Eläinten hyvinvointilaki on täynnä hitaita voittoja, vaikka on helppo vajota synkkyyteen

Eläinten aseman edistäminen on usein kohtuuttoman hidasta ja vaikeaa. Asiat harvoin tapahtuvat kertarysäyksellä, ennemmin tapahtuu vähittäistä muutosta. Siksi on tärkeää myös nimetä ne voitot, joita saamme aikaan.

Vasta julkaistu eläinten hyvinvointilain esitysluonnos on herättänyt paljon keskustelua. Lain puutteet ovat ilmeisiä: esimerkiksi turkistarhausta ei kielletä ja parsinavettatuotanto saa jatkua, vaikka uusien parsien rakentaminen kielletäänkin. Myös osa siirtymäajoista on liian pitkiä.

Nyt julkaistun esityksen puutteet periytyvät jo hallitusneuvotteluista, joissa sovittiin lain suuntaviivoista. Keskustan ja rkp:n mukanaolo hallituksessa tarkoitti, että puolueet saavat myönnytyksiä eläinpolitiikassa. Maa- ja metsätalousministerinä jatkoi viime kaudelta tuttu keskustan Jari Leppä. Keskustan Anne Kalmari sai jatkaa puolueen yli satavuotista kautta maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana.

Samalla on hyvä muistaa, mitä nyt julkaistussa luonnoksessa on saavutettu. Animalia on käyttänyt satoja tunteja saadakseen parannuksia hallitusohjelman kirjauksiin. Tämä oli tietoinen panos, vaikka tiedettiin, että täydellistä lakia ei tällä hallituskokoonpanolla aikaan saataisi. On myös muistettava, että kooltaan yli kymmenkertainen MTK kuiskuttelee keskustan korvaan omia tavoitteitaan.

Selkeitä voittoja esitysluonnoksessa on emakkohäkkien asteittainen kielto. Se on oleellinen muutos matkalla kohti eläintuotannon häkittömyyttä. Hallitusohjelman kirjaus tiineytyshäkkien kiellosta sai rinnalleen myös uusien porsitushäkkien rakentamisen kiellon, joka on iso voitto. Emakoiden häkit ovat julma pitomuoto, joka estää emakoiden liikkumisen käytännössä kokonaan noin puolet eläimen elämästä.

Samoin voitto oli ulkoilutilan kirjaaminen osaksi pihattonavetoiden investointitukia. Käytännössä kaikki uudet pihattonavetat hakevat tätä tukea, eli muutos koskee jatkossa lähes kaikkia lypsylehmiä. Suomeen oli aiemmin syntymässä tilanne, jossa parsinavetoiden kiellon myötä ulkoilu voisi jäädä kokonaan historiaan, sillä pihattonavetoissa tällaista oikeutta ei ollut. Animalia on pitänyt jaloittelutavoitetta aktiivisesti esillä kaikissa tapaamisissaan hallitus- ja oppositiopuolueiden kanssa, ja se on kantanut hedelmää.

Animalian työ on ollut oleellista siinä, että hallitusohjelman heikkoja kirjauksia saatiin parannettua esitysluonnokseen. Tämä on tarkoittanut jatkuvaa sähköpostinvaihtoa, tapaamisia, taustapapereita, kannustamista ja myös hyvähenkistä kovistelua.

Eläinasialiike ei ole toistaiseksi yhtä vahva kuin suomalaiset tuottajajärjestöt. MTK:n lobbausbudjetti on 10 miljoonan euron luokkaa, ja tuottajien näkemyksiä kuuntelee tarkasti yksi Suomen suurimmista puolueista. Erityisesti tästä syystä lakiprosessissa saavutetut voitot eläinten kannalta on tärkeää kirjoittaa auki ja niitä pitää juhlistaa.

Animalia tavoittelee eläinten hyväksikäytöstä vapaata maailmaa. Eläinten hyvinvointilaki ei tietenkään anna meille sitä. Laki ennemmin säätää hyvinvointiraamit eläinten hyväksikäytölle. Haluamme kuitenkin vaikuttaa eläintuotantoon myös pienemmillä parannuksilla niin kauan kuin ne koskevat lähes sataa miljoonaa eläintä vuosittain Suomessa.

Jokainen askel pois häkeistä ja muista julmista pitomuodoista on askel kohti eläinten hyväksikäytön loppumista. Voitot ovat hitaita, ja niitä tarvitaan vielä paljon.

Animalia jatkaa työtään seuraavaksi tekemällä lausunnon esitysluonnokseen, pitämällä yhteyttä poliitikkoihin ja valmistautumalla lain asetuksiin vaikuttamiseen. Kannustamme myös kaikkia eläinten ystäviä nostamaan esiin nykyisen luonnoksen puutteet, joista turkistarhauskiellon puuttuminen on yksi suurimmista.

Tarvitsemme jokaista tukijaamme, jotta voimme jatkossakin tavoitella muutoksia eläintuotantoon ja edistää samalla eläinten hyväksikäytöstä vapaata maailmaa. Kulunut vuosi on osoittanut, että panostuksemme lakivaikuttamiseen tuottavat tuloksia, vaikka ne ovatkin asteittaisia ja hitaita.

Politiikan maailmassa on aina paljon syitä vajota synkkyyteen, mutta myös paljon asioita, joista iloita. Jatketaan siis taistelua eläinten puolesta niin lakivaikuttamisella kuin omilla valinnoillamme.

Veikka Lahtinen
Vaikuttamistyön asiantuntija