Koulut ja nuoriso

Eläinetiikka, järjestötoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostavat nuoria. Animalia tarjoaa maksutonta materiaalia opetuksen tueksi.

Eläinetiikka ja keskustelu eläinten hyvinvoinnista eivät enää ole marginaalissa vaan aiheisiin törmää päivittäin mediassa, keskusteluissa kavereiden kanssa ja kaupassa ostopäätöksiä tehdessään. Eläinetiikka myös kiinnostaa nuoria. Vuoden 2015 Nuorisobarometrin mukaan kasvissyöjien osuus nuorten keskuudessa on kasvussa. Syyksi mainitaan kasvanut huoli ympäristöstä ja eläinten hyvinvoinnista. Suomen Gallup teki vuonna 2015 kyselytutkimuksen nuorten suhteesta järjestöihin. Tutkimuksen mukaan eläinten oikeuksia ajavan liikkeen toiminnasta on periaatteessa kiinnostunut likimain puoli miljoonaa nuorta.

Myös uusi opetussuunnitelma huomioi eläinten hyvinvoinnin ja eläinetiikan opetuksessa läpi koulutaipaleen.

Animalia tarjoaa maksutonta materiaalia ja kouluvierailuita opetuksen tueksi. Materiaalin tarkoituksena on tarjota tietoa eläimistä yhteiskunnassamme ja kertoa mahdollisuuksista, joilla nuori voi itse vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Tällä hetkellä materiaali painottuu 7-9 luokille ja toisen asteen oppiaineisiin.

Kouluvierailut
Animalian kouluvierailijat keskustelevat nuorten kanssa ympäristö- ja eläinystävällisestä kuluttamisesta ja arkipäivän valinnoista, eläinetiikasta sekä tuotanto-, koe- ja turkiseläinten elämästä. Vierailuiden tarkoitus on edistää ympäristökasvatusta, eläineettistä kuluttamista ja innostaa nuoria aktiiviseen kansalaistoimintaan sekä pohtimaan omia arvojaan suhteessa ympäristöön ja eläimiin. Lue lisää ja tilaa kouluvierailija täältä.

Kouluvierailumateriaali opettajan käyttöön
Kouluvierailijoiden käyttämää luentomateriaalia voi vapaasti käyttää itsekin. Soveltuu erityisesti yläkouluikäisille ja lukioihin. Materiaalit löydät täältä.

Eläimille oikeuksia – oppilaan opas yläkouluille ja lukioon
Eläimille oikeuksia on yläkouluille ja lukioille suunnattu vihkonen eläinasioista keskustelemiseen esimerkiksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian oppitunneilla. Vihko on jaettu eri aihealueisiin ja jokaisen aiheen lopussa on kuhunkin teemaan liittyviä tehtäviä. Kohderyhmä: biologian, maa- ja metsätalouden, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneille. Tutustu ja lataa: Eläimille oikeuksia.

Manimalia
Manimalia on nuorille suunnattu lehtinen, johon on koottu kevyitä artikkeleita eläineettisestä kuluttamisesta. Lehtisessä käsitellään mm. eläinkokeetonta kosmetiikkaa, kasvissyöntiä ja turkiksia. Mukana on myös sarjakuvataiteilija Milla Paloniemen haastattelu. Kohderyhmä: 5:stä luokka-asteesta ylöspäin. Tutustu ja lataa: Manimalia

Erityisiä eläimiä – ohjaajan opas
Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tuottamaan toiminnalliseen Erityisiä eläimiä – leikkejä ja tehtäviä eläinsuhteen pohtimiseen -leikkioppaaseen on koottu eläinaiheisia leikkejä, jotka auttavat lähestymään eläinteemaa lasten ja nuorten kanssa. Vihko on tarkoitettu opettajille ja erilaisille lasten ryhmien ohjaajille. Sopii hyvin myös varhaiskasvatukseen ja alaluokille. Tutustu ja lataa: Erityisiä eläimiä – leikkejä ja tehtäviä eläinsuhteen pohtimiseen.

Koe-eläinaiheinen oppimateriaali
Eläinkokeet koskettavat jokaista lasta tai nuorta jollakin tavalla. Tapa voi olla suuri ahdistus ja huoli eläinten satuttamisesta, eettinen pohdinta oikeasta ja väärästä, kun ihmisen ja eläimen hyvinvointi asetetaan vastakkain, maininta yläkoulun uskonnon tai elämänkatsomustiedon oppikirjoissa tai itse suoritettu eläinkoe, esimerkiksi kalan leikkely biologian tunnilla.

Animalian koe-eläinaiheinen oppimateriaali on laadittu helpottamaan tämän haastavan ja tunteita herättävän aiheen käsittelyä. Koulumateriaali on jaettu kolmeen ikäryhmään: alakouluun, yläkouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin. Harjoituksia voi soveltaa useiden eri oppiaineiden tunneilla tai teemapäivinä, esimerkiksi Maailman eläinten päivänä 4.10. tai Maailman koe-eläinten päivänä 24.4. Kouluissa voidaan opettajan harkinnan mukaan suorittaa yksittäisiä harjoituksia tai 2-3 oppitunnin mittainen harjoituskokonaisuus.

Oppimateriaalia tukee Animalian suomeksi toteuttama animaatiovideo Eläinkokeiden järjettömyys. Se soveltuu yli 11-vuotiaille. Katso video täältä!

Aamunavaukset
Sopivat käytettäväksi hyvin teemapäivinä. Yhteisen avauksen jälkeen päivää voi halutessaan jatkaa syventymällä teemaan vaikkapa tilaamalla kouluvierailijan.

Youtube-kanava
Youtube-kanavaltamme löydät mm. eläinkokeista kertovan Eläinkokeiden järjettömyys animaation sekä soittolistan, jolle olemme koonneet eläinten tunteista ja lajityypillisestä käyttäytymisestä kertovia videoita Youtubesta.