Turkistarhojen laiminlyönnit lisääntyivät – hallituksen puututtava turkistarhaukseen

Ruokaviraston juuri julkaistu eläinten hyvinvoinnin valvonta 2018 -raportti kertoo, että viime vuonna tarkastetuista turkistarhoista 37 prosentilla havaittiin puutteita. Suomen uusi hallitus ei kuitenkaan ota mitään kantaa turkistarhaukseen hallitusohjelmassaan, eikä parhaillaan valmistelussa oleva turkisasetuskaan vaikuta tuovan helpotusta turkistarhojen eläimille.

Jo vuonna 2013 eduskunta vaati turkiseläinten oloihin parannuksia, kun se hylkäsi järjestöjen kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi. Turkistarhojen toimintaan ei ole kuitenkaan tehty mitään muutoksia. Eläinsuojeluvalvontaraportit kertovat, että laiminlyöntejä ilmenee entistä useammin ja myös selvästi enemmän kuin muilla eläintuotannon aloilla. Vuonna 2018 turkistarhojen valvontakäyntejä painotettiin, sillä edellisvuosina laiminlyöntejä oli 25–66 prosentissa tarkastetuista turkistiloista.

”Ruokaviraston juuri julkaiseman raportin mukaan laiminlyönnit kasvoivat edellisvuodesta. Viime vuonna 89 tarkastetusta turkiseläintilasta puutteita oli 37 prosentilla, kun edellisvuonna lukema oli 23 prosenttia. Laiminlyönnit liittyivät suoraan eläinten hyvinvointiin. On käsittämätöntä, että uusi hallitus ei ota mitään kantaa turkiseläinten oloihin, vaikka muualla Euroopassa edistystä tapahtuu”, sanoo Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila.

Kaikista Suomen turkistiloista 17 %, eli 136 tilaa, määrättiin tarkastettavaksi. Määrätyistä tarkastuksista 27 % jäi tekemättä. Turkistilojen valvonnan toteuma oli heikoin kaikista eläintiloista.

Turkisasetuksen uudistaminen tuskin tuo merkittäviä muutoksia turkistarhoille

Eduskunta asettui kesäkuussa 2013 tukemaan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöä, jossa ehdotettiin turkistarhauskieltoa koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä, mutta samalla vaadittiin eläinten hyvinvointiin ja olosuhteisiin tarhoilla parannuksia. Turkisasetustyöryhmä perustettiin ja sen työn pohjaksi teetettiin kooste turkiseläinten hyvinvointitutkimuksen tuottamista tuloksista. Työryhmän työ kuitenkin pysähtyi ja asetusuudistus hyllytettiin. Nyt asetusuudistusta ollaan viemässä taas eteenpäin.

”On erittäin todennäköistä, että asetuksen uudistaminen ei tuo merkittäviä parannuksia eläinten olosuhteisiin tarhoilla. Ala itsekin vetoaa jatkuvasti siihen, että heillä ei ole tarvetta eläinten hyvinvoinnin parannuksiin lainsäädännön kautta, koska tilat ovat sertifioituja ja valvottuja alan itsensä toimesta. Samaan aikaan merkittävä osa sertifioiduistakaan tarhoista ei kuitenkaan kykene täyttämään edes nykyisiä eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia. Hallituksen tulisikin nähdä, että turkistarhauksen hallittu alasajo on ainoa eettinen ratkaisu myös Suomessa”, Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen sanoo.

Lisätiedot:

Ruokaviraston tiedote 6.6.2019

Ruokavirasto 5.6.2019: Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2018 -raportti

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö turkistarhauskieltoa koskeneesta kansalaisaloitteesta 11.6.2013.

Animalia: Turkiseläimet


Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija, Animalia
puh. 050 543 9601
laura.uotila(at)animalia.fi

Veikka Lahtinen
kampanjavastaava, Animalia
puh. 040 5905575
veikka.lahtinen(at)animalia.fi

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sinua saattaisi kiinnostaa myös