Tarhauskiellot maailmalla

Useat Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen tai rajoittaneet voimakkaasti sen harjoittamista lainsäädännöllä. Niissä maissa, joissa tarhattavien eläinten elinolosuhteet on määrätty vastaaviksi kuin eläintarhoissa, on tarhaus loppunut käytännössä kokonaan.

Belgiassa turkistarhaus on kielletty Walloniassa ja Brysselissä.

Bosnia-Herzegovinassa on säädetty turkistarhauksen kieltävä laki keväällä 2009. Kielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2018.

Espanjassa minkki on määritelty vieraslajiksi, jonka kasvattaminen on kiellettyä.

Hollannin parlamentti kielsi kettujen ja chinchillojen häkkikasvatuksen vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2012 päätettiin kieltää myös minkkitarhaus siirtymäajalla, joka päättyy vuonna 2024.

Isossa-Britanniassa turkistarhauksen kieltävä lakiehdotus meni läpi ylähuoneessa 13.11.2000. Sen seurauksena eläinten tarhaus niiden turkkien takia on ollut kiellettyä vuodesta 2003 lähtien. Pohjois-Irlanti ja Skotlanti kielsivät turkistarhauksen pian tämän jälkeen.

Itävallassa on kiellettyä kasvattaa eläimiä turkiksia varten. Laki tuli voimaan vuonna 2004.

Italiassa on tiukennettu hyvinvointisäädöksiä, mutta laintulkinnassa on epäselvyyksiä.

Kroatiassa päätettiin syksyllä 2006 kieltää turkistarhaus maassa 10 vuoden siirtymäajalla.

Luxemburgissa turkistarhauksen kielto on hallituksen käsittelyssä.

Makedoniassa kiellettiin turkistarhaus vuonna 2014.

Ruotsin hallitus muutti maan eläinsuojeluasetusta joulukuussa 1995 lopettaakseen kettujen pitämisen nykyisenlaisissa verkkohäkeissä. Vuodesta 2001  lähtien kettujen kasvattaminen on ollut Ruotsissa sallittu vain tiloissa, joissa ketuilla on kaivamismahdollisuus, virikkeitä ja mahdollisuus elää luontaisena sosiaalisena ryhmänä. Tämä johti kettutarhauksen loppumiseen Ruotsissa. Vastaavan tyyppistä asetusta minkkien tarhauksesta ajetaan aktiivisesti.

Saksassa saatiin kesällä 2017 lopullinen päätös turkistarhaukselle, kun siellä hyväksyttiin koko maan kattava laki turkistarhojen korkeista hyvinvointimaatimuksista. Laille annettiin viiden vuoden siirtymäaika, jonka päätyttyä turkistarhaus ei ole enää kannattavaa toimintaa Saksassa.

Sao Paolo, Brasilian osavaltio, kielsi turkiseläinten kasvattamisen vuonna 2015. Brasilia on yksi suurimpia chinchillaturkisten kasvattajamaita.

Slovenia teki keväällä 2013 päätöksen kieltää turkistarhaus siirtymäajalla, joka päättyi 1.1.2015.

Sveitsissä turkiseläinten häkkikasvatusta ei ole lainkaan, koska maan eläinsuojelulaki estää sen käytännössä. Esimerkiksi vankeudessa kasvatettavalle minkille edellytetään Sveitsissä järjestettäväksi vähintään kuuden neliömetrin tilat ja yhden kuutiometrin vesiallas.

Tanskassa tehtiin vuonna 2009 päätös, joka kieltää kettujen tarhauksen 15 vuoden siirtymäajalla.

Tsekissä turkistarhauksen kielto eteni kesällä 2017, kun edustajainhuone äänesti kiellon puolesta. Kielto astuu voimaan vuoden 2019 alussa, mikäli senaatti ja presidentti allekirjoittavat kiellon.

Uuteen-Seelantiin on kiellettyä tuoda minkkejä, mikä käytännössä estää myös minkkien tarhaamisen maassa.

Yhdysvalloissa ei ole valtiollista lakia, joka säätelisi turkiseläinten pitoa tai tappamista. Yksikään osavaltio ei ole kieltänyt turkistarhausta, mutta jotkut osavaltiot kieltävät kettujen pitämisen vankeudessa, koska ovat huolissaan tautien leviämisestä luontoon. Kalifornialla on tiukat määräykset ketttu- ja minkkitarhoille, mikä tekee tarhauksen siellä kannattamattomaksi. New Yorkin osavaltiossa turkiseläinten lopetus sähköllä on kielletty. West Hollywood on ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka on kieltänyt turkisten myynnin. Wisconsin ja Utah ovat osavaltiot, joissa turkistarhausta harjoitetaan tällä hetkellä eniten.

Entä tulevaisuus?

Eri puolilla Eurooppaa on odotettavissa lisää valtiollisia päätöksiä turkistarhauksen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta, sillä poliittinen keskustelu aiheesta on vilkasta useissa maissa.

Norjassa maatalousministeriön eettinen neuvosto on todennut, että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta nykymuotoista turkiskasvatusta ei voida hyväksyä. Neuvosto esittää kantanaan, että mikäli turkiseläinten kasvatusta kuitenkin halutaan jatkaa, eläinten olosuhteisiin on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia. Norjan Eläinlääkäriliitto otti syksyllä 2009 myös voimakkaasti kantaa tarhauksen lakkauttamisen puolesta.

Euroopan unionin komission toimesta sen tieteellinen komissio on valmistellut raportin turkistarhauksesta, joka valmistui 2001. Raportissa todetaan, että turkistarhauksessa on puutteita mm. eläinten hyvinvoinnissa ja häkkien koossa suhteessa eläinten kokoon. Turkistarhausta koskevaa direktiiviä ei silti ole tehty.

Suomessa turkiseläinten häkkikasvatusta on kritisoinut Animalian lisäksi muun muassa Suomen eläinlääkäriliitto.