Eläinkokeiden kieltoa vaativasta kansalaisaloitteesta järjestettiin kuuleminen Euroopan parlamentissa

Eurooppalainen ”End Animal Testing” – kansalaisaloite saavutti tammikuussa yli 1,2 miljoonaa hyväksyttyä allekirjoitusta. Viime viikolla aloite eteni Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen.

Yli kymmenen miljoonaa eläintä, muun muassa hiiriä, rottia, kissoja, koiria, kaneja ja muita, käytetään joka vuosi ympäri Eurooppaa tehdyissä eläinkokeissa. Euroopan kansalaiset vaativat eläinten käytön lopettamista kosmetiikassa ja muissa kemiallisissa testeissä sekä toteuttamiskelpoista suunnitelmaa siirtyä eläinkokeettomaan tutkimukseen.

Euroopan parlamentti julkaisi vuonna 2021 päätöslauselman, jossa se kehotti Euroopan komissiota luomaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa konkreettisen suunnitelman, joka nopeuttaa siirtymistä eläinkokeettomaan tutkimukseen.

Kansalaisaloite käynnistettiin, koska eläinjärjestöt pelkäävät, että eläinkokeiden vähentämistavoitetta ei saavuteta ja jopa kosmeettisten tuotteiden eläinkoekiellosta pakitetaan. Tämä on jo toinen eläinkokeiden kieltoa koskeva kansalaisaloite EU:ssa, joka on ylittänyt miljoonan allekirjoituksen rajan. Ensimmäinen aloite oli Stop Vivisection vuonna 2015.

EU-kansalaiset haluavat lopun eläinkokeille

Kansalaisaloitteen toimeenpanijat ja Euroopan komissio tapasivat helmikuussa. Tämän jälkeen aloitteen käsittely eteni Euroopan parlamentin valiokuntien parlamentaariseen kuulemiseen 25.5.2023. Kuulemistilaisuus jaettiin kolmeen osaan, jotka vastasivat kansalaisaloitteen kolmea tavoitetta.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan seuraavia toimia:

  • kosmetiikan eläinkoekiellon turvaaminen ja vahvistaminen: aloitetaan lainsäädännön muuttaminen kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi ilman, että eläinkokeita käytetään kosmeettisten ainesosien testaamiseen missään tilanteessa.
  • EU:n kemikaalilainsäädännön muuttaminen: varmistetaan, että ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojellaan, mutta ei lisätä uusia eläinkokeita koskevia vaatimuksia kemikaalien turvallisuuden tutkimisessa.
  • konkreettisen suunnitelman laatiminen eläinkokeettomaan tieteeseen siirtymiseksi: sitoudutaan lainsäädäntöehdotukseen ja luodaan etenemissuunnitelma kaikkien eläinkokeiden lopettamiseksi EU:ssa.

Vaatimukset vastaavat EU-kansalaisten näkemyksiä, mutta lisäksi ne auttavat eläinkokeisiin liittyvissä ongelmissa. Esimerkiksi uusien lääkkeiden epäonnistumisprosentti on korkea ja kemiallisten aineiden haitallisuuden arvioinnissa on puutteita. Siten ne parantaisivat EU-kansalaisten elämää ja vähentäisivät samalla eläinten kärsimystä. On olemassa sekä taloudellisia että tieteellisiä keinoja kulkea kohti eläinkokeetonta tutkimusta.

Kuulemistilaisuuden aikana sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosasto sitoutui pyrkimykseen olla mahdollisimman kunnianhimoinen, jotta se saavuttaisi lopullisen tavoitteen eläinkokeiden asteittaisesta lopettamisesta pitkällä aikavälillä. Tavoitteen toisti Carmen Laplaza Santos EU:n terveysinnovaatioiden ja ekosysteemien yksiköstä. Hän lupasi, että komissio antaa lopullisen ja yksityiskohtaisen vastauksen aloitteeseen heinäkuun loppuun mennessä.

”Kansalaiset vaativat EU:ta ottamaan johtavan roolin siirtymisessä eläinkokeettomaan tieteeseen. Haluamme kiittää kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita, teollisuutta ja parlamentin jäseniä, jotka jo tukevat näitä tavoitteita. Olemme varmoja, että parlamentti auttaa katkaisemaan eläinkokeiden aiheuttamien haittojen kierteen, tukee jälleen kerran kaikkien kosmeettisten eläinkokeiden lopettamista sekä estää eläinkokeiden lisäämisen kemikaalien turvallisuusarvioinneissa. Etenemissuunnitelma tulee nopeuttamaan siirtymistä eläinkokeettomaan tutkimukseen, viranomaistestauksiin ja koulutukseen”, kommentoi Sabrina Engel kansalaisaloitteen järjestäjien edustajana.

Aloitteen takana ovat lukuisat eurooppalaiset eläinjärjestöt, kuten Eurogroup for Animals ja Cruelty Free Europe, joiden molempien jäsenjärjestö Animalia on. Suomesta aloite keräsi yli 54 000 allekirjoitusta. Animalia vetosi viime viikolla suomalaisiin meppeihin, jotta he tukisivat aloitetta ja sen etenemistä.

Kuva: iStockphoto.com / fotografixx

Ajankohtaista Animaliasta