Eläinjärjestöjen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 90 prosenttia haluaa kuntien reagoivan kissojen hätään ja tarjoavan vegaanisen ateriavaihtoehdon kuntien julkisissa ruokailussa

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojelun Eläinkunta-kampanja tuo kuntavaaleihin eläinten näkökulman. Järjestöjen yhteinen eläinpoliittinen vaalikone avattiin äänestäjille tänään.

Eläinpoliittinen kuntavaalikone tavoittaa suuren joukon eläinteemoista kiinnostuneita äänestäjiä ja yhdistää heidät samat arvot jakavien ehdokkaiden kanssa. Vaalikoneesta selviävät ehdokkaiden mielipiteet esimerkiksi julkisiin ruokapalveluihin, eläinsuojeluvalvontaan ja löytöeläinkysymyksiin. Eläinpoliittiseen kuntavaalikoneeseen on tänä vuonna vastannut lähes 3 000 ehdokasta.

Vaalikoneeseen vastanneista noin 88 prosenttia oli sitä mieltä, että kuntien julkisissa ruokailuissa tulee tarjota kaikille halukkaille vegaaninen ateriavaihtoehto. Noin 52 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kuntien tulee kantaa vastuunsa ilmastokriisistä ja julistaa ilmastohätätila. Valtaosa vastaajista haluaa puuttua kissojen rajoittamattomaan lisääntymiseen.

Kuntien päätöksillä suuri vaikutus eläinten hyvinvointiin

SEY ja Animalia haluavat eläinpoliittisen vaalikoneen avulla muistuttaa, että eläinten asemaan vaikutetaan myös kuntatasolla. Kunnat ovat vastuussa muun muassa julkisista ruokapalveluista, löytöeläintoiminnasta ja eläinsuojeluvalvonnan järjestämisestä.

”Kuntapäättäjät voivat vaikuttaa eläinten asemaan merkittävästi. Kunnallisten ruokailujen muuttaminen kasvispainotteiseksi vähentää tuotannossa tapettavien eläinten määrää. Se on tärkeää myös kuntien ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. On ilahduttavaa, että valtaosa ehdokkaista haluaa lisätä vegaanisen ruoan tarjontaa ruokailuissa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Kivekäs muistuttaa, että myös kuntien eläinsuojeluvalvonnalle ohjaamat varat vaikuttavat eläinten hyvinvointiin konkreettisesti.

Kuntien otettava vastuu populaatiokissaongelman hoitamisesta

Eläinpoliittisessa vaalikoneessa on tänä vuonna nostettu esiin myös populaatiokissaongelma, jonka hoitaminen on monilla paikkakunnilla jäänyt vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi.

”Useimmat kunnat eivät halua ottaa vastuuta populaatiokissaongelman hoitamisesta, mutta onneksi löytyy joitakin kuntia, joissa kissaongelmaan tai eläinsuojeluun laajemmin on haluttu panostaa. Eläinasiat ja eläinten hyvinvointi ovat nykyisin tärkeitä ihmisille, ja tällaiset edistysaskeleet ovatkin saaneet paljon positiivista julkisuutta ja kiitosta”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Animalian ja SEYn kuntavaaliteemat:

  1. Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonta on muutettava nykyistä kasvispainotteisemmaksi. Eläinperäisten tuotteiden osuutta on vähennettävä.
  2. Kissaongelman ratkaisemiseen on osoitettava lisää resursseja
  3. Löytöeläinten hoidon laatu on varmistettava
  4. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja on lisättävä
  5. Kuntien on laadittava eläinten hyvinvoinnin edistämissuunnitelma

Lisätietoja:

Lisää eläinpoliittisista kuntavaaliteemoistamme voit lukea sivulta elainpolitiikka.fi

Eläinpoliittinen vaalikone on auki osoitteessa elainpolitiikka.fi/vaalikone/

  • Animalian ja SEY Suomen eläinsuojelun eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastanneista noin 88 % oli sitä mieltä, että kuntien julkisissa ruokailuissa tulee tarjota aina kaikille halukkaille vegaaninen ateriavaihtoehto.
  • Vastaajista 89 % oli sitä mieltä, että kissojen rajoittamattomaan lisääntymiseen tulee puuttua.
  • Ehdokkaista 95 % oli sitä mieltä, että kissanomistajia tulee valistaa vastuullisesta kissanpidosta, johon kuuluvat muun muassa kissan leikkautus ja tunnistusmerkintä.
  • Noin 52 % vastaajista on sitä mieltä, että kuntien tulee kantaa vastuunsa ilmastokriisistä ja julistaa ilmastohätätila.
  • Eläinpoliittinen vaalikone toteutetaan jo viidettä kertaa. Vuonna 2017 kuntavaalikoneeseen vastasi yli 1 800 ehdokasta, ja sen avulla kymmenet tuhannet äänestäjät tarkistivat ehdokkaiden kannan eläinteemoihin. Tänä vuonna eläinpoliittiseen kuntavaalikoneeseen on ilmoittautunut lähes 3 000 ehdokasta.

Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja
Animalia
050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Maria Lindqvist
toiminnanjohtaja (vs.)
SEY Suomen eläinsuojelu
050 371 2740
maria.lindqvist@sey.fi

Kuva: Istockphoto.com