Animalia jatkaa vaikuttamistyötä EU:ssa – Sami Säynevirta Eurogroup for Animalsin hallitukseen

Animalian varapuheenjohtaja Sami Säynevirta valittiin Eurogroup for Animals -järjestön hallitukseen kolmen vuoden jatkokaudelle. Hallitusvalinnat tehtiin kesäkuussa järjestetyssä järjestön vuosikokouksessa.  

Reipas tervehdys, jota yleensä seuraa kahden innokkaan koiran tassuttelua. Kun Sami Säynevirta astuu huoneeseen, on välitön tunnelma taattu. Samin mukana kulkevat niin vapaa-ajalla kuin useissa työ- ja luottamustehtävissä rescue-koirat Anneli ja Aramis. Eläinten oikeudet ovat Säynevirralle elämäntapa ja arvo, jonka hän toivoo nousevan kaiken poliittisen päätöksenteon keskiöön niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.  

Kesäkuussa varmistui, että Säynevirta jatkaa merkittävän eurooppalaisen eläinsuojelun kattojärjestön Eurogroup for Animalsin (EfA) hallituksessa. Mutta kuka oikeastaan on Sami Säynevirta, pitkän linjan eläinten oikeuksien puolestapuhuja, ja millaista työtä hän aikoo tehdä jatkokaudellaan EfA:n hallituksessa? 

Vapaaehtoistyöläisestä varapuheenjohtajaksi

Säynevirran historia Animaliassa on pitkä. Hän aloitti vapaaehtoisena ja on sittemmin toiminut Animalian puheenjohtajana yli kymmenen vuotta. Tällä hetkellä Säynevirta toimii Animalian varapuheenjohtajana.

Eurogroup for Animalsin hallituksessa Säynevirta on vaikuttanut vuodesta 2017 lähtien. Hän on aktiivinen myös Eurogroup Wildlife -työryhmässä. Ryhmä työskentelee luonnonvaraisten eläinten suojelun hyväksi ja edistää tehokkaampaa lainsäädäntöä eri lajien suojelemiseksi.

Animalian varapuheenjohtaja Sami Säynevirta valittiin jatkokaudelle Eurogroup for Animalsin hallitukseen.
Sami Säynevirta osallistui kesäkuussa pidettyyn Eurogroup for Animalsin vuosikokoukseen etäyhteyksin Utön saarelta käsin.

Eläinoikeustyössään Säynevirta keskittyy turkisvastaiseen kampanjointiin, susien ja muiden petoeläinten suojeluun sekä trofeiden maahantuonnin kieltämiseen Suomeen ja Eurooppaan. Hänellä on kokemusta lobbaamisesta Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon sekä Suomen eduskuntaan ja ministeriöihin. 

Haastattelimme Samia eurooppalaisen vaikuttamistyön kiemuroista sekä eläinten oikeuksien edistämisen nykytilasta ja tulevaisuudesta tuoreeltaan, kun jatkopaikka Eurogroup for Animalsin hallituksessa oli varmistunut.  

Tiedon jakamista työryhmissä

Animalia: Millaista työ Eurogroup for Animalsin hallituksessa konkreettisesti on?  

Sami Säynevirta: ”Hallituksen kokouksia on viisi kertaa vuodessa. Kokouksissa päätetään EfA:n kampanjoinnin painopisteet. Hallituksessa myös esitellään ajankohtaisia asioita, joita olisi tärkeä tuoda EU:n laajuisesti esille ja sitten päätetään, mitkä ovat asioita, joihin tulisi tarttua.  

EfA:lla on tärkeä rooli eurooppalaisten eläinjärjestöjen yhteisponnistusten koordinoinnissa. EfA:iin kuuluu 77 jäsenjärjestöä, ja kokouksissa vaihdetaan kuulumisia järjestöjen kesken ja tavataan muiden maiden edustajia. Hallitus myös katsoo läpi jäsenjärjestöhakemukset. 

Lisäksi työ EfA:ssa on vaikuttamista erilaisten työryhmien kautta. Niistä olen mukana villieläintyöryhmässä. Työhön kuuluu paljon tiedon jakamista siitä, missä EU-parlamentissa ja –komissiossa mennään eläinasioissa. EfA järjestää paljon tilaisuuksia parlamentissa ja jakaa esimerkiksi mepeille tietoa sitä kautta.  

