Tuotantokanit ja lainsäädännön puute

Tuotantokanien kasvattaminen ammattimaisesti on Suomessa harvinaista. Euroopassa vuonna 2020 kani oli Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) mukaan EU:n toiseksi eniten kasvatettu tuotantoeläin broilerin jälkeen. Suurin osa tuotantokaneista on Ranskassa, Unkarissa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.

Kaneihin sovelletaan seura- ja harrastuseläimiin liittyvää lainsäädäntöä. Tuotantokaneihin liittyvästä asetuksesta on puhuttu jo pitkään, mutta asetuksen teko on jämähtänyt, kuten myös turkisasetus. Animalia-lehdessä kirjoitettiin jo vuonna 2019, että asetus on tekeillä. Kanien ja turkistarhattujen eläinten olosuhteissa onkin yllättäen paljon samaa: eläimiä kasvatetaan verkkopohjilla pienissä häkeissä, ja niillä ei ole mahdollisuutta kaivamiseen ja piiloutumiseen. Tyypillisissä lihakanien kasvatushäkeissä on kania kohden tilaa alle A4-arkin verran.

Vaikka erillistä lainsäädäntöä tuotantokaneille ei olekaan, 21.4.2021 lähtien sovellettavan EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan kaikkien maaeläinten pitopaikat tulee olla rekisteröitynä. Turkis- ja lihantuotantotarkoituksissa pidettävien kanien pitopaikat tulee olla rekisteröitynä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Eläintenpitoilmoituksia, joissa kaneille tuotantomuodoksi on ilmoitettu lihantuotanto, on 38 kappaletta. Yhtään turkistuotantoon ilmoitettua kaninpitoilmoitusta ei ole ilmoitettu eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on arvioinut tuotantokanien hyvinvointia erilaisissa tuotantojärjestelmissä: tavanomaisissa häkeissä, virikehäkeissä, lattia- ja kerroslattiakasvatuksessa, kasvatuksessa kokonaan tai osittain ulkona, sekä luomutuotannossa. Suomalaisen kaninlihantuotannon rakenneratkaisuja selvitettiin Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamassa Kaniinien hyvinvointi -hankkeessa (2020–2022). Kanien pitäjillä on myös tilallaan kasvinviljelyä, muuta eläintuotantoa tai harraste-eläimiä. Tuotantotilana on usein aiemmasta käytöstä poistunut rakennus kuten navetta, sikala tai talli. Osa tiloista oli laajentanut kasvatustilaa esimerkiksi vanhaan kasvihuoneeseen tai pressuhalliin. Hankkeessa tehdyn tutkielman mukaan millään kanitiloista ei ollut jaloitteluun tarkoitettua pysyvää ulkotarhaa käytössä.

Kaninlihaa markkinoidaan eettisenä ja ekologisena

Viral Vegans -yhdistys nosti eilen esiin suomalaisen kanituotannon ongelmia. Salakuvatuilla videoilla näkyy ahtaissa häkeissä asuvia kaneja, ja eläinlääkärin tarkastuksessa kaneilta löytyi runsaasti loisia.

Jo aiemmin tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on kuullut kanituottajaa ja kanitilayrittäjää. Kuultavana olleen tuottajan tilalta kaninlihaa menee yksityishenkilöille, fine dining -ravintoloihin, lähiseudun marketteihin ja lähiruokapuoteihin. Tuottajat markkinoivat kanin lihaa eettisenä. Kaninlihaa markkinoidaan myös ekologisena, vaikka asiaa ole Suomen olosuhteissa tutkittu eikä ekologisuutta määritelty. Olisi tärkeää erottaa tuottajien intressit lisätä eläintuotantoa ja tutkittu eläinten hyvinvointi, kun asetustyötä tehdään.

