Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista

Animalia haluaa jättää lausunnon hallituksen esityksestä koskien määräaikaisia maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukia.

Lain perusteluissa todetaan seuraavasti koskien pykälää 3 (Kustannustuen saaja): ”Kohdan 1 tarkoituksena olisi lain tavoite ja tarkoitus huomioon ottaen kohdentaa tuki maataloutta ammattimaisesti harjoittaville toimijoille, jotka tuottavat elintarvikkeita tai kotieläintuotannon tarvitsemia rehuja.

Saman momentin 2 kohdan mukaan tukea voitaisiin myöntää ammattimaiselle vesiviljelijälle.”

Lisäksi perusteluissa todetaan seuraavasti: ”Kustannustuet osaltaan varmistaisivat kotimaisen tuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä tilanteessa, jossa tuotannon kannattavuus ja toiminnanharjoittajien maksuvalmius ovat heikentyneet.”

Perusteluissa todetaan siis selvästi, että tuki halutaan suunnata elintarviketuotantoon liittyville maataloustuottajille sekä kalankasvattajille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin Ukrainan sodan nostamien kustannusten takia.

Tiedustelimme 11.1.2023 erityisasiantuntija Pertti Hakaselta sitä, koskeeko suunniteltu kustannustuki turkistarhayrityksiä. Hakasen vastauksen mukaan myös turkistarhat ovat tuen piirissä.

Turkistarhayritysten sisällyttäminen tuen piiriin on täysin ristiriidassa lain perustelujen kanssa, joissa mainitaan elintarvikkeiden ja rehujen tuotanto sekä vesiviljely. Turkistuotannolla ei ole mitään tekemistä Suomen huoltovarmuuden tai ruuantuotannon kanssa. Lisäksi turkistuotanto on ala, joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo vuosia ennen Ukrainan sotaa, eli sotaa ei voi käyttää perusteena alan vaikeuksien alkamiselle.

Animalian teettämän ja Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2022 toteuttaman kyselyn mukaan 75 % suomalaisista vastustaa joko täysin tai osittain turkistarhauksen rahallista tukemista. Alaa on kuitenkin tuettu 33 miljoonalla eurolla koronapandemian aikana. Tukea myönnettiin silloin tukien ehtojen vastaisesti myös turkistarhoille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo vuosia ennen pandemiaa.

Edellä mainittujen syiden vuoksi vaadimme, että lain perusteluita on noudatettava ja siten suljettava turkistarhat pois tämän määräaikaisen kustannustuen piiristä.

Lausuntopyyntö ministeriön sivulla

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animaliasta