Lausunto maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Vastustamme sitä, että 3 §:n 2 momenttiin lisätään, että ”investointitukea voidaan myöntää turkistuotannon harjoittamiseen vain 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun bioturvallisuutta edistäviin investointeihin.” Tämä lause tulee mielestämme poistaa asetuksesta ja pitää turkistuotanto investointitukien ulkopuolella.

Viimeistään kesällä paljastuneet lintuinfluenssatartunnat näyttivät, miten merkittävän kansanterveydellisen uhan turkistarhaus Suomessa aiheuttaa. Samalla se paljasti, miten heikosti turkistarhayritykset olivat noudattaneet bioturvallisuutta koskevia vaatimuksia, vaikka tiedossa oli, että niin linnut kuin muutkin luonnonvaraiset eläimet voivat aiheuttaa merkittävän tartuntariskin turkiseläimille.

Mielestämme on kohtuutonta, että turkistarhayritysten välinpitämättömyys tautiturvallisuuden noudattamisesta laitetaan veronmaksajien maksettavaksi. Vasta vuosi sitten turkistuotanto poistettiin investointitukien piiristä, joten äänestäjien näkökulmasta entiseen palaaminen vain bioturvallisuudenkin osalta on paitsi huonoa politiikkaa, myös suoranaista kansalaismielipiteen sivuuttamista. Suomalaisista yli 80 prosenttia vastustaa nykymuotoista turkistarhausta ja lähes yhtä moni turkistarhauksen taloudellista tukemista.   

Turkistarhaus aiheuttaa merkittävää kärsimystä eläimille, se on talous- ja työllisyysvaikutuksiltaan marginaalinen ala ja kansalaismielipide on sitä vastaan. Nämä näkökulmat huomioiden ensisijainen tapa hallita lintuinfluenssariskiä on turkistarhauksen kieltäminen. Tarhaus on jyrkässä alamäessä ja verovarojen käyttäminen investointeihin tiloilla, jotka tulevat ennen pitkää lopettamaan toimintansa, on tuhlausta.

Katsomme myös, että 4 §:stä tulisi poistaa seuraavat lauseet:

”Parsinavettaan kohdistuvassa rakentamisinvestoinnissa tukea voidaan myöntää vain peruskorjaukseen. Tukea peruskorjaukseen ei kuitenkaan myönnetä kustannuksiin, jotka lisäävät parsipaikkojen lukumäärää.” Niiden sijaan pykälään tulisi kirjata, että investointitukia ei myönnetä lainkaan parsinavetoille. Parsinavetat estävät nautojen lajityypillistä käyttäytymistä ja niiden kaikenlainen tukeminen tulee mielestämme lopettaa. Eläinten hyvinvointisyistä on oltava tavoitteena parsinavettojen poistuminen kokonaan ja investoinnit niiden korjaamiseen vain pitkittävät tätä siirtymää.

Luonnos asetukseksi (pdf)
Muistio (pdf)

Kuva: Laura Uotila

Ajankohtaista Animaliasta