Tarhauskiellot maailmalla

Useat Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen tai rajoittaneet voimakkaasti sen harjoittamista lainsäädännöllä. Niissä maissa, joissa tarhattavien eläinten elinolosuhteet on määrätty vastaaviksi kuin eläintarhoissa, on tarhaus loppunut käytännössä kokonaan.

Belgiassa turkistarhaus on kielletty. Viimeisimpänä alueena Flanderi kielsi turkistarhauksen, ja se tulee lopettamaan tarhauksen koko maassa vuoteen 2024 mennessä.

Bosnia-Herzegovinassa on säädetty turkistarhauksen kieltävä laki keväällä 2009. Kielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2028.

Espanjassa minkki on määritelty vieraslajiksi, jonka kasvattaminen on kiellettyä.

Hollannin parlamentti kielsi kettujen ja chinchillojen häkkikasvatuksen vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2012 päätettiin kieltää myös minkkitarhaus siirtymäajalla, joka päättyy vuonna 2024.

Isossa-Britanniassa turkistarhauksen kieltävä lakiehdotus meni läpi ylähuoneessa 13.11.2000. Sen seurauksena eläinten tarhaus niiden turkkien takia on ollut kiellettyä vuodesta 2003 lähtien. Pohjois-Irlanti ja Skotlanti kielsivät turkistarhauksen pian tämän jälkeen.

Irlannissa kielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.

Itävallassa on kiellettyä kasvattaa eläimiä turkiksia varten. Laki tuli voimaan vuonna 2004.

Italiassa on tiukennettu hyvinvointisäädöksiä, mutta laintulkinnassa on epäselvyyksiä.

Kroatiassa päätettiin syksyllä 2006 kieltää turkistarhaus maassa 10 vuoden siirtymäajalla.

Liettuassa kielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.

Luxemburgissa on hyväksytty eläinsuojelulain muutos, joka kieltää turkistarhauksen maassa lokakuusta 2018 alkaen.

Makedoniassa kiellettiin turkistarhaus vuonna 2014.

Norjan uusi hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa tammikuussa 2018, että turkistarhaus loppuu maassa 2025 mennessä.

Puolassa kielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.

Ruotsin hallitus muutti maan eläinsuojeluasetusta joulukuussa 1995 lopettaakseen kettujen pitämisen nykyisenlaisissa verkkohäkeissä. Vuodesta 2001  lähtien kettujen kasvattaminen on ollut Ruotsissa sallittu vain tiloissa, joissa ketuilla on kaivamismahdollisuus, virikkeitä ja mahdollisuus elää luontaisena sosiaalisena ryhmänä. Tämä johti kettutarhauksen loppumiseen Ruotsissa. Vastaavan tyyppistä asetusta minkkien tarhauksesta ajetaan aktiivisesti.

Saksassa saatiin kesällä 2017 lopullinen päätös turkistarhaukselle, kun siellä hyväksyttiin koko maan kattava laki turkistarhojen korkeista hyvinvointimaatimuksista. Laille annettiin viiden vuoden siirtymäaika, jonka päätyttyä turkistarhaus ei ole enää kannattavaa toimintaa Saksassa.

Sao Paolo, Brasilian osavaltio, kielsi turkiseläinten kasvattamisen vuonna 2015. Brasilia on yksi suurimpia chinchillaturkisten kasvattajamaita.

Serbiassa kiellettiin turkistarhaus 1.1.2019, kun kiellolle annettu kymmenen vuoden siirtymäaika päättyi.

Slovenia teki keväällä 2013 päätöksen kieltää turkistarhaus siirtymäajalla, joka päättyi 1.1.2015.

Sveitsissä turkiseläinten häkkikasvatusta ei ole lainkaan, koska maan eläinsuojelulaki estää sen käytännössä. Esimerkiksi vankeudessa kasvatettavalle minkille edellytetään Sveitsissä järjestettäväksi vähintään kuuden neliömetrin tilat ja yhden kuutiometrin vesiallas.

Tanskassa tehtiin vuonna 2009 päätös, joka kieltää kettujen tarhauksen 15 vuoden siirtymäajalla.

Tsekissä maan presidentti Miloš Zeman vahvisti elokuussa 2017 maan turkistarhauskiellon, joka astuu voimaan 31.1.2019.

Uuteen-Seelantiin on kiellettyä tuoda minkkejä, mikä käytännössä estää myös minkkien tarhaamisen maassa.

Virossa kielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.

Yhdysvaltojen kaupungeista aitojen turkisten myynnin ovat kieltäneet Los Angeles, San Francisco, West Hollywood sekä Berkeley. Yksikään osavaltio ei ole kieltänyt turkistarhausta, mutta Kalifornialla on tiukat määräykset kettu- ja minkkitarhoille, mikä tekee tarhauksen siellä kannattamattomaksi. New Yorkin osavaltiossa turkiseläinten lopetus sähköllä on kielletty.

Turkistarhauskiellot Euroopassa ja muualla. Lähde: Fur Free Alliance. Päivitetty 23.11.2018.

Entä tulevaisuus?

Eri puolilla Eurooppaa on odotettavissa lisää valtiollisia päätöksiä turkistarhauksen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta, sillä poliittinen keskustelu aiheesta on vilkasta useissa maissa.

Euroopan unionin komission toimesta sen tieteellinen komissio on valmistellut raportin turkistarhauksesta, joka valmistui 2001. Raportissa todetaan, että turkistarhauksessa on puutteita mm. eläinten hyvinvoinnissa ja häkkien koossa suhteessa eläinten kokoon. Turkistarhausta koskevaa direktiiviä ei silti ole tehty.

Suomessa turkiseläinten häkkikasvatusta on kritisoinut Animalian lisäksi muun muassa Suomen eläinlääkäriliitto.