ANI
MA
LIA
Hjälp oss stoppa grymheterna

Djuren behöver hjälp av just sådana som dig. Bidra i dag så hjälper du i kampen för att förändra miljoner djurs öden. Ge en gåva för en framtid där ingen behöver bo i bur.

Gör ett viktigt bidrag. Hjälp djuren nu!

Hjälp oss stoppa grymheterna

Djuren behöver hjälp av just sådana som dig. Bidra i dag så hjälper du i kampen för att förändra miljoner djurs öden. Ge en gåva för en framtid där ingen behöver bo i bur.

Gör ett viktigt bidrag. Hjälp djuren nu!

Vad är Animalia?

Välkommen till en gemenskap till djurens försvar! Animalia är en djurrättsförening där alla kan påverka.

Framför allt står vi upp för de miljontals djur som används till mat, päls eller djurförsök. Dessa enorma kategorier av djur förblir ofta osynliga. 

I vårt samhälle utnyttjas djur på nästan alla upptänkliga sätt. Miljoner av djur ingår i vår mat och våra kläder, i forskning och underhållning.

Ändå är varje djur en individ med egna behov, begär och personlighetsdrag. När djur behandlas som en massa, så som inom livsmedelsproduktionen eller pälsindustrin, berövas djuren sin rätt till individualitet och sin möjlighet att vara sådana djur de egentligen är. Därför är vår lösning för hur djurs rättigheter ska tillgodoses i grund och botten enkel: vi måste tillskriva djuren värde som individer.

Animalia påverkar lagstiftningen, offentliga upphandlingar, attityder och konsumtionsval. Vi eftersträvar inte snabba vinster utan strukturella förändringar som gagnar djuren. Alla är välkomna att delta i det här arbetet.

Djurs rättigheter

Vårt samhälle utnyttjar djur på nästan alla möjliga sätt. Därför bör djurens rättigheter integreras i den samhälleliga debatten.

Donera

Donationer bidrar till en värld där varje djur är värdefullt i sig. Vårt mål: inte snabbvinster utan en garanterat bättre framtid för miljontals djur.