Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkintähuoltolakia, joka ei ole vielä voimassa.

Kannatamme esitettyjä muutoksia. On tärkeää, että perustason eläinlääkäripalveluista huolehditaan koko maassa. Eläinlääkäripalveluiden hinnat ovat nousseet viime vuosina huomattavasti, ja jos kohtuuhintaisia eläinlääkäripalveluita ei ole tarjolla, voi eläinten hyvinvointi vaarantua.

Tulee kuitenkin huolehtia siitä, että perustason ylittäviä eläinlääkintäpalveluita ei kunnallisen tahon ole pakko järjestää markkinahintaisesti. Kunnallinen eläinlääkäripalvelu ei toimi samoin kuin yksityinen eläinlääkäripalvelu, eikä kunnallisilta toimijoilta tule edellyttää esimerkiksi päivystyksen järjestämiskulujen veloittamista markkinahinnoilla.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (pdf)

Kuva: Artem Makarov / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta