Kielletäänkö turkistarhaus EU:ssa? Tätä pohjustetaan nyt kokouksissa

EU-komission pyynnöstä EU:n elintarvikevirasto EFSA valmistelee tieteellisen lausunnon turkistarhauksen vaikutuksesta eläinten hyvinvointiin. Lausunto tulee vaikuttamaan siihen, kielletäänkö turkistarhaus EU:ssa. 

Joulukuussa 2023 Euroopan komissio antoi vastauksen turkistarhauksen kieltämistä vaativaan eurooppalaiseen Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. Komissio otti myönteisen kannan aloitteeseen ja ilmoitti, että se harkitsee turkistarhauksen sekä turkistuotteiden myynnin kieltämistä. Komissio kuitenkin kertoi odottavansa Euroopan elintarvikeviraston EFSA:n raporttia ennen lopullisen päätöksen tekemistä.  

Ensimmäinen EFSA:n järjestämä sidosryhmätapaaminen pidettiin maanantaina 22.1. Brysselissä. Kokouksessa käytiin läpi turkiseläinten kasvatusolosuhteita ja tarhauksen käytäntöjä. Kokoukseen osallistui edustajia eläinjärjestöistä, turkisalalta sekä eläinten hyvinvointitutkimuksesta. 

Kokouksessa turkisalaa edustavat tutkijat myönsivät, että Welfur-sertifiointijärjestelmässä on ilmeisiä puutteita ja että sen avulla ei ole pystytty korjaamaan turkiseläinten hyvinvointiongelmia.  

Eläinjärjestöjen viesti oli, että turkistarhoilla pidettävät eläimet eivät voi voida hyvin missään olosuhteissa. Eläinjärjestöt ovatkin sitä mieltä, että täyskielto on ainoa ratkaisu – ei turkiseläinten kasvatusolosuhteiden muuttaminen. 

Lähtökohtana tulee olla eläinten käyttäytyminen, eivät nykyiset olosuhteet 

EU-komissio on pyytänyt EFSA:a arvioimaan, voiko turkiseläinten hyvinvointiongelmia ehkäistä tai hyvinvointia merkittävästi parantaa nykyisissä kasvatusolosuhteissa. Eläinsuojelujärjestöt korostivat tilaisuudessa, että EFSA:n lausunnon olisi lähdettävä eläinten lajityypillisistä käyttäytymistarpeista nykyisen kasvatusjärjestelmän läpikäymisen sijaan. Tieteellisissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti todettu, että eläinten hyvinvointia ei voida parantaa nykyisiä häkkejä virikkeistämällä.   

Järjestöt totesivat myös, että eläinten hyvinvointia on lähes mahdotonta arvioida olosuhteissa, joissa eläimillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, kuten ravinnonhankintaa, piiloutumista tai muiden olennaisia käytöstarpeita. Lähtökohtana tulisi siis olla kunkin lajin luontainen käyttäytyminen, ei nykyiset pito-olosuhteet. 

EFSA:n tulee julkaista lausunto maaliskuuhun 2025 mennessä. Tulevan vuoden aikana EFSA kerää aineistoa lausuntonsa pohjaksi. EFSA:n odotetaan myös järjestävän lisää asiantuntijakuulemisia turkistarhauksen eri vaikutuksista. Lausunnon julkaisun jälkeen komissio tulee tekemään lisäselvityksiä ja oman päätöksensä maaliskuuhun 2026 mennessä.  Selvitettäviksi tulevat eläinten hyvinvointikysymysten lisäksi turkistarhauksen yhteiskunnalliset, ympäristönsuojelulliset sekä terveysturvallisuuteen liittyvät vaikutukset. 

Eurooppalaisen Fur Free Europe -kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 1,5 miljoonaa EU-kansalaista. Suomesta aloitteentekijänä oli Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs. “Tutkimukset osoittavat, että eläinten ei ole mahdollista voida hyvin turkistarhaolosuhteissa. Teemme kaikkemme, että EFSA huomioisi lausunnossaan eläinten hyvinvoinnin eläimistä itsestään käsin – ei alan sanelemilla ehdoilla. Silloin lopputulos ei voi olla mikään muu kuin se, että EFSA suosittelee turkiseläinten häkkikasvatuksen kieltämistä. Sen jälkeen komission on kuunneltava myös EU-kansalaisia ja tehtävä päätös alan kieltämisestä”, Kivekäs sanoo. 

Jo 20 EU-valtiota on kieltänyt turkistarhauksen osittain tai kokonaan. Merkittävässä määrin turkistarhausta harjoitetaan enää vain Suomessa, Puolassa, Kreikassa ja Liettuassa. Liettua päätti kieltää turkistarhauksen viime vuonna ja kiellon siirtymäaika päättyy vuoden 2027 alussa.  

Lisätietoja

Eurogroup for Animals 23.1.2024. EFSA stakeholder meeting on fur farming: first step towards ban? 

Kuva: Andrew Skowron / We Animals Media

Ajankohtaista Animaliasta