Lausunto Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitteesta

Animalia kiittää maa- ja metsätalousvaliokuntaa lausuntopyynnöstä.

Animalia kannattaa kansalaisaloitteessa esitettyjä asioita. Kissojen hylkääminen, hallitsematon lisääntyminen ja huono kohtelu ovat Suomessa arkipäivää. Kissojen arvostus on heikkoa, mikä näkyy jopa 20 000 vuosittain hylättynä kissana. Tilanteen korjaamiseksi olisi kansalaisaloitteen vaatimukset toteutettava.

Itsenäisesti ulkona liikkuvat, steriloimattomat kissat aiheuttavat suuria, hallitsemattomasti lisääntyviä kissapopulaatioita. Uudessa esityksessä laiksi eläinten hyvinvoinnista on kirjattu, että nisäkkään lisääntymisen tulee olla omistajansa hallinnassa. Pykälä antaa valvovalle viranomaiselle lisäkeinoja puuttua kissapopulaatioihin, mutta se ei yksinään estä populaatioita syntymästä. Kaikkein tehokkaimmin niiden muodostumisen estäisi se, että vapaana liikkuvan kissan tulisi olla aina sterilisoitu tai kastroitu. Kissojen turvallisuuden vuoksi Animalia tosin kannattaa, että kissojen ulkoilu sallittaisiin vain kytkettynä tai muuten valvotusti.

Eläinten hyvinvointilain uudistuksen yhteydessä keskusteltiin koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Koirien osalta säädettiinkin jo asetus, jossa tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee pakolliseksi vuoden 2023 alussa. Kissojen osalta ministeriö on ilmoittanut, että vastaava vaatimus ulotetaan kissoihin muutaman vuoden sisällä.

Pidämme erittäin tärkeänä, että tästä lupauksesta pidetään kiinni. Kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä tulee säätää viipymättä, jotta kissojen arvostusta ja kohtelua saadaan parannettua. Rekisteröinti nopeuttaa ja parantaa myös kiinniotettujen kissojen omistajien löytymistä, mikä suoraan vähentää kunnille aiheutuvia kustannuksia löytöeläimistä. Kissan omistaja voidaan myös entistä helpommin saattaa vastuuseen eläimen heitteillejätöstä.

Kaikki tämä vähentää löytöeläimiksi päätyvien kissojen määrää ja siten parantaa kissojen hyvinvointia sekä lopulta vähentää kuntien kuluja. Kissojen hyvinvoinnin kannalta pidämme erittäin tärkeänä, että maa- ja metsätalousvaliokunta päätyy tukemaan aloitteen vaatimuksia.

Kuva: Monique Laats / Pexels

Ajankohtaista Animaliasta