Vain kaksi eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastannutta kansanedustajaa vegaaneja 

Ruokavaliolla ja eläimiin liittyvillä asenteilla vaikuttaa olevan yhteys Eläinpoliittisen vaalikoneen vastausten perusteella. Eläinmyönteisimmät kansanedustajat ovat lähes kaikki lakto-ovovegetaristeja tai vegaaneja.

Eläinpoliittisessa vaalikoneessa taustatiedoissa kysyttiin ehdokkaiden ruokavaliota. Valituista kansanedustajista 40 vastasi eläinpoliittiseen vaalikoneeseen. 5 heistä ei ilmoittanut ruokavaliotaan. Animalia kokosi vegaaniehdokkaat päivittyväksi listaksi vaaleihin asti. 

Lakto-ovovegetaarisen ruokavalion merkitsi 12 edustajaa ja ainoastaan 2 ilmoitti olevansa vegaaneja. Loput 21 kertoivat ruokavaliokseen sekaruoan. Otos on koko eduskunnasta vain vajaan neljäsosan, mutta kertoo osviittaa edustajien ruokavalioista. Kaikkien kasvissyöjien yhteisosuus on tässä otoksessa jopa 40 %, sekasyöjien 60 %. Vegaaneja tässä otoksessa on 5,7 % edustajista.  

On todennäköistä, että suurin osa eläinaiheista kiinnostuneista ehdokkaista täytti eläinpoliittisen vaalikoneen, joten kasvissyöjien määrä ei nousse merkittävästi, vaikka käsillä olisi data koko eduskunnasta. Jos näiden vegaanien määrän suhteuttaa kansanedustajien määrään, vegaaniedustus on eduskunnassa yhden prosentin luokkaa. Tämä edustaa melko hyvin vegaanien määrää kansalaisissa, mikä on tutkimuksista riippuen 1–2 prosentin luokkaa. 

Vertailun vuoksi: Metsästäjäliitto tiedotti, että valittujen kansanedustajien joukossa on selvästi enemmän metsästystä harrastavia henkilöitä kuin kansalaisten joukossa keskimäärin. Uuteen eduskuntaan on valittu ainakin 21 metsästävää kansanedustajaa eli vähintään 10 prosenttia aloittavan eduskunnan kansanedustajista metsästää. Kaikista suomalaisista noin 5,5 prosenttia harrastaa metsästystä. 

Eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastasi 2023 eduskuntavaaleissa kaikkiaan 772 ehdokasta. 368 ehdokaskandidaattia kertoi olevansa sekasyöjä. 231 ehdokasta ei kertonut ruokavaliotaan. 109 ilmoitti noudattavansa lakto-ovovegataarista ruokavaliota. 64 eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista ilmoitti ruokavaliokseen vegaanisen. Vegaanista ruokavaliota noudattavia ruokavalionsa ilmoittaneista ehdokkaista on siis 12 %, mitä voi pitää melko korkeana lukuna suhteutettuna vegaanien määrään kansalaisissa yleensä, vaikka näistä ehdokkaista vegaaneiksi ilmoittautuneista meni läpi vain kaksi. 

Moni ehdokas eläinpolitiikan edistämisen kannalla 

Pelkästään ehdokkaan ruokavalio ei tietenkään kerro siitä, miten hyvin kansanedustaja haluaa tai aikoo edistää eläinten hyvinvointiin tai eläinoikeuksiin liittyviä asioita eduskunnassa. 

Eläinpoliittisen vaalikoneen perusteella eläinasioiden edistämisen kannalla omasta ruokavaliostaan riippumatta ovat “täydellä vihreän valon rivillä” Andersson, Li (vas.); Diarra, Fatim (vihr.); Elo, Tiina (vihr.); Forsgrén, Bella (vihr.); Gebhard, Elisa (sdp); Holopainen, Hanna (vihr.); Hopsu, Inka (vihr.); Hyrkkö Saara (vihr.); Kivelä, Mai (vas.); Koskela, Minja (vas.); Meriluoto, Laura (vas.); Ohisalo, Maria (vihr.); Perholehto, Pinja (sdp); Pitko, Jenni (vihr.); Saramo, Jussi (vas.) ja Viitanen, Piia (sdp).  

Mukaan on laskettu edustajat, jotka vastasivat kaikkiin väitteisiin “Täysin samaa mieltä” ja ehdokkaat, jotka vastasivat lähes kaikkiin “Täysin samaa mieltä”, ja 1–2 väitteeseen “Samaa mieltä” tai EOS.  

Jonkinlainen yhteys ruokavaliolla ja eläimiin liittyvillä asenteilla kuitenkin näkyy tässäkin, sillä näistä ehdokkaista vain 3 ilmoittaa ruokavaliokseen sekaruoan. Muut ovat lakto-ovo-vegetaristeja ja vegaaneja.  

Eniten eri mieltä eläinpoliittisen vaalikoneen eläinten hyvinvoinnin edistämisen väitteistä olivat Essayah, Sari (KD); Immonen, Tomi (peruss,); Lehtinen, Rami (peruss.); Mäenpää, Juha (peruss.) ja Peltokangas, Mauri (peruss.). Nämä ehdokkaat vastasivat 7–16 kertaa eri kohtiin “täysin eri mieltä” tai “eri mieltä”. Kysymyksiä oli kaikkiaan 19. 

Eniten eläinten hyvinvointiparannuksia ja eläinpolitiikkaa vastustavista ehdokkaista kaikki tietonsa ilmoittaneista on sekasyöjiä. Yksi heistä ei ilmoittanut ruokavaliotietoa. 

Loput ehdokkaat sijoittuvat kokonaisuudessaan vastauksissaan välimaastoon tai ovat esimerkiksi vastanneet useisiin kohtiin “en osaa sanoa”. Tähän tekstiin poimin selkeästi eniten täysin samaa mieltä ja selkeästi eniten eri mieltä olevat ehdokkaat. 

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta