Tarhauskiellot maailmalla

Useat Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen tai rajoittaneet voimakkaasti sen harjoittamista lainsäädännöllä. Niissä maissa, joissa tarhattavien eläinten elinolosuhteet on määrätty vastaaviksi kuin eläintarhoissa, on tarhaus loppunut käytännössä kokonaan.

Alankomaiden parlamentti kielsi kettujen ja chinchillojen häkkikasvatuksen vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2012 päätettiin kieltää myös minkkitarhaus siirtymäajalla, joka päättyy vuonna 2024. Koronaviruksen takia kielto on kuitenkin kiirehditty ja minkkitarhaus tulee päättymään Alankomaissa vuoden 2021 alussa.

Belgiassa turkistarhaus on kielletty.

Bosnia-Herzegovinassa turkistarhaus on kielletty. Kielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2029. Maan toistaiseksi viimeinen turkistarha lopetti toimintansa jo kesällä 2020.

Bulgariassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä. 

Espanjassa minkki on määritelty vieraslajiksi, jonka kasvattaminen on kiellettyä.

Irlannissa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.

Isossa-Britanniassa turkistarhauksen kieltävä lakiehdotus meni läpi ylähuoneessa 13.11.2000. Sen seurauksena eläinten tarhaus niiden turkkien takia on ollut kiellettyä vuodesta 2003 lähtien. Pohjois-Irlanti ja Skotlanti kielsivät turkistarhauksen pian tämän jälkeen.

Israel aikoo kieltää turkisten kaupan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Maan ympäristöministeri ilmoitti asiasta lokakuussa 2020.

Itävallassa on kiellettyä kasvattaa eläimiä turkiksia varten. Laki tuli voimaan vuonna 2004.

Italiassa on tiukennettu hyvinvointisäädöksiä, mutta laintulkinnassa on epäselvyyksiä.

Japanissa turkistarhaus on kiellettiin vuonna 2006, ja 10 vuoden siirtymäajan jälkeen maan viimeinen turkistarha lopetti toimintansa vuonna 2016. 

Kroatiassa turkistarhaus on ollut kiellettyä vuodesta 2018 alkaen, 10 vuoden siirtymäajan jälkeen.

Liettuassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä. 

Luxemburgissa turkistarhaus kiellettiin vuonna 2018.

Makedoniassa kiellettiin turkistarhaus vuonna 2014.

Montenegrossa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.

Norjan parlamentti äänesti turkistarhauskiellon puolesta kesällä 2019. Siirtymäaikaa annettiin vuoteen 2025 saakka.  

Puolassa sekä parlamentin ala- että ylähuone ovat hyväksyneet turkistarhauksen kieltämisen. Laki tulisi voimaan vuonna 2023. Lakiesitys menee vielä kertaalleen alahuoneen äänestykseen ja sen jälkeen presidentin hyväksyttäväksi.

Ranska päätti kieltää turkistarhauksen syksyllä 2020. Siirtymäaikaa kiellolle annetaan todennäköisesti viisi vuotta.

Ruotsin hallitus muutti maan eläinsuojeluasetusta joulukuussa 1995 lopettaakseen kettujen pitämisen nykyisenlaisissa verkkohäkeissä. Vuodesta 2001  lähtien kettujen kasvattaminen on ollut Ruotsissa sallittu vain tiloissa, joissa ketuilla on kaivamismahdollisuus, virikkeitä ja mahdollisuus elää luontaisena sosiaalisena ryhmänä. Tämä johti kettutarhauksen loppumiseen Ruotsissa. Vastaavan tyyppistä asetusta minkkien tarhauksesta ajetaan aktiivisesti.

Saksassa säädettiin vuonna 2017 eläinsuojelulaki, joka vaatii turkistarhojen eläimille paremmat elinolosuhteet, kuten enemmän tilaa ja minkeille uimismahdollisuuden. Siirtymäaikaa on vuoteen 2022, mutta maan viimeinen turkistarha lopetti toimintansa jo maaliskuussa 2019.

