EU-raportit paljastavat, että vuosittain lähes 10 miljoonaa eläintä kärsii eläinkokeissa Euroopan unionissa

Viime viikolla julkaistut Euroopan komission raportit kertovat, että EU-kansalaisten odottamaa nopeaa siirtymistä kohti eläinkokeetonta tutkimusta ei ole tapahtunut.

Raporttien mukaan useiden EU:n jäsenvaltioiden tulee merkittävästi parantaa koe-eläindirektiivin vaatimusten toimeenpanoa. EU:n raportit käsittelivät paitsi direktiivin täytäntöönpanoa, myös koe-eläinten määriä jäsenvaltioissa vuosina 2015–2017. Jäsenvaltioiden itsensä keräämät luvut kertovat, että yhteensä lähes 10 miljoonalle eläimelle tehdään erilaisia eläinkokeita EU:ssa vuosittain. Eläimistä 11 prosenttia joutuu kokeisiin, jotka aiheuttavat vakavaa kärsimystä.

Lähes 10 miljoonan koe-eläimen lisäksi laitoksissa elää noin 12,6 miljoonaa eläintä, joita ei lasketa varsinaisiksi koe-eläimiksi. Näitä eläimiä käytetään muun muassa kasvatukseen, kantojen ylläpitoon sekä varaeläiminä. Tämä tarkoittaa, että joka vuosi EU:n koe-eläinlaitoksissa kasvatetaan yli 22 miljoonaa eläintä.

”Vuonna 2010 hyväksytyn koe-eläindirektiivin keskeinen tavoite on eläinkokeiden korvaaminen tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa. Nämä raportit osoittavat, että direktiivin tavoitteen saavuttaminen on edelleen kaukainen haave”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Useissa maissa puutteita, Suomi saanut huomautuksen

Raporttien mukaan monet EU-maat ovat sisällyttäneet direktiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöönsä kiitettävästi, mutta osalla on vielä paljon tehtävää.

“Komissio on hiljattain antanut Suomelle huomautuksen siitä, että direktiiviä ei ole riittävän hyvin sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön”, Kivekäs kertoo.

Viime syksynä paljastuneet koe-eläinten räikeät kaltoinkohtelut Saksassa ovat esimerkki siitä, miten välttämätöntä on, että jäsenmaat huolehtivat koe-eläinlaitosten säännöllisistä, tiukoista ja ennalta ilmoittamatta tehdyistä tarkastuksista. Toinen raporteista paljastaa, että viidessä jäsenvaltiossa ei tehdä lainkaan ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, eikä yhdeksän jäsenmaata tarkasta vaadittua kolmasosaa laitoksista vuosittain.

“Huolestuttavaa on myös se, että eläinkokeita tehdään joissakin jäsenmaissa yhä sellaisissa tarkoituksissa, joille on jo lakisääteisesti hyväksytty, eläinkokeeton vaihtoehto. Tällaisille eläinkokeille ei tulisi myöntää lupaa lainkaan”, Kivekäs sanoo.

Eläinkokeiden arviointi on keskeinen osa direktiivin tavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä jäsenmailla on hyvin erilaisia ratkaisuja eläinkokeiden arviointiin ja lupien myöntämiseen, mikä herättää huolta prosessien riippumattomuudesta ja yhtenäisyydestä.

EU tarvitsee konkreettisen suunnitelman eläinkokeiden lopettamiseksi

Euroopan komissio seuraa koe-eläindirektiivin toimeenpanoa viiden vuoden välein. Tämän seurannan on johdettava konkreettisiin toimiin eläinten käytön ja kärsimyksen vähentämiseksi laitoksissa. Raportit osoittavat, että EU on kaukana eläinten käytön merkittävästä vähentämisestä. Tästä kertovat myös huomattavat erot eläinkokeisiin perustuvan sekä eläinkokeettoman tutkimuksen rahoituksessa.

”Komission ja jäsenmaiden on viipymättä laadittava konkreettinen suunnitelma eläinkokeiden asteittaiseksi lopettamiseksi tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa. Suunnitelman tulisi sisältää visio ja välitavoitteet, joilla saavutetaan tehokkaasti direktiivin lopullinen tavoite, eli eläinkokeista luopuminen. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita panostamaan eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehittämiseen. Suomen tulisikin aivan ensimmäiseksi taata Tampereella sijaitsevan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAMin riittävä rahoitus, jotta eläinkokeetonta tutkimusta saadaan kehitettyä”, Kivekäs sanoo.

Lisätietoja:
Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpanosta Euroopan unionin jäsenvaltioissa. PDF, aukeaa uuteen välilehteen.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – vuoden 2019 kertomus Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuosina 2015-2017 tieteellisiin tarkoituksiin käytettyihin eläimiin liittyvistä tilastoista. PDF, aukeaa uuteen välilehteen.

Suomelle annettu rikkomuspäätös Euroopan komissiolta.
Päätös löytyy otsikon ”Eläinten hyvinvointi: Komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota saattamaan toimenpiteet laboratorioeläinten suojelemiseksi asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä” alta. PDF, aukeaa uuteen välilehteen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sinua saattaisi kiinnostaa myös