Lausunto luonnoksista:

1)      Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018
2)      Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
3)      Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Viitaten lausuntopyyntöön Dnro 1725/01.02/2017

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Mielestämme on perusteetonta, että kaikista kolmesta asetuksesta ollaan poistamassa eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet lihasikojen immunokastraatiosta sekä kanojen ja kalkkunoiden ulkoilusta. Rahallisesti näillä toimenpiteillä ei ole valtiolle juurikaan merkitystä, sillä niiden kustannusarvio on vain noin 12 000 euroa vuodessa. Eläinten hyvinvointia ajatellen toimenpiteet ovat kuitenkin merkityksellisiä.

Lihasikojen immunokastraation poistamista toimenpiteistä ehdotetaan siksi, että toimenpidettä on valittu vuosittain vain vähän. Tämä perustelu ei ole kestävä, sillä EU:n alueella tuotantoalan tavoite on luopua kirurgisesta kastraatiosta vuonna 2008. Hyvinvointikorvauksilla tulisi tukea tätä tavoitetta. Immunokastraatiotoimenpiteen poistamisen sijaan tulisikin miettiä keinoja ja kannustimia, joilla tuottajat saataisiin siirtymään immunokastraatioon nykyistä laajemmin ja tavoite kirurgisen kastraation lopettamisesta voitaisiin saavuttaa tulevina vuosina.

Ulkonapitokielto siipikarjalle on Suomessa määrätty ajalle 1.12.-31.5. Tämän ajan ulkopuolella muuttolintujen liikehdintä Suomeen ei ole erityisen vilkasta ja riski lintuinfluenssan leviämiselle on silloin pieni. Ulkoilu on kanojen ja kalkkunoiden hyvinvoinnille erittäin tärkeää, joten ratkaisu tämän toimenpiteen poistamisesta ei ole eläinsuojelullisesti kestävä.

Ilman hyvinvointikorvaustakin tuhannet luomukanaloissa pidettävät kanat sekä kotikanaloiden linnut pääsevät Suomessa ulkoilemaan. Emme katso, että toimenpiteen poistaminen vähentäisi merkittävästi lintuinfluenssan leviämisriskiä tai että sillä olisi käytännössä merkitystä lintuinfluenssan torjunnassa. Sen sijaan toimenpiteen poistaminen ohjaa pitämään kanat ja kalkkunat sisällä, mikä heikentää eläinten hyvinvointia huomattavasti.

Tämän vuoksi esitämme, että kaikissa kolmessa luonnoksessa säilytetään edellä mainitut toimenpiteet.