Hallitustyöskentely ei ole sooloilua, vaan yhteistyötä.

— Sami Säynevirta

EfA:lta saa apua ja tukea lobbaamiseen. Olen itse ollut parlamentissa ja komissiossa lobbaamassa. Kaiken kaikkiaan Eurogroup for Animalsin toiminta on todella laajamittaista toimintaa.”  

Muutos eläinsuhteessa muuttaa myös EU-lakeja

A: Mihin kehityskulkuihin, joihin olet päässyt vaikuttamaan, olet tällä hetkellä tyytyväinen? Miten ne näkyvät Suomen ja Euroopan laajuisesti?

SS: “Hallituksen jäsenenä olen mukana kehittämässä Eurogroup for Animalsin toimintaa. Pidän järjestössä Animalian kantoja esillä, ja varmistan, että eläinoikeusnäkökulma tulee huomioiduksi EG:n toiminnassa. 

Hallitustyöskentely ei ole sooloilua, vaan yhteistyötä. Oli upeaa, että EfA:n tukema, Compassion in World Farming -järjestön alullepanema Euroopan-laajuinen kansalaisaloite End the Cage Age meni läpi. Aloite keräsi valtavan määrän allekirjoituksia. Se oli konkreettinen asia, jonka etenemisen näin hyvin läheltä. Asiaa käsiteltiin pitkään kokouksissa, ja koska pääsin myötäelämään kampanjaa, oli EU-parlamentin kannatus ja EU-komission sitoutuminen aloitteen tavoitteisiin uskomaton tulos.  

Uskon, että End the Cage Age -aloitteella on vaikutusta myös turkistarhauksen tulevaisuuteen. Hienoa nähdä, että eläinasiat nykyään hoidetaan tosi ammattimaisesti ja ne ovat vakavasti otettava asia. Toivottavasti tämä trendi kantaa myös Suomeen ja eläinasiat saadaan paremmin päättäjien agendalle täälläkin.”

A: Mitä henkilökohtaisesti pidät tärkeimpänä, että Eurogrop for Animalsin hallituksessa edistetään?

SS: “Tärkeintä minulle on suunnitelmallinen kampanjointi ja strategian miettiminen. Toivon tulevalta EfA:n hallituskaudelta erityisesti jatkostrategian miettimistä siitä, miten saadaan Suomi mukaan luopumaan turkistarhauksesta.

Maailmalla trendi on selkeä. Meillä on runsaasti esimerkkejä turkistarhauksen lopettaneista Euroopan maista, ja myös Yhdysvalloissa aiheesta käydään julkista keskustelua. Lisäksi yhä useampi muotitalo on sitoutunut turkittomuuteen. Myös suurissa turkistarhausmaissa, kuten Puolassa, turkistarhaus on lopetettu tai sen lopettamisesta käydään parlamentaarista keskustelua

EU:n eri maissa ollaan harppauksittain edellä eläinkysymyksissä, mitä tulee Suomen tilanteeseen verrattuna. Miten saataisiin Suomi kelkkaan mukaan?  

Yleisesti ottaen pidän tärkeänä, että tuotantoeläinten, turkiseläinten ja koe-eläinten hyvinvointia edistetään kaikin tavoin. Lisäksi toivon, että luonnonvaraiset eläimet otettaisiin paremmin huomioon.”


Päivätyönään Säynevirta työskentelee Luonto-liiton järjestöpäällikkönä. Lisäksi hän on Vasemmistoliiton Eläinpoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Vapaa-ajallaan hän nauttii musiikista, bodycombatista, pitkistä kävelyistä koiriensa kanssa, kesämökistään ja vegaaniruoasta. 

Eurogroup for Animals on yleiseurooppalainen eläinsuojeluyhdistys, joka pyrkii parantamaan eläinten hyvinvointisäädöksiä Euroopan Unionissa. Yhdistys on perustettu vuonna 1980, ja se toimii Belgian pääkaupungista Brysselistä käsin. EfA:lla on 77 jäsenjärjestöä ympäri Eurooppaa, ja Animalia on yksi niistä.  

Lisää luettavaa: