RKP päätti jatkaa turkistarhauksen tukemista Suomessa

RKP:n puoluekokouksessa viikonloppuna käsiteltiin aloitetta, jolla olisi haluttu lakkauttaa turkistarhaus Suomessa ja saada puolue tukemaan alan kieltämistä siirtymäajalla. Aloite herätti paljon keskustelua, mutta valitettavasti sitä ei hyväksytty.

Aloitteessa todettiin, että RKP:n antama tuki turkistarhaukselle heikentää puolueen imagoa sekä nykyisten että mahdollisten uusien äänestäjien keskuudessa sekä heikentää puolueen uskottavuutta erityisesti nuorille relevanttina vaihtoehtona.

Aloitteessa haluttiin, että turkistarhaus lopetetaan ja kielletään Suomessa 5–15 vuoden siirtymäajalla. Lisäksi aloitteessa ehdotettiin, että laaditaan kattava suunnitelma turkistarhauksen lopettamisesta ja tarvittaessa tarhaajien uudelleenkouluttamisesta, jotta siirtyminen muihin elinkeinoihin sujuisi mahdollisimman sujuvasti.

Aloite herätti keskustelua sekä puolesta että vastaan. Keskustelua käytiin aiheesta sunnuntaina kaikkiaan lähes tunnin verran. Aloite oli ollut valiokunnan käsiteltävänä ennen äänestystä, ja valiokunnan puheenjohtaja totesikin, että tämä aloite oli ollut ainoa, josta valiokunta oli joutunut äänestämään. Päätös ei siis ollut läpihuutojuttu, vaan puolueessa on noussut merkittäviä soraääniä turkistarhauksen tukemista vastaan.

Lopulta valiokunta kuitenkin päätyi kannattamaan puoluevaltuuston aiempaa päätösesitystä, jonka mukaan aloite hylätään sellaisenaan ja puolueen turkiskannaksi hyväksytään lause ”RKP toimii sen hyväksi, että eläinten hyvinvointia parannetaan jatkuvasti yhteistyössä tuottajajärjestöjen ja Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) kanssa”.

Alan tukien lakkauttamista kannatettiin eniten

Lopullisessa äänestyksessä puoluevaltuuston esitystä täydentämään oli kuusi muuta esitystä. Jokaisesta näistä äänestettiin ja valitettavasti mikään niistä ei saanut riittävää kannatusta. Puoluekokouksen osallistujat antoivat vahvimman tuen esitykselle, jossa vaadittiin alan kaikkien tukien lakkauttamista (65 ehdotuksen puolesta, 118 vastaan), mutta tässäkään ehdotuksessa kannatus ei riittänyt hyväksymiseen.  Lähes yhtä paljon kannatusta saivat myös ehdotukset lajityypillisten olosuhteiden vaatimisesta turkiseläimille (59 kannatti, 122 vastusti) sekä uusien turkistarhojen perustamisen kieltämisestä (58 kannatti, 124 vastusti).

Ehdotus, jossa turkistarhaus haluttiin kieltää 5–15 vuoden siirtymäajalla, keräsi kannatusta 50 äänestäneeltä. Ehdotusta vastusti 134 äänestäjää. Ehdotusta, jossa haluttiin kattava suunnitelma turkistarhauksen lopettamisesta ja tarhaajien uudelleenkouluttamiseksi, sai kannatusta 26 osallistujalta ja vastustusta 120 äänestäneeltä. Viimeisenä ehdotettiin lisäystä, että mikäli markkinaedellytykset vaikeutuvat siinä määrin, että elinkeinolla ei ole mahdollisuuksia tulevaisuudessa, valtion tulee jakaa siirtymäkauden ajan uudelleenjärjestelytukea. Tätä kannatti 56 äänestänyttä ja vastusti 124 äänestänyttä.

Animalia on pettynyt, ettei RKP ollut vieläkään valmis tunnustamaan eläinten oikeuksia elinkeinovapauden ylittävänä asiana. Puolustuspuheenvuorot keskittyivät erityisesti tähän elinkeinovapauteen ja Pohjanmaan kannatuksesta kiinnipitämiseen. Turkisalaa puolusteltiin virheellisin argumentein, joissa vedottiin muun muassa siihen, että turkiseläinten hyvinvointi olisi Suomessa ”huomattavasti korkeammalla kuin muissa turkistuotantomaissa”.

RKP:n puolueohjelma päivitetään vuonna 2024, ja sen valmistelun yhteydessä on seuraava mahdollisuus saada RKP ymmärtämään, että turkistarhaus on menneisyyden elinkeino. Sekä eläinten että tuottajien etu olisi alan hallittu alasajo.

Kuva: Jo-Anne McArthur / #Makefurhistory / We Animals Media

Ajankohtaista Animaliasta