Vuosi koronan puhkeamisesta eurooppalaisilla minkkitarhoilla – Järjestöt ja kansalaiset vaativat EU:lta toimia

Eurogroup for Animalsin, Fur Free Alliancen ja näiden jäsenjärjestöjen mukaan EU on epäonnistunut kansalaistensa terveyden suojelemisessa, kun se ei ole toiminut turkistarhauksen lopettamiseksi huolimatta siitä, että tarhauksen lakkauttamisella on kansalaisten laaja tuki.

Lähes 500 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen julman turkiskaupan lopettamiseksi. Lisäksi Ranskassa, Italiassa, Bulgariassa, Unkarissa, Virossa ja Slovakiassa toteutettu mielipidekysely osoittaa, että näiden maiden kansalaiset tukevat EU:n hätätoimenpiteitä, jotta turkistarhaus voidaan lopettaa kansalaisten ja eläinten suojelemiseksi.

Viimeisen vuoden aikana koronavirusta on esiintynyt yli 400 minkkitarhalla kymmenessä EU-maassa, ja se on vaikuttanut miljooniin eläimiin. Turkistarhoilla eläimet elävät hyvin tiiviisti, joten virus pääsee leviämään erittäin nopeasti. Lisäksi tiedetään, että SARS-CoV-2 ei ainoastaan leviä ja mutatoidu eläinten kesken, vaan se voi siirtyä turkiseläimistä ihmisiin ja luonnonvaraisiin eläimiin.

“Kun virus on kerran päässyt tarhalle, sitä on vaikea pysäyttää. Tämä tarkoittaa, että viruksen voimakas leviäminen minkkien parissa voi kiihdyttää viruksen evoluutiota, ja täten haitata koronarokotteiden kehitystyötä aina uusien mutaatioiden takia”, sanoo Animalian eläinpoliittinen asiantuntija Elina Hietanen.

Turkistarhaus on riski kansanterveydelle ja potentiaalinen varasto koronavirukselle. Maailman terveysjärjestö WHO, Maailman eläintautijärjestö OIE ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO varoittavat huomattavasta riskistä, että koronavirus siirtyy minkeistä ihmisiin. Siitä huolimatta Euroopan komissio on ollut passiivinen asian suhteen.

Suomessa ei rajoituksia minkkitarhaukselle, vaikka se on uhka kansanterveydelle

Koronaepidemia on pitänyt maailmaa otteessaan jo vuoden ajan. Koronavuoden aikana 404 minkkitarhaa yhdeksässä jäsenvaltiossa on suljettu.

Eläinjärjestöjen mukaan EU:n tulee välittömästi ottaa käyttöön hätätoimenpiteet turkistarhauksen lopettamiseksi suojellakseen kansalaisiaan. Toistaiseksi Euroopan komissio on edellyttänyt ainoastaan tilanteen seurantaa ja koronatapausten raportointia tarhoilla. Se suosittaa tiukempien bioturvallisuuskäytäntöjen käyttöönottoa, mukaan lukien säännöllisiä koronatestejä tarhojen työntekijöille, satunnaistestauksia minkeille sekä testejä kaikille itsestään kuolleille eläimille.

“Nämä keinot ovat kuitenkin riittämättömiä kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Ainoa keino estää viruksen siirtyminen minkeistä ihmisiin on turkistarhauksen lopettaminen niissä jäsenvaltioissa, joissa se on vielä laillista, kuten Suomessa. Koronaviruksen leviämisen uhka turkistarhoilla tulisi ottaa todesta myös Suomessa ja edetä kohti turkistarhatonta Suomea”, Hietanen sanoo.

Helmikuun alkuun mennessä koronavirusta on tavattu EU-maiden minkkitarhoilla seuraavasti: 290 tarhalla Tanskassa, 69 Alankomaissa, 21 Kreikassa, 13 Ruotsissa, 3 Espanjassa, 2 Italiassa ja Liettuassa sekä yhdellä Ranskassa ja Puolassa.

Eurogroup on kansainvälinen eläinsuojelun kattojärjestö, johon kuuluu noin 70 järjestöä. Fur Free Alliance on turkiseläinten suojelun kattojärjestö, joka pyrkii turkistarhauksen kieltämiseen. Fur Free Allianceen kuuluu noin 50 järjestöä ympäri maailman. Animalia on sekä Eurogroup for Animalsin että Fur Free Alliancen jäsen.

Lähteet ja lisätietoa:

Eurogroup for Animals: Scientific statement on public health risks from SARS-CoV-2 and the intensive rearing of mink.

Eurogroup for Animals: Eliminating a potential reservoir of SARS-CoV-2 virus on EU fur farms.

Animalia tekee töitä turkistarhattoman Suomen puolesta

Animalian tavoitteena on turkistarhauksen kieltäminen. Suomen tulee seurata edistyksellisten maiden esimerkkiä ja liittyä turkistarhauksen kieltäneiden maiden joukkoon.

Lahjoita ja tue työtämme, jonka tavoitteena on turkistarhaton Suomi!

Lue lisää turkistarhauksesta