Vain 16 % suomalaisista hyväksyy nykymuotoisen turkistarhauksen  

Vain 16 % suomalaisista sallisi nykyisen kaltaisen turkistarhauksen jatkamisen. 71 % suomalaisista kieltäisi turkistarhauksen tai sallisi sen jatkuvan vain, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.

Animalian ja Oikeutta eläimille -järjestön Taloustutkimuksella marraskuussa teettämä mielipidemittaus noudattelee edellisvuosien mielipidemittausten linjaa. Suomalaiset eivät hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta, jossa eläimet elävät pienissä verkkopohjahäkeissä ilman mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.  

Järjestöjen mielestä on ristiriitaista, että lausunnoilla oleva eläinlakiesitys sallisi turkistarhauksen jatkumisen. Turkistarhatut eläimet ovat aktiivisia petoeläimiä, joiden pito lain sallimissa olosuhteissa estää niiden lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Turkiseläinten pito-olosuhteita määrittelevä turkisasetus viimeistellään todennäköisesti pian lain hyväksymisen jälkeen.  

“Tietojemme mukaan uusi turkisasetus ei tuo helpotusta turkistarhojen eläimille. Olennaiset hyvinvointiparannukset ovat lopettaneet tarhauksen monissa maissa, minkä takia turkisala ei suostu mihinkään merkittäviin parannuksiin Suomessa. Siksi asetus tulee jatkossakin sallimaan eläinten pitämisen ahtaissa verkkopohjaisissa häkeissä ja sivuuttaa eläinten tärkeät lajityypilliset tarpeet. Turkistarhauksella ei ole tulevaisuutta Suomessakaan, ja siksi onkin tärkeää ajaa kärsimystä tuottava elinkeino alas nyt hallitulla tavalla”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs

Erityisesti naiset ja nuoret ovat nykyisen kaltaista turkistarhausta vastaan. Naisista vain 7 % ja nuorista 15–24-vuotiasta vain 4 % hyväksyy turkistarhauksen sellaisena kuin se nyt on. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: Turkistarhojen saamat koronatuet säädösten vastaisia 

Suomalaiset vastustavat myös turkisalan saamia tukia. Viime vuonna Taloustutkimuksella toteutetun mielipidemittauksen mukaan 76 % suomalaisista ei hyväksy turkistarhojen tukemista. 

Business Finland on kuitenkin myöntänyt koronapandemian varjolla tukea useille turkistarhoille. Yhteensä turkisalaa tuettiin noin miljoonalla eurolla. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies linjasi aiemmin marraskuussa, että Business Finlandin myöntämät koronatuet ovat rahoitusehtojen vastaisia. 

”Ei ole oikein, että Business Finland on EU-säädösten vastaisesti ja kritiikistä huolimatta jakanut valtavia summia julkista tukea alalle, joka on ollut vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa. Jos turkistarhoja tuetaan, tuki pitää suunnata tarhauksen lopettamiseen tähtääviin toimiin”, Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa sanoo. 

Tutkimuskysymys 2021:  

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettänne turkistarhauksesta?       

Vastausvaihtoehdot: 

  1. Turkistarhausta voidaan jatkaa nykymuotoisena ja ilman uusia rajoituksia myös tulevaisuudessa 
  2. Turkistarhausta voidaan jatkaa, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään 
  3. Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 15 vuoden siirtymäajalla niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa 
  4. Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 5 vuoden siirtymäajalla niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa 
  5. Ei mikään näistä. 
  6. EOS       

Vastaukset, kaikki vastaajat: 

  • 71 % suomalaisista ei hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta. (37 % kieltäisi turkistarhauksen 5–15 vuoden siirtymäajalla, 34 % sallisi tarhauksen jatkuvan vain, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.)  
  • 16 % suomalaista on sitä mieltä, että turkistarhausta voidaan jatkaa nykymuotoisena ja ilman uusia rajoituksia. 
  • 9 % vastaajista valitsi vaihtoehdon “ei mikään näistä”. 
  • 4 % vastasi “en osaa sanoa”. 

Tutkimus on tehty atk-avusteisena puhelinhaastatteluna osana Taloustutkimuksen Telebus-tiedonkeruuta. Haastattelujen kohderyhmä on 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tiedonkeruu tehtiin 1.11–11.11.2021 välisenä aikana.  

Tutkimukseen vastasi 1 002 henkilöä. Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä. 

Heidi Kivekäs 
Toiminnanjohtaja, Animalia 
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi  

Kristo Muurimaa 
Kampanja- ja viestintävastaava, Oikeutta eläimille 
puh. 044 722 3352
kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi  

Vuoden 2020 tulokset (sisältää kysymyksen turkistarhauksen tukemisesta)

Apulaisoikeusasiamiehen päätös