Asetu ehdolle Animalian hallitukseen!

Haluatko tulla mukaan tekemään yhteiskunnallista muutosta? Animalian 27.3.2024 pidettävässä vuosikokouksessa hallitukseen valitaan uusia jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Uudet jäsenet valitaan tehtävään yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi. 

Mikä on Animalian hallituksen tehtävä?

Animalian hallitus edustaa Animalian jäsenistöä. Hallitus toimii työnantajaroolissa ja valvoo, että yhdistykselle annettujen lahjoitusten ehdot täytetään ja Animalian kokouksissa tehdyt päätökset toteutetaan. Käytännössä Animalian hallitus ohjaa ja valvoo Animalian toimintaa, jota toteuttaa Animalian henkilöstö. 

Mitä hallitus käytännössä tekee? 

Animalian hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa päättämään ajankohtaisista asioista. Valtaosin kokouksiin voi osallistua etäyhteyksin. Kasvokkain järjestettäviin kokouksiin korvataan matkakulut. Kokoukset järjestetään yleensä arki-iltaisin kello 17.30-20.00. Lisäksi vuoden aikana järjestetään leiri ja syyspäivä Animalian toimijoille sekä yleensä vähintään yksi hallituksen ja toimiston yhteinen suunnittelupäivä, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat. Tarkemmat kokouspäivämäärät saa tiedoksi Martta Kinnuselta. 

Kokousten lisäksi hallituksen jäsenet voivat osallistua työryhmätyöskentelyyn. Työryhmiä ovat mm. henkilöstöasioiden työryhmä, ilmastotyöryhmä, tasa-arvotyöryhmä ja lehtiryhmä sekä rekrytointipaneelit.  
 
Hallituksen jäsenten toivotaan osallistuvan muun muassa eri kampanjoiden sisältöjen jakamiseen, animalia.fi ja animaliamedia.fi -sivustojen materiaalien levittämiseen, auttavan jäsen- ja varainhankintakampanjoissa ja toimivan Animalian vapaaehtoistyön edustajana jäsenille ja muille yleisöille. 

Kuinka paljon aikaa hallitustyöskentelylle kannattaa varata? 

Kokouksiin osallistumiseen ja niihin valmistautumiseen kannattaa varata vähintään joitakin tunteja kuukaudessa. Järjestön kehittämiseen ja erilaisiin työryhmiin osallistuminen lisäävät ajankäyttöä. 

Kuka voi hakea Animalian hallitukseen? 

Toivomme hallitukseen hakemuksia ihmisiltä, joilla on halua kehittää järjestöä ja varmistaa, että Animalia on hyvä työnantaja, seurata järjestön taloutta, sekä osallistua Animalian kampanjoihin. 

Animalian hallitusjäsenyys on vapaaehtoinen luottamustehtävä. Hallitukseen voivat asettua ehdolle kaikki Animalian jäsenet, jotka haluavat tarjota näkemyksiään, osaamistaan ja aikaansa Animalian toiminnan edistämiseen. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tärkeintä on, että välität eläimistä ja haluat sitoutua edistämään eläinten asemaa Animalian kautta. 

Miten hallitus valitaan? 

Animalian hallitukseen kuuluu 10-11 jäsentä. Animalian hallituksen valitsee Animalian vuosikokous, eli Animalian jäsenet. Maaliskuussa 2024 hallitukseen valitaan 5-6 jäsentä. Myös erovuorossa olevat jäsenet voivat asettua uudelleen ehdolle. Mikäli ehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin jaossa on paikkoja, uudet jäsenet valitaan äänestämällä. 

Vuosikokouksessa valitaan myös puheenjohtaja vuodeksi. Lisäksi hallitus valitsee vuosikokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, varainhoitajan ja sihteerin. 

Animalian säännöt määrittelevät, miten hallitus valitaan. 

Mitä minun pitää tehdä, jos haluan asettua ehdolle Animalian hallitukseen? 

Hienoa, että haluat asettua ehdolle! Tässä keskeiset askeleet: 

1. Liity jäseneksi ja maksa jäsenmaksu. 

2. Ilmoittaudu ehdokkaaksi 20.3.2024 mennessä osoitteeseen heidi.kivekas@animalia.fi.

3. Ilmoittaudu osallistujaksi vuosikokoukseen 20.3.2024 mennessä (etäosallistujat). Kokous pidetään lähtökohtaisesti etäyhteyden kautta. Jos haluat osallistua kokoukseen Animalian toimistolla, ilmoittaudu 24.3. mennessä. Ilmoittautuminen tehdään osoitteeseen vuosikokous@animalia.fi. 

4. Ehdokkaita pyydetään vastaamaan muutaman kysymykseen sähköisesti. Vastauksistasi koostamme ehdokasesittelyn, jonka jaamme vuosikokousosallistujille. 

5. Valmistaudu esittelemään itsesi myös kokouksen aikana.  

6. Osallistu vuosikokoukseen keskiviikkona 27.3.2023 kello 18.  

7. Hallitukseen valitut osallistuvat hallituksen järjestäytymiskokoukseen vuosikokouksen jälkeen noin klo 19.30. 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa sähköpostitse Animalian järjestösihteeri Martta Kinnunen, martta.kinnunen@animalia.fi. 

Animalian säännöt

Animalian toimintaperiaatteet

Toimintakertomus 2022

Ajankohtaista Animaliasta