Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

5 § Valoaukot ja luonnonvalo

Pykälässä määritellään sikalaan tuleva luonnonvalo. Pykälässä ei anneta ikkunoiden lukumäärälle, sijainnille tai koolle vähimmäisvaatimuksia. Jotta luonnonvalosta saataisiin eläimille edes pientä hyvinvointia edistävää vaikutusta, tulee ikkunoita olla riittävästi ja niiden tulee olla sijoitettuna siten, että luonnonvalo jakautuu koko sikalan siihen osaan, jossa on eläimiä. Siksi tätä pykälää tulee tarkentaa esimerkiksi siten, miten asia määritellään nautoja koskevissa asetuksissa: ”Luonnonvalon saamiseksi eläintilassa on oltava ikkunoita tai muita niitä vastaavia valoaukkoja vähintään viisi prosenttia eläintilan lattiapinta-alasta.”

11 § Karsinoiden ja muiden sikapaikkatilojen mittavaatimukset

Pykälässä mainitaan vaatimukset kääntymisen estävälle porsitushäkille. Koska uusien porsitushäkkien rakentaminen kiellettiin juuri hyväksytyssä eläinten hyvinvointilaissa, tulee pykälän 4. kohta poistaa. Myös asetuksen muistiossa todetaan, että pykälästä 2 poistetaan porsitushäkkikohta, koska porsitushäkillisten karsinoiden rakentamista ei enää tueta.

Investointitukea ei tulisi myöntää myöskään vanhojen porsitushäkkien korjaamiseen. Porsitushäkkien käyttö heikentää emakoiden hyvinvointia eikä niiden korjaamisen tukemiselle ole siten eläinten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä perusteita.

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animaliasta