Eläinjärjestöt vaativat kansalaisaloitteella turkistarhauskieltoa koko EU:n alueelle

Animalia, SEY Suomen eläinsuojelu ja Oikeutta eläimille avaavat yhdessä Eurogroup for Animalsin kanssa eurooppalaisen Fur Free Europe -kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on kieltää turkistarhaus sekä turkisten tuonti ja myynti Euroopan unionissa. 

Animalia, SEY Suomen eläinsuojelu ja Oikeutta eläimille avaavat yhdessä Eurogroup for Animalsin kanssa eurooppalaisen Fur Free Europe -kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on kieltää turkistarhaus sekä turkisten tuonti ja myynti Euroopan unionissa. 

Fur Free Europe -aloitteella tavoitellaan turkistarhauskieltoa, koska se on epäeettistä, kestämätöntä ja se aiheuttaa riskin sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Aloitteen myyntikiellolla halutaan vaikuttaa turkisten kysyntään ja maailmanlaajuiseen tuotantoon. Kansalaisaloitteeseen tulee kerätä vuoden aikana miljoona allekirjoitusta, jotta se etenee Euroopan parlamentin käsittelyyn. Suomessa tavoitteena on kerätä vähintään 100 000 nimeä. 

”Turkistarhaus puhuttaa Euroopassa nyt laajasti ja sitä pidetään yleisesti epäeettisenä. Euroopassa turkistarhaus on täysin kielletty jo 16  maassa, joista 11 on EU-maita. Paine alan kieltämiseksi tulee kohdistumaan voimakkaasti Euroopan muutamaan viimeiseen turkistarhausmaahan, kuten Suomeen. Euroopan komissio arvioi parhaillaan EU:n eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä ja tässä yhteydessä on todellinen mahdollisuus kieltää turkistarhaus. Suomen olisi viimeistään nyt aika varautua turkistarhauksen loppumiseen”, sanoo aloitteen suomalainen tekijä ja Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.   

Eurooppalaiset vastustavat eläinten häkkikasvatusta

Hollanti ja Itävalta vaativat Euroopan unionin maatalousministereiden tapaamisessa viime kesänä Euroopan komissiota kieltämään turkistarhauksen EU:n alueella. Aloitetta tuki 10 muuta jäsenvaltiota. Lisäksi Euroopan komissio on linjannut, että tuotantoeläinten häkkikasvatus tulee loppumaan lähivuosien aikana.  

”Turkistarhauksen lakkauttamiseksi on poliittista tahtoa ainakin EU-tasolla. Muiden tuotantoeläinten häkkikasvatuskielto EU:ssa etenee, ja seuraavaksi ovat vuorossa turkiseläimet. Ei ole loogista jatkaa turkistarhausta, jos muiden eläinten häkkituotannosta luovutaan. Eurooppalaiset ja suomalaiset vastustavat myös turkistarhausta, ja uskomme, että se tulee näkymään aloitteen tuloksissa”, sanoo SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja Kati White.  

Turkisala on ollut jo pitkään suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, jo kauan ennen koronapandemiaa. Alan epäeettisyys on vahva peruste sen lakkauttamiselle koko Euroopassa, ja kieltoa tukee alan pitkään jatkunut huono kannattavuus.  

”Kettujen, supikoirien ja minkkien lajityypillisiä käyttäytymistarpeita on mahdotonta tyydyttää turkistarhoilla. Euroopassa useat maat ovat kieltäneet turkistarhauksen, lisäksi useissa maissa on rajoitettu turkistarhausta muun muassa minkkitarhoilla esiintyneiden koronavirustapausten vuoksi. Suomessa on enää hieman yli 600 turkistarhaa jäljellä. Viimeisetkin tarhat olisi nyt aika sulkea”, sanoo Oikeutta eläimille -yhdistyksen kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa.  

Fur Free Europe -kansalaisaloitekampanja alkaa 18.5.2022, ja nimiä aloitteeseen kerätään vuoden ajan. Aloitteen suomalainen sivu: FurFreeEurope.fi

Lisätietoja

Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Kati White
toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu
puh. 050 371 2740
kati.white@sey.fi

Kristo Muurimaa
kampanja- ja viestintävastaava, Oikeutta eläimille
puh. 044 722 3352
kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi

Lisää tietoa turkistarhauksesta: Animalia, SEY ja Oikeutta eläimille

Eurogroup for Animals: The 2021 request to end fur farming in the EU from Twelve Member States The 2021 request to end fur farming in the EU from Twelve Member States

Eurogroup for Animals on yli 80 eläinjärjestön kattojärjestö. Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu ovat Eurogroup for Animalsin jäseniä. Aloitteessa ovat mukana myös muut tahot, kuten kansainvälinen turkistarhauksen vastainen verkosto Fur Free Alliance. Oikeutta eläimille ja Animalia ovat Fur Free Alliancen jäseniä.