São Paulo, Brasilian osavaltio, kielsi turkiseläinten kasvattamisen vuonna 2015. Brasilia on yksi suurimpia chinchillaturkisten kasvattajamaita.

Serbia kielsi turkistarhauksen vuonna 2019. 

Slovakia hyväksyi turkistarhauskiellon vuonna 2019. Laki tulee voimaan vuonna 2021, ja siirtymäaikaa on vuoteen 2025 saakka. 

Slovenia teki keväällä 2013 päätöksen kieltää turkistarhaus siirtymäajalla, joka päättyi 1.1.2015.

Sveitsissä turkiseläinten häkkikasvatusta ei ole lainkaan, koska maan eläinsuojelulaki estää sen käytännössä. Esimerkiksi vankeudessa kasvatettavalle minkille edellytetään Sveitsissä järjestettäväksi vähintään kuuden neliömetrin tilat ja yhden kuutiometrin vesiallas.

Tanskassa tehtiin vuonna 2009 päätös, joka kieltää kettujen tarhauksen 15 vuoden siirtymäajalla.

Tšekki kielsi turkistarhauksen vuonna 2017. Kielto astui voimaan vuonna 2019.

Ukrainassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä. 

Uuteen-Seelantiin on kiellettyä tuoda minkkejä, mikä käytännössä estää myös minkkien tarhaamisen maassa.

Virossa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä. Lakiesitys meni läpi ensimmäisessä kuulemisessa lokakuussa 2020, ja sen käsittelyä jatketaan.  

Yhdysvalloissa ei ole valtiollista lakia, joka säätelisi turkiseläinten pitoa tai tappamista. Yksikään osavaltio ei ole kieltänyt turkistarhausta, mutta jotkut osavaltiot kieltävät kettujen pitämisen vankeudessa, koska ovat huolissaan tautien leviämisestä luontoon. Kalifornialla on tiukat määräykset kettu- ja minkkitarhoille, mikä tekee tarhauksen siellä kannattamattomaksi. New Yorkin osavaltiossa turkiseläinten lopetus sähköllä on kielletty. Wisconsin ja Utah ovat osavaltiot, joissa turkistarhausta harjoitetaan tällä hetkellä eniten.  

Turkisten myyntikiellot

Intia kielsi turkisten maahantuonnin vuonna 2017. 

Ison-Britannian pääkaupungissa Lontoossa Islingtonin hallintoalue on kieltänyt aitojen turkisten myynnin vuodesta 2020 alkaen.

São Paulo kielsi turkisten maahantuonnin ja myynnin vuonna 2015.

Yhdysvalloissa Kaliforniasta tuli vuonna 2019 maan ensimmäinen osavaltio, joka on kieltänyt uusien turkistuotteiden myymisen ja tuottamisen alueellaan. Kalifornian West Hollywood oli ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka on kieltänyt turkisten myynnin. Aiemmin turkisten myynti on myös Kaliforniassa kielletty Los Angelesissa ja San Franciscossa. Tällä hetkellä turkisten myyntikieltoa pohditaan New Yorkissa.  

Entä tulevaisuus?

Eri puolilla Eurooppaa on odotettavissa lisää valtiollisia päätöksiä turkistarhauksen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta, sillä poliittinen keskustelu aiheesta on vilkasta useissa maissa.

Euroopan unionin komission toimesta sen tieteellinen komissio on valmistellut raportin turkistarhauksesta, joka valmistui 2001. Raportissa todetaan, että turkistarhauksessa on puutteita mm. eläinten hyvinvoinnissa ja häkkien koossa suhteessa eläinten kokoon. Turkistarhausta koskevaa direktiiviä ei silti ole tehty.

Suomessa turkiseläinten häkkikasvatusta on kritisoinut Animalian lisäksi muun muassa Suomen eläinlääkäriliitto.

Turkistarhauskiellot ja lainsäädäntö Euroopassa ja muualla maailmassa. Kartta on avattu tekstissä tarkemmin.