Animalia myönsi 30 000 euroa hankerahoitusta rescuekoiratoimintaan

Animalia asetti helmikuussa haettavaksi 30 000 euroa rescuekoirien hyvinvointia parantaviin hankkeisiin. Hankkeiden tuli edistää rescuekoiratoimintaa vastuullisella, kestävällä, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla kohdemaissa.

Animalian hallitus päätti myöntää rahoitusta kolmelle rakennushankkeelle, joilla on pitkäkestoinen vaikutus ja jotka edistävät koirien hyvinvointia koiratarhoilla. Hakuehdoissa määriteltiin, että hankkeet voivat liittyä esimerkiksi koiratarhan tai löytöeläintalon kustannuksiin, sterilointityöhön tai eläintautien hallintaan. Rahoitusta ei voi käyttää koirien tuontiin tai ruokintaan. Hankkeet rahoitetaan Animalian saamasta testamenttilahjoituksesta, joka on kohdennettu koiratoimintaan.

Animalian hankerahoitusta saavat Balkanin koirat, Viipurin Koirat ja Kyproskoirat.

Balkanin koirille myönnettiin 14 500 euroa koirien karanteenitilojen ja eläinlääkäritilojen rakentamiseen. Kyproskoirille myönnettiin 3 000 euroa koiratarhan kunnostukseen, vesihuoltoon, valvontakameraan ja eläintautien hallintaan. Viipurin Koirille myönnettiin 12 500 euroa koirien karanteenitilojen rakentamiseen.

Animalia seuraa hankkeiden edistymistä ja kertoo niistä kanavissaan. Rahoitusta haki 16 yhdistystä 18 eri hankkeeseen.

Kuva: Lucian Dachman / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta