuotanto-olosuhteissa on usein vaikeaa.

Suomen yleisin tuotantoeläin on broileri: niitä teurastetaan vuosittain yli 77 miljoonaa yksilöä. Toiseksi eniten Suomessa kasvatetaan sikoja, joita päätyy teurastamolle yli 1,8 miljoonaa yksilöä. Nautoja teurastetaan vuosittain vajaa 270 000 yksilöä.

Eläintuotannon ongelmallisuus

Tuotantotilat tarjoavat vain harvoin eläimille sellaiset olosuhteet, joissa ne voivat toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi porsimishäkit, joissa siat eivät pääse kääntymään tai liikkumaan paria askelta enempää, estävät emakoilta myös pesänrakentamisen ja kanssakäymisen porsaiden kanssa, vaikka nämä olisivat emakolle voimakkaita tarpeita. Parsinavetoissa elää noin puolet suomalaisista lehmistä, eivätkä nekään pysty juurikaan liikkumaan suurimpana osana vuodesta.

Eläinjalostus on tehnyt eläimistä niin nopeasti kasvavia ja tehokkaasti tuottavia, että se vaarantaa eläinten hyvinvoinnin. Esimerkiksi broilerien nopea kasvu reilussa kuukaudessa teuraspainokseksi linnuksi aiheuttaa broilereille jalkasairauksia ja sydänvikoja.

Tuotantoeläimille suoritetaan myös monia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat niille tarpeetonta kipua. Suomessa saa kastroida porsaat tai nupouttaa eli polttaa sarvenalut vasikoilta ilman rauhoitusta ja kivunlievitystä.

Animalian toimii tuotantoeläinten puolesta

Animalia suhtautuu kielteisesti tehotuotantoon ja vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan eläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Animalia kannustaa ihmisiä kasvisyöntiin. Tuotannossa käytettävien eläinten lukumäärää tulee jatkuvasti laskea.

Animalia vaikuttaa siihen, että Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kehitetään eläinten käyttäytymistarpeet huomattavasti nykyistä paremmin huomioiviksi.

Animalia kannustaa ja opastaa ihmisiä kasvissyöntiin, sillä vaihtamalla eläinperäiset tuotteet kasviperäisiin vähenee myös tarvittavien tuotantoeläinten määrä.

Mitä sinä voit tehdä?

Kasvisruoka paitsi vähentää tuotantoeläinten kasvatuksen tarvetta, edistää se jokaisen meistä terveyttä ja ympäristönsuojelua. Kokeile aluksi vaikkapa yhtä kasvisruokapäivää viikossa. 

Tue pitkäjänteistä työtä eläinten hyväksi ja liity kuukausilahjoittajaksi. Säännöllinen tuki mahdollistaa sinnikään työn eläinten puolesta. Voit myös tehdä kertalahjoituksen tuotantoeläinten hyväksi