Avoin kirje kokoomukselle – on aika kieltää turkistarhaus 

Kokoomuksen tulevaan puoluekokoukseen on jätetty käsiteltäviksi peräti neljä turkistarhausta koskevaa aloitetta. Puoluekokous järjestetään Tampereella 14.–16.6.2024. 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta on jättänyt aloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi siirtymäajalla. Tuhatkunta teki vastaavan aloitteen jo vuosina 2020 ja 2022. Myös Kokoomuksen Naisten Liitto esittää, että turkistarhaus pitää siirtää historiaan. Porin Edistysporvarit puolestaan esittävät, että korvausrahojen maksu turkisalalle on lopetettava ja turkisalaa ei saa palauttaa maatalouden investointituen piiriin. Lisäksi Hämeenlinnan Kokoomusnaiset esittävät, että turkistarhoilla siitokseen käytettyjen eläinten elinoloja on parannettava ja häkkikokoja suurennettava. 

Kokoomuksen puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi aloitevastaukset riittäviksi selvitykseksi kaikkien aloitteiden kohdalla. Näin ollen mihinkään toimiin, saati turkistarhauskieltoon, ei ryhdyttäisi. Animalia vetoaa puoluekokouksen osallistujiin, että kokoomus liittyisi edelläkävijöiden joukkoon ja asettuisi kannattamaan Tuhatkunnan ja Kokoomuksen Naisten liiton aloitteita ja siten ajamaan turkistarhauksen kieltämistä Suomessa. 

Vetoamme siis teihin, hyvät puoluekokousedustajat: otattehan nämä puoluekokousaloitteet ja puolueenne jäsenten näkemykset turkistarhauksesta huomioon ja asetutte turkistarhattoman Suomen kannalle. Turkistarhauksen kieltäminen sosiaalisesti kestävällä tavalla on ainoa toimiva ratkaisu niin eläinten kuin myös alan itsensä kannalta.  

Yhä useampi maa on kieltänyt turkistarhauksen. Jo 20 EU-valtiota on kieltänyt turkistarhauksen osittain tai kokonaan. Merkittävässä määrin turkistarhausta harjoitetaan Euroopassa enää vain Suomessa, Puolassa, Kreikassa ja Liettuassa. Liettua päätti kieltää turkistarhauksen viime vuonna. Ala on Suomessakin voimakkaassa alamäessä: vain kolmessa vuodessa turkiseläinten kasvatusmäärät Suomessa ovat laskeneet lähes 60 prosenttia.    

Suomessa Ruokavirasto on määrännyt lopetettavaksi lintuinfluenssatartuntojen takia noin 495 000 turkiseläintä. Hallitus on päättänyt maksaa turkistarhoille lintuinfluenssan takia korvauksia yhteensä lähes 51 miljoonaa euroa ja summan odotetaan nousevan yhä.   

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tällä hetkellä yli 10 vuotta jäissä ollutta turkisasetusta, joka ei paranna minkkien, kettujen ja supikoirien oloja. Turkisasetuksessa on kyse kosmeettisista parannuksista, joilla vain pitkitetään eläinten kärsimyksiä niin kauan, kun turkistarhauksen annetaan jatkua. Turkisasetusta ei pidä hyväksyä, vaan turkistarhauskielto on kirjattava eläinten hyvinvointilakiin. Tarhauksen jatkumiselta nykyisellään puuttuu kansalaisten tuki. Nykymuotoista turkistarhausta vastustaa vuonna 2023 tehdyn gallupin mukaan 83 % kansalaisista, ja täyskiellon kannatus kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 11 prosenttiyksikköä.   

Turkistarhaus aiheuttaa eläimille kärsimystä. Vaadimme, että turkistarhaus tulee lakkauttaa Suomesta mahdollisimman pian. 

Kuva: Jo-Anne McArthur / The Ghosts In Our Machine / We Animals Media

Ajankohtaista Animaliasta