Animalia käynnistämässä eurooppalaista kansalaisaloitetta turkistarhauksen kieltämiseksi

Meillä on isoja ja iloisia uutisia: Animalia käynnistää yhdessä Eurogroup for Animalsin ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa eurooppalaisen Fur Free Europe -kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi ja turkisten tuonnin ja myynnin kieltämiseksi. Allekirjoitusten keruu alkaa 18.5.2022.

Toiminnanjohtajamme Heidi Kivekäs on yksi Fur Free Europe -aloitteen tekijöistä ja Animalian toimistolla kampanjan koordinaattori on Tiina Ollila. Kansalaisaloitteen aloitteentekijöinä toimii kansalaisjärjestöjen edustajia seitsemästä EU-maasta.

Aloitteen tavoitteena on kieltää turkistarhaus sekä turkisten tuonti ja myynti Euroopan unionissa. Aloitteen tavoitteena on siten myös vaikuttaa turkisten kysyntään ja maailmanlaajuiseen tuotantoon ja ehkäistä tuotannon siirtymistä Euroopan ulkopuolelle.

Eurooppalaisista selvä enemmistö vastustaa turkistarhausta ja pitää sitä epäeettisenä ja julmana. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen turkistarhoilla on mahdotonta, ja ainoa vaihtoehto järjestöjen mukaan onkin tarhauksen kieltäminen yksiselitteisesti.  

Historialliset askeleet turkistarhatonta Eurooppaa kohti

Animalialla on ilo olla mukana käynnistämässä historiallista kansalaisaloitetta turkistarhauksen lakkauttamiseksi Euroopassa. Tämä kansalaisaloite tulee olemaan yksi osa meidän Turkistarhaton Suomi 2025 -kampanjointia. Aihe on myös tulevien vuosien eläinpoliittinen prioriteettimme, joka tulee näkymään esimerkiksi eduskuntavaalien aikaan.

Turkistarhaus on ollut poliittisessa ja taloudellisessa alamäessä jo vuosia. Koronapandemian myötä Euroopassa on nähty lisää tarhauskieltoja ja kansainvälisten toimijoiden tarhauksen vastaisia kannanottoja.

Lisäksi Euroopan unionissa tarkastellaan parhaillaan eläinten hyvinvointilainsäädäntöä. Komissiolta odotetaan ensi vuonna lakiesitystä, johon sisältyy tuotantoeläinten häkkikasvatuskielto. End the Cage Age -kansalaisaloitteen eteneminen komissiossa tuokin ajankohtaiseksi turkiseläinten häkkikasvatuksen kiellon, kun muiltakin eläintuotantoaloilta kielletään eläinten häkkikasvatus.

Euroopan laajuinen tarhauskielto olisi Suomen kannalta tervetullut, sillä kansalaismielipiteestä huolimatta kansallinen kielto ei ole tällä hallituskaudella todennäköinen. Suomessahan ei tällä hetkellä käydä edes parlamentaarista keskustelua turkistarhauksesta, vaikka 71 % suomalaisista vastustaa nykymuotoista tarhausta ja jo kolme eduskuntapuoluetta on asettunut turkistarhauksen lakkauttamisen puolelle.

Työskentelemme Animaliassa taukoamatta sen eteen, että turkistarhaus ajettaisiin Suomessa hallitusti alas viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Vuodessa tarvitaan mukaan reilusti yli miljoona allekirjoittajaa. Suomessa nimiä keräävät Animalian lisäksi SEY Suomen eläinsuojelu ja Oikeutta eläimille, joista Animalian lisäksi SEY on Eurogroupin jäsenjärjestö. Yhdessä tavoittelemme ainakin sataatuhatta allekirjoitusta, joita kerätään vuoden ajan. Kutsumme muitakin järjestöjä ja yrityksiä tukemaan kansalaisaloitetta.  

Tiina Ollila
kampanjavastaava