Terveisiä eduskuntapuolueille

Hallituksen viimein julkaistussa eläinsuojelulakiesityksessä on edelleen merkittäviä puutteita.

Nyt annettu lakiesitys pohjaa vuonna 2018 annettuun esitykseen, mutta sitä on joiltain osin muutettu. Animalia tiedotti aiheesta heti, kun laki oli annettu eduskunnalle. Seuraavana päivänä julkaisimme jutun, jossa kerrottiin vaikuttamistyöstämme ja korostettiin, että esitys eläinten hyvinvoinnista ei ole nimensä veroinen. Huomautimme, että eläinasiat eivät ole puolueille eikä äänestäjille kynnyskysymyksiä, joten siksikään laista ei ole saatu niin hyvää kuin eläinten puolustajat toivoisivat. 

Radio Suomen Päivän haastattelussa  27.9. MTK:n Leena Suojala kertoi olevansa iloinen, että lainvalmisteluun tuli mukaan “maalaisjärki”. Hänen näkemyksensä laista on, että minimitaso Suomessa eläintenpidolle muuttuu. Käytännössä tämä Suojalan mainitsema maalaisjärki tarkoittaa sitä, että muutokset eivät aiheuta “kohtuuttomia kustannuksia maataloudelle” ja “yhtä hyvää possunlihaa on tarjolla Suomessa jatkossakin”, kuten ministeri Antti Kurvinen muotoili tiedotustilaisuudessa 22.9.2022. Ministeri Kurvisen mukaan koirien ja kissojen pentutehtailu on “karmeaa”, mutta esimerkiksi rapujen kiehuttaminen hengiltä tai porsaiden kirurgisen kastraation 12 vuoden siirtymäaika ei näyttänyt herättävän ministerissä tunteita. 
 
Kun nyt maa- ja metsätalousministeri näkee lakiuudistuksen modernina ja MTK:n edustaja on silminnähden tyytyväinen, että uudistus tulisi lopettamaan keskustelun eläinten oikeuksista, päättäjien on aika havahtua lihateollisuuden lobbausvoimaan ja harhaanjohtaviin käsityksiin, joita tuottajien edustajat esittävät.  
 
Laki eläinten hyvinvoinnista on yksi harvoista lakikokonaisuuksista, joka keskittyy juuri eläinten hyvinvointiin, ja sen pitäisi näkyä aivan kaikkien eläinlajien kohdalla.  

Eläinten puolesta ovat työskennelleet eläinjärjestöt ja eläinten ystävät, tutkijat ovat korostaneet tutkitun tiedon merkitystä ja sadat lääkärit ja eläinlääkärit ovat vedonneet hallitukseen turkistarhauksen kieltämiseksi. 

Me olemme tehneet oman työmme, nyt on kansanedustajien vuoro. 

Terveisiä hallituspuolueille 

Sosialidemokraateille 

Teiltä odotetaan nyt kannanottoja turkistarhauskiellon puolesta. Mikä olisi ollut sopivampi ajankohta tälle kuin lakiuudistuksen viimeistely tänä vuonna? Te sanoitte eläinpoliittisessa puoluekyselyssä 2019, että suomalaisen eläintuotannon tulee olla maailman eettisintä ja kestävintä. 4.10. Demokraatti-lehdessä te sanoitte, että SDP:n tavoitteena on, että seuraavalla hallituskaudella turkistarhaus siirtyy historiaan myös Suomessa. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin.  

Keskustalle 

Teidät tunnetaan eläinystävien joukossa jarruttavana ja tuhoisana voimana, joka estää eläinten hyvinvoinnin parantamisen. Eläinpoliittisen puoluekyselyn 2019 mukaan te kannatatte eläinten hyvinvoinnin parantamista siten, että siitä aiheutuvat lisäkustannukset korvataan tuottajille. Onhan niin, että voitte kannattaa esimerkiksi eläinasiavaltuutetun virasta säätämistä laissa, koska se ei aiheuta kustannuksia tuottajille? Voitte ehkä myös kannattaa teurastamoihin asennettavaa pakollista videovalvontaa, sillä siitäkään ei koidu kustannuksia tuottajille? Voisi myös olettaa, että te kannatatte kaikkien nautojen laidunnusoikeutta?  

Vihreille 

Jos te olette eläinten oikeuksien ainoa puolustaja, kuten nuorisojärjestönne kirjoitti somessa 20.9., vaatikaa tuotantoeläinten listalta poistettavaksi sinne lobattu vesipuhveli ja turkistarhoilla kasvatetut eläimet. Älkää antako periksi vaatimusten kunnianhimossa. 

Vasemmistoliitolle 

Kovista odotuksista huolimatta puolueenne ei ole saanut kaikkia edustajia kokoon edistämään eläinten oikeuksia. Nyt olisi aika edellyttää lakiesitykseen todellisia muutoksia tuotantoeläinten vuoksi. Toimikaa nyt sen puolesta, että eläinten liikkumista rajoittaville rakenteille saadaan aikaiseksi määräaika. 

Ruotsalaiselle kansanpuolueelle 

Vuonna 2019 olette ottaneet kantaa eläinjärjestöjen tavoitteeseen “Suomeen tulisi perustaa eläinsuojeluvaltuutetun virka”. Sanoitte, että ette “hyväksy minkäänlaista eläinten laiminlyöntiä”. Väititte, että “Suomessa eläinsuojelu on kuitenkin korkeatasoista, ja hyvin toimivat prosessit pitävät huolen siitä, ettei eläimiä kohdella kaltoin”. Nyt haluaisimme kuulla teidän ottavan kantaa tähän. Vuosittaisissa otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa jopa puolet turkistarhoista on saanut huomautuksia eläinsuojelulainsäädännön noudattamatta jättämisestä.  

Terveisiä oppositioon 

Perussuomalaisille 

Te sanoitte eläinpoliittisessa puoluekyselyssä 2019, että “selkeisiin tuotantoeläinten olosuhteiden epäkohtiin on puututtava”. Ajattelitteko nyt puhua rintalastamurtumista kärsivien munantuotannossa elävien kanojen puolesta? Entä pitää puheenvuoron broilerin näkymättömästä asemasta eduskunnan eläinaiheisissa keskusteluissa? Tai ehkä voitte jo ottaa kantaa turkistarhauksen kieltoon? 

Kokoomukselle 

Teillähän on nyt oiva tilaisuus paitsi suomia punaisia ja vihreitä hallituspuolueita, myös aidosti osoittaa tekevänne tekoja eläinten eteen. Turkistarhauskieltoa ette vielä kesällä olleet valmiita kannattamaan, joten odotamme parannauksia naudoille ja emakoille. Voitte myös edesauttaa sitä, että esitykseen lobattu vesipuhveli poistetaan tuotannossa pidettävien eläinlajien listalta. 

Kristillisdemokraateille 

Te olette puoluekyselyssä 2019 meille kertoneet, että ette kannata turkistarhauksen täyskieltoa, mutta “eläinten hyvinvointia tarhoissa pitäisi parantaa nykyisestä, ml. mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen”. Toivomme teidän nyt pohtivan, miten uusi laki mahdollistaa häkitettyjen kettujen, minkkien ja supikoirien lajityypillisen käyttäytymisen. Uskomme, että päädytte samaan lopputulokseen kuin mekin: ei mitenkään. Siksi teidänkin olisi aika vaatia turkistarhauksen kieltämistä.  

Lain voimaantulo riippuu eduskuntakäsittelyn aikataulusta. Aikaisintaan laki tulisi voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. 

Tiina Ollila
kampanjavastaava