Kaneja kasvatetaan monenlaisissa pitopaikoissa, jotka rakennetaan usein itse. Pitopaikka voi olla vanhassa navetassa tai hevostallissa kerroshäkeissä tai laatikoissa, joiden pohjalla on kuiviketta. Kuultavana ollut kanituottaja kertoi neuvottelukunnalle, että hyvä ratkaisu on verkko- tai ritiläpohja, jossa verkkopohjan päällä on noin 1 cm päivittäin vaihdettavaa olkikuivitusta. Tuottajan mukaan pelkkä verkkopohja ei ole niin haitallinen kanin kuin esimerkiksi turkiseläinten jalkapohjille kanin jalkojen erilaisen rakenteen takia. Kanin pitopaikan verkkopohjan päällä käytetään kuiviketta myös siksi, että verkkopohjan imago on kuluttajien silmissä negatiivinen.

Luonnossa kanit kaivavat yhdyskunnalleen laajan maanalaisen käytäväverkoston. Näin ollen kani tarvitsisi tilaa hyppimiselle, loikkimiselle ja kaivamiselle. Tämä on todettu myöhemmin Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan Kanin (Oryctolagus cuniculus) käyttäytymistarpeet -dokumentissa 27.11.2020. Tuotantotiloilla kaivaminen ja loikkiminen ei ole mahdollista.

Ryhmäkasvatuksessa muidenkin resurssien puute näkyy kilpailuna ja tappeluina sekä toisten puremisena ja jahtaamisena. Suuri ryhmäkoko, ahtaus ja myöhäinen teurastusikä lisäävät korva- ja ihovaurioiden esiintymistodennäköisyyttä.

Suomessa tuotantokanit lisääntyvät vapaasti astumalla, mutta Euroopassa keinosiemennys on yleistä.

Tuotantokanien lopetus ja teurastus

Suomassa on noin 14 ammattituottajaa, jotka kasvattavat kaninlihaa myyntiin. Lisäksi on noin 200 omatarvetuottajaa. Viisi teurastamoa tekee kanien rahtiteurastusta, mutta valtaosalla tiloista on oma elintarvikehuoneisto, jossa tuotantokanit teurastetaan. Kanien teurastamisesta ja lihan myymisestä tarkastamattomana alkutuotantopaikalta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Tuotantokanit teurastetaan kolmen tai neljän kuukauden iässä. Kanin tainnutuksessa saa käyttää lävistävää tai iskevää pulttipistoolia. Kotieläintarvikeliikkeissä myydään myös tainnutusjousta kaneille. Tainnutettaessa kanin liikkeitä rajoitetaan ja tainnutusjousen tappi laukaistaan kanin aivoihin. Tappi aiheuttaa aivovaurion ja kani menettää tajuntansa. Onnistuneen tainnutuksen jälkeen tajuttoman kanin kuolema varmistetaan laskemalla siitä veri. Tainnutusjousia on useamman kokoisia ja pienemmällä jousella voidaan tainnuttaa kanin poikasia, jos niitä on tarpeen lopettaa.

Alkutuottajan tilalla kasvattamien omien kanien pienimuotoinen teurastus ja lihan leikkaaminen alkutuotantotilalla on mahdollista, jos kuluttajalle tai vähittäismyyntiin toimitetaan korkeintaan 20 000 kania vastaava lihamäärä vuodessa. Jos lihan enimmäismäärät ylittyvät, eläimet on teurastettava hyväksytyssä teurastamossa, jossa lihalle tehdään lihantarkastus.

Uusien tuotantoeläinlajien ja verkkopohjilla kasvatettavien eläinten määrän lisääminen ei ole toivottava suunta. Suomessa olisi tarpeen myös säädellä kurssitoimintaa, jonka tavoitteena on opettaa omavaraisuutta kanojen ja kanien teurastusoppeja levittämällä.

Lue lisää

Vetoomus kanituotannon kieltämiseksi Suomessa

Animalia-media: Kanien kasvatus kaipaa pelisääntöjä

Ruokavirasto: Kanit

Ruokavirasto: Siipikarjan ja kanin teurastus suoramyyntiin

Kuva: Tuotantokani Italiassa. Kuvaaja: Stefano Belacchi / Essere Animali / We Animals Media

Tiina Ollila
Kampanjavastaava