Animalia myöntää hankerahoitusta rescuekoiratoimintaan

Animalia asettaa haettavaksi 30 000 euroa hankerahoitusta kotimaisten rescuekoirayhdistysten kesken. Hankkeet rahoitetaan Animalian saamasta testamenttilahjoituksesta, joka on kohdennettu koiratoimintaan.

Tuettavat hankkeet

Rahoitusta voidaan myöntää hankkeelle, joka edistää rescuekoiratoimintaa vastuullisella, kestävällä, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi valistukseen ja muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan, koiratarhan tai löytöeläintalon kustannuksiin, sterilointityöhön tai eläintautien hallintaan. Hankkeen on käynnistyttävä vuoden 2022 aikana. Rahoitusta ei voi käyttää koirien tuontiin tai ruokintaan.

Rahoituspäätöksessä huomioidaan, miten hanke tai yhdistyksen toiminta jatkuu myönnetyn hankerahoituksen loppuessa. Mikäli rahoitusta hakeva yhdistys paikallisen avustustyön lisäksi tuo Suomeen koiria, tulee yhdistyksellä olla tarkka tautitestausohjelma, eli kuulua esimerkiksi Responsible Rescue –ohjelmaan tai olla mukana Espanjalaisten rescueyhdistysten yhteistyö  -sitoumuksessa.

Hakemukset

Yhdistykset voivat hakea Animalialta taloudellista tukea 1 000 ja 30 000 euron väliltä. Sama yhdistys voi hakea tukea joko yhteen tai useampaan pienempään hankkeeseen tai hakea suurempaa tukisummaa isompaa hanketta varten. Hankkeessa voi olla mukana muitakin rahoittajatahoja ja yhdistyksen omia varoja. 

Rahoitusta haetaan täyttämällä verkkolomake. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 18.3.2022. Rahoitusta hakeneille yhdistyksille tiedotetaan rahoituspäätöksistä huhtikuussa 2022.

Animalia julkaisee tiedon tukea saaneista yhdistyksistä ja hankkeista omissa tiedotuskanavissaan sekä viestii hankkeiden päätyttyä niiden tuloksista.

Lisätietoja: animalia@animalia.fi  

Tästä hakulomakkeeseen

Kuva: Rodion Kutsaev / Unsplash

Ajankohtaista Animalialta