DJURS
RÄTTIG
HETER

Varför är djurs rättigheter och välmående viktiga?

I vårt samhälle utnyttjas djur på nästan alla upptänkliga sätt: de ingår i vår mat, våra kläder, i forskning och i underhållning. Att djur utnyttjas ifrågasätts fortfarande inte tillräckligt, även om forskningskunskapen om djurs behov och förmågor har ökat enormt under de senaste åren. Därför måste djurs rättigheter tas upp i samhällsdebatten.

Animalias verksamhetsområden

Slut på pälsindustrin

Hur skulle det kännas att leva resten av sitt liv på ett golv av nät? Att aldrig få känna marken under sina fötter, inte kunna gräva i marken, nosa i vegetationen eller fukta sina tassar? Så ser vardagen ut för djur på pälsfarmer i Finland. Pälsfarmning är en bransch som kraftigt begränsats på andra håll i Europa. Animalia för energisk kampanj för att pälsfarmningen ska läggas ner i Finland och Europa. Drömmen om ett pälsfarmsfritt Finland är närmare än någonsin tidigare.

Med en djurförsöksfri värld som mål

Djurförsök orsakar djur stort lidande. Dagliga injektioner, kirurgiska ingrepp, isolering från artfränder, cancersvulster och hjärtattacker – så ser vardagen ut för djur i försöksanläggningar. Antalet djur som används för försök kan reduceras med djurfria försöksmetoder. Animalia har en värld utan djurförsök som mål.

Den intensiva djuruppfödningen måste upphöra

Djuruppfödningen sådan den ser ut i dag ger få djur förhållanden där de kan tillgodose sitt behov av arttypiskt beteende. Animalia ställer sig negativt till intensiv uppfödning av djur och kräver att djurs välbefinnande ska beaktas betydligt bättre än det gör inom dagens djurproduktion. Animalia uppmuntrar människor till vegetarianism. Antalet individuella djur som utnyttjas inom djurproduktionen måste minska stadigt.

Varje djur förtjänar hjälp

Det finns väldigt många olika djur som behöver vår hjälp: djur inom produktion, sällskapsdjur, fiskar, andra djur i det vilda, djur på cirkusar och i delfinarier. Listan kan göras lång. Den hjälp som ges ett djur är inte på andra djurs bekostnad, utan det är viktigt att alla djur har någon som talar för dem.