Eläinjärjestöt ja Euroopan parlamentin jäsenet kehottavat Euroopan komissiota pitämään kiinni eläinten hyvinvointia koskevasta sitoumuksestaan 

EU-komissiolla on nyt suuria päätöksiä edessä. Niiden avulla EU-lainsäädäntö voitaisiin päivittää vastaamaan uusinta tieteellistä tietoa eläinten hyvinvointivaatimuksista. 

EU:n yhteisen eläinsuojelulainsäädännön kattavan ja kunnianhimoisen uudistamisen tärkeys nousi keskeiseen asemaan Eurogroup for Animals -järjestön vuosittaisessa konferenssissa Brysselissä 7.6.2023. Yli kaksisataa henkilöä eri puolilta Eurooppaa kokoontui Brysseliin ja yli sata osallistujaa seurasi vuosikonferenssia etänä. Mukana oli Eurogroup for Animals -jäsenjärjestöjä 26 jäsenmaasta, meppejä, Euroopan komission edustajia ja muita sidosryhmiä. Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs ja hallituksen varapuheenjohtaja Sami Säynevirta osallistuivat tilaisuuteen. Säynevirta on myös Eurogroup for Animals -järjestön hallituksen jäsen.

Euroopan komission on tarkoitus julkaista eläinten hyvinvointia koskeva tarkistettu lainsäädäntö syksyllä. Eläinjärjestöt sekä Euroopan parlamentin jäsenet kehottavat Euroopan komissiota pitämään kiinni lupauksistaan parantaa eläinten hyvinvointia uudella lainsäädännöllä. 

“2023 on kriittinen vuosi eläimille. Muutos on näköpiirissä, sillä komissio aikoo uudistaa eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöään, joka on vanhentunut tieteen ja kansalaisyhteiskunnan vaatimusten osalta. Esimerkiksi yli kahtakymmentä Euroopan elintarvikeviraston lausuntoa ei ole sisällytetty varsinaisiin säädöksiin. Viime vuosina on nähty 5–6 eurooppalaista kansalaisaloitetta, jotka vaativat parempaa eläinten hyvinvointia. Luotamme siihen, että Euroopan komissio pitää kiinni sitoumuksistaan”, kommentoi Eurogroup for Animalsin toiminnanjohtaja Reineke Hameleers

Eurogroup for Animalsin uutinen

Kuva: Sabina Diethelm / We Animals Media

Ajankohtaista Animaliasta