Puoluekysely paljastaa eläinpoliittiset puheet ja puutteet

Puoluekyselyiden vastausten kautta on mahdollista seurata sitä, miten eri puolueiden näkemykset eläinsuojelusta ja eläinten oikeuksista ovat vuosien saatossa muuttuneet.

Ensimmäinen puoluekysely toteutettiin 10 vuotta sitten. Animalia selvitti taas vaalien lähestyessä joulu–tammikuussa puolueiden kannat keskeisiin eläinkysymyksiin. Suuria yllätyksiä puolueiden antamissa vastauksissa ei tullut esiin.

Turkistarhauksen exit-strategia on huomattu puolueissa

Animalia julkaisi syyskuussa raportin, jonka tarkoituksena on pohtia turkistarhausalan rakennemuutosta erityisesti tulevaisuuden vaihtoehtojen kannalta. Raportin tiivistelmä jaettiin kaikille kansanedustajille ja eduskunnan kirjastoon syksyllä. Lisäksi sen tuloksia tuotiin esiin päättäjille lähetetyissä vaikuttajakirjeissä.

Animalian teettämä selvitys turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista oli noteerattu nimeltä mainitsemalla eläinoikeuspuolueessa. Myös SDP:n vastauksissa tuli esiin, että pitäisi luoda “ylivaalikautinen ohjelma, joka tarjoaa uudelleenkoulutus- ja työllistymismahdollisuuksia turkistuottajille”. Vasemmistoliiton vastauksessa on, että on laadittava “kansallinen suunnitelma ja aikataulu turkistarhauksen lakkauttamiselle sisältäen luopumisjärjestelmän tarhaajille”.    

Sekä vasemmistoliiton että kokoomuksen vastauksissa todettiin, että tarhaajien siirtymistä muille aloille pitää tukea. SDP:n vastauksissa on tarkemmin tuen antamisesta: tuki on suunnattava yrittäjien uudelleenkoulutukseen ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen.                         

Vihreiden mukaan mitä aiemmin päätös alan tukemisen lopettamisesta tehdään, sitä helpompi siirtymä on tuottajille. He ehdottavat, että elinkeinosta eniten riippuvaisille kunnille voitaisiin ohjata erityistukea. Turkistarhauksen kiellon puolella ovat SDP, vasemmistoliitto, vihreät sekä eduskunnan ulkopuolisista puolueista eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue. Kokoomuksella ei “ainakaan toistaiseksi ole kantaa, jonka mukaan turkistarhaus tulisi kategorisesti kieltää”.

Eläinpoliittisen osaamisen puute näkyy

Puoluekyselyyn saadut vastaukset paljastavat osaltaan sen, kuinka paljon puolueissa on puutetta eläinpoliittisesta osaamisesta. Kyselyssä esitettiin väite “eläinasiavaltuutetun virka tulee kirjata lakiin ja valtuutetulle on perustettava toimisto”. Tätä asiaa on pidetty Animalian järjestämissä lobbaustapaamisissa ja vaikuttajaviestinnässä esillä vuosia, myös koko vuoden 2022 aikana, kun eläinlakia alettiin jälleen käsitellä.

Esimerkiksi kokoomuksen vastauksessa eläinasiavaltuutetun virasta sanotaan, että kokoomus on väitteestä osittain eri mieltä. (Viime eduskuntavaaleissa he olivat täysin eri mieltä.)        

 “Kokoomus suhtautuu yleisesti varauksella uusien virkojen ja toimistojen perustamiseen julkiseen hallintoon. On kuitenkin huolehdittava, että eläinsuojelusta nykyisin vastaavilla toimijoilla on riittävät edellytykset tehtävänsä tuloksekkaaseen hoitamiseen. Kokoomus kannattaa eläinsuojelurikoksista annettavien rangaistusten kiristämistä, mikä osaltaan ennaltaehkäisee laittomuuksia.” Vastauksessa ei siis selvästikään tiedetä, millainen tarve eläinasiavaltuutetulle on, ja miten eri asia se on kuin eläinsuojeluviranomaisten resurssit. Puolueen on helppo vaatia rangaistusten kiristämistä, mutta se ei auta eläimiä. Eläimet tarvitsevat enemmän resursseja: rahaa, valvonnasta vastaavia viranomaisia, valvonnan toteuttamista ja myös koko eläinaiheen institutionalisoitumista eli esimerkiksi eläinasiavaltuutettua.

SDP puolestaan vastasi, että “eläinsuojeluasiamiehen virka tulee perustaa uudelleen”, vaikka virkahan on määräaikaisena nyt nimenomaan SDP:n johtaman hallituksen aikana uudelleen perustettu.

Vihreiden vastauksessa näkyy ajantasaisin näkemys siitä, että eläinsuojeluasiamiehen väliaikainen virka tulisi vakinaistaa eläinasiavaltuutetun nimikkeellä. He huomioivat myös, että “lapsi- ja vanhusasiavaltuutettujen tehtävä on puhtaasti viestinnällinen” ja että “eläinasiavaltuutetun tehtäviä olisi hyvä tarkastella siitä näkökulmasta, olisiko valtuuksia tarkoituksenmukaista laajentaa”.   

Eläinperäisen ruoan kulutusta on vähennettävä – osa vastustaa

Kysyimme puoluekyselyssä kaksi väitettä kasvipohjaisesta ruoan tuotannosta. Ensimmäinen oli: “Kasvipohjaisen ruoan tuotantoa tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen ruoan tuotantoa.” Toinen väite oli: “Suomen tulee laatia toimenpideohjelma eläinperäisen ruoan kulutuksen vähentämiselle.” Kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset ja keskusta ovat avoimia Animalian esittämälle kehitykselle.

Puolueilta on ennenkin kysytty kantoja esimerkiksi häkkikasvattamisen kieltoon, ja vaikka moni onkin ollut asian puolella tai vuosien varrella kääntynyt sille kannalle, eläinasioissa vastustava osapuoli saa useimmiten tahtonsa läpi. Vaikka monet puolueet ovat samaa mieltä ylätasolla eläinten hyvinvoinnin parantamisesta, silti esimerkiksi keskustan kannat näkyvät eläinlain uudistamisessa.

Esitimme puoluekyselyssä väitteen kaloista: “Kasvatettavien kalojen hyvinvointia on parannettava. Kalojen hiilidioksiditainnutus on kiellettävä ja kalojen kasvatustiheyttä on rajoitettava.” Tähän kaikki puolueet vastasivat olevansa osittain tai täysin samaa mieltä.

Puolueet valmiita puheissa parantamaan eläinten hyvinvointia

Yllättävää kyllä, kaikki perussuomalaisia lukuun ottamatta oli osittain tai täysin samaa mieltä myös tämän väitteen kanssa: “Ilmasto- ja eläinoikeuskysymyksiä tulee painottaa seuraavalla hallituskaudella.”

Näyttää siltä, että toisaalta osa puolueista ei vastaa eläinoikeusjärjestön puoluekyselyihin ja toisaalta siltä, että väitteidemme kanssa on jo monen helppo olla ainakin osittain samaa mieltä. Kansalaisyhteiskunnan tehtäväksi jää valvoa, siirrytäänkö seuraavallakaan hallituskaudella sanoista tekoihin, vai kiilaavatko kaikki muut aiheet jälleen eläinpolitiikan edelle.

Kyselyyn vastasivat eduskuntapuolueista keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sekä eduskunnan ulkopuolisista puolueista eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue.

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta