Koulut ja nuoriso

Eläinetiikka, järjestötoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostavat nuoria. Animalia tarjoaa maksutonta materiaalia opetuksen tueksi.

Eläinetiikka ja keskustelu eläinten hyvinvoinnista eivät enää ole marginaalissa vaan aiheisiin törmää päivittäin mediassa, keskusteluissa kavereiden kanssa ja kaupassa ostopäätöksiä tehdessään. Eläinetiikka myös kiinnostaa nuoria. Vuoden 2015 Nuorisobarometrin mukaan kasvissyöjien osuus nuorten keskuudessa on kasvussa. Syyksi mainitaan kasvanut huoli ympäristöstä ja eläinten hyvinvoinnista. Suomen Gallup teki vuonna 2015 kyselytutkimuksen nuorten suhteesta järjestöihin. Tutkimuksen mukaan eläinten oikeuksia ajavan liikkeen toiminnasta on periaatteessa kiinnostunut likimain puoli miljoonaa nuorta.

Myös uusi opetussuunnitelma huomioi eläinten hyvinvoinnin ja eläinetiikan opetuksessa läpi koulutaipaleen.

Animalia tarjoaa maksutonta materiaalia ja kouluvierailuita opetuksen tueksi. Materiaalin tarkoituksena on tarjota tietoa eläimistä yhteiskunnassamme ja kertoa mahdollisuuksista, joilla nuori voi itse vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Tällä hetkellä materiaali painottuu 7-9 luokille ja toisen asteen oppiaineisiin.

Kouluvierailut 
Animalian kouluvierailijat keskustelevat nuorten kanssa ympäristö- ja eläinystävällisestä kuluttamisesta ja arkipäivän valinnoista, eläinetiikasta sekä tuotanto-, koe- ja turkiseläinten elämästä. Vierailuiden tarkoitus on edistää ympäristökasvatusta, eläineettistä kuluttamista ja innostaa nuoria aktiiviseen kansalaistoimintaan sekä pohtimaan omia arvojaan suhteessa ympäristöön ja eläimiin. Syksyllä 2020 vierailutoiminta on tauolla.

Kouluvierailumateriaali opettajan käyttöön
Kouluvierailijoiden käyttämää luentomateriaalia voi vapaasti käyttää itsekin. Soveltuu erityisesti yläkouluikäisille ja lukioihin. Materiaalit tulossa ladattavaksi pian.

Eläimille oikeuksia – oppilaan opas yläkouluille ja lukioon
Eläimille oikeuksia on yläkouluille ja lukioille suunnattu vihkonen eläinasioista keskustelemiseen esimerkiksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian oppitunneilla. Vihko on jaettu eri aihealueisiin ja jokaisen aiheen lopussa on kuhunkin teemaan liittyviä tehtäviä. Kohderyhmä: biologian, maa- ja metsätalouden, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneille. Tutustu ja lataa: Eläimille oikeuksia.

Erityisiä eläimiä – ohjaajan opas
Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tuottamaan toiminnalliseen Erityisiä eläimiä – leikkejä ja tehtäviä eläinsuhteen pohtimiseen -leikkioppaaseen on koottu eläinaiheisia leikkejä, jotka auttavat lähestymään eläinteemaa lasten ja nuorten kanssa. Vihko on tarkoitettu opettajille ja erilaisille lasten ryhmien ohjaajille. Sopii hyvin myös varhaiskasvatukseen ja alaluokille. Tutustu ja lataa: Erityisiä eläimiä – leikkejä ja tehtäviä eläinsuhteen pohtimiseen.

Youtube-kanava
Youtube-kanavaltamme löydät mm. eläinkokeista kertovan Eläinkokeiden järjettömyys animaation, kaloista kertovan animaatiosarjan sekä soittolistan, jolle olemme koonneet eläinten tunteista ja lajityypillisestä käyttäytymisestä kertovia videoita Youtubesta.