Fur Free Europe – tehdään yhdessä Euroopasta turkistarhaton   

Fur Free Europe on eurooppalainen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi ja turkisten tuonnin ja myynnin kieltämiseksi. Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs on yksi Fur Free Europe -aloitteen tekijöistä. Kansalaisaloitteen aloitteentekijöinä toimii kansalaisjärjestöjen edustajia seitsemästä EU-maasta.   

Aloitteen tavoitteena on kieltää turkistarhaus sekä turkisten tuonti ja myynti Euroopan unionissa. Lisäksi tavoitteena on myös vaikuttaa turkisten kysyntään ja maailmanlaajuiseen tuotantoon ja ehkäistä tuotannon siirtymistä Euroopan ulkopuolelle.    

Suomi on turkistarhauksen takapajula 

Turkistarhaus on ala, jota jo rajoitetaan voimakkaasti muualla Euroopassa. Suomi on jäämässä Euroopan viimeisiksi maiksi, joissa turkistarhaukseen ei ole puututtu lainkaan eikä parlamentaarista keskustelua turkistarhauksen kieltämiseksi ole aloitettu. Turkisala on kuitenkin supistunut voimakkaasti myös meillä turkisvastaisuuden lisääntymisen vuoksi: turkistarhoja on Suomessa jäljellä enää alle hieman yli 600, kun vielä kymmenen vuotta sitten yrityksiä oli yli 1 000. 

Lähes kaikki Suomen turkistarhat sijaitsevat Pohjanmaalla: Alajärvellä, Evijärvellä, Kalajoella, Kauhavalla, Kaustisissa, Korsnäsissä, Lappajärvellä, Maalahdella, Närpiössä, Pietarsaaressa, Pedersöressä, Uusikaarlepyyssä ja Vöyrissä. Suomessa kasvatetaan vuosittain 2 miljoonaa turkiseläintä, joista suurin osa on naaleja, kettuja ja minkkejä sekä pienempi määrä supikoiria. Suomi on Tanskan ja Puolan jälkeen Euroopan suurimpia turkistuottajamaita. Tanskassa kuitenkin supikoirien ja kettujen tarhauskielto on jo tehty. Lisäksi vuonna 2020 koronavirus levisi laajasti maan minkkitiloilla. Tanskan turkistarhojen kaikki minkit tapettiin, ja minkkitarhaus kiellettiin väliaikaisesti vuoden 2022 loppuun saakka.   

Koska Suomessa ei ole kansalaistoiminnasta huolimatta saatu kiellettyä turkistarhausta kansallisessa lainsäädännössä, viemme asian EU-tasolle. Tehdään yhdessä historiaa! Auta nyt ja allekirjoita aloite.  

Turkistarhauskiellot ja lainsäädäntö Euroopan unionissa ja muualla maailmassa. Kartta on avattu tekstissä tarkemmin.
Turkistarhauskiellot ja lainsäädäntö Euroopan unionissa. Kartta päivitetty 28.8.2022.

Turkistarhauskiellot EU-maissa 

Useat Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen tai rajoittaneet voimakkaasti sen harjoittamista lainsäädännöllä.  Viime vuosina kehitys on ollut erittäin nopeaa turkistarhauksen kieltämiseksi ja rajoittamiseksi Euroopassa. Turkiseläinten häkkikasvatusta rajoittavat tai sen lopettavat lakimuutokset koskevat suurta osaa Länsi- ja Itä-Euroopasta.  

EU:n jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Latvia, Luxemburg, Maltalla, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Viro ovat kieltäneet turkistarhauksen. Lisäksi Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Unkarissa on tehty osittaisia tai väliaikaisia kieltoja. Tiukennettujen säädösten takia Saksassa tarhaus on loppunut kokonaan ja Ruotsissa kettu- ja chinchillatarhauksen osalta.  

Turkistarhasta ei ole olennaisesti rajoitettu tai kielletty Bulgariassa, Kreikassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Saksassa eikä Suomessa. Kuitenkin Latviassa, Liettuassa ja Puolassa asia on parlamentaarisessa käsittelyssä, ja Saksassa tiukennetut hyvinvointisäädökset ovat käytännössä lopettaneet tarhauksen, vaikka kansallista kieltoa ei olekaan. Bulgariassa on säädetty minkkien kasvatuskielto, joka tulee voimaan 2023.  

Suomessa eduskunta hyväksyi vuonna 2013 maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön, jonka mukaan turkiseläinten kasvatusoloihin tulee tehdä merkittäviä parannuksia, mutta niitä ei ole vieläkään melkein kymmenen vuoden jälkeen tehty. 

Kesäkuussa 2021 Alankomaat ja Itävalta jättivät ilmoituksen, jonka olivat allekirjoittaneet myös Belgia, Bulgaria, Irlanti, Italia, Luxemburg, Puola, Ranska, Saksa, Slovenia ja Slovakia. Maat esittivät, että EU:n komissio ryhtyisi lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin turkistarhauksen lopettamiseksi unionin alueella. Ehdotusta perusteltiin eläinten hyvinvoinnilla, eettisillä näkökohdilla sekä kansanterveysriskeillä. Fur Free Europe -kansalaisaloite on osa turkistarhauksen lakkauttamista vaatimaa jatkumoa. 

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite?   

Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutlaatuinen ja tehokas keino, jolla EU-kansalaiset voivat vaatia Euroopan komissiota tekemään uusia lakiesityksiä. Kansalaisaloite ei ole pelkkä vetoomus. Kun aloite on saavuttanut miljoona vahvistettua allekirjoitusta, Euroopan komissio on velvollinen ottamaan aloitteen käsittelyyn ja vastaamaan siihen.   

Aloitteeseen nimiä keräävät yhdessä Animalian kanssa SEY Suomen eläinsuojelu ja Oikeutta eläimille. Aloitteessa on mukana kampanjan käynnistyessä yli 60 järjestöä 22:sta jäsenmaasta. 

Fur Free Europe -kansalaisaloite noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, GDPR:ää ja tietosuojasääntöjä.  

Juttua päivitetty 24.8.2022: Päivitetty kartta ja lisätty tietoa Bulgarian tilanteesta.
Juttua päivitetty 28.9.2022: Päivitetty kartta ja lisätty Latvian turkistarhauskielto.

Ajankohtaista Animaliasta