69 eurooppalaista eläinjärjestöä vaatii, että sikojen tainnuttaminen hiilidioksidilla lakkautetaan vuoteen 2025 mennessä

Eurooppalaiset eläinjärjestöt vaativat, että sikojen tainnuttaminen teurastusta varten korkeita hiilidioksidipitoisuuksia sisältävällä kaasulla on kiellettävä vuoteen 2025 mennessä. Hiilidioksiditainnutus on yleinen sikojen tainnutusmenetelmä, joka aiheuttaa eläimille voimakasta kipua ja vakavaa kärsimystä.

Hiilidioksiditainnutuksen kieltämisen lisäksi eurooppalaisten eläinjärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals jäsenjärjestöineen vaatii Euroopan unionin ja EU-maiden päättäjiltä sekä alan teollisuudelta investointeja vaihtoehtoisten tainnuttamismenetelmien kehittämiseksi. Hiilidioksiditainnutus on hyvin yleinen tainnutusmenetelmä, ja sitä käytetään EU:n suurimmissa teurastamoissa sikojen tainnuttamiseksi ennen kalttausta ja verenlaskua.

Esimerkiksi Espanjassa, Saksassa ja Tanskassa, jotka kuuluvat EU:n suurimpiin sianlihantuottajamaihin, 85–95 % sioista tainnutetaan hiilidioksidilla, mikä tarkoittaa yli 100 miljoonaa sikaa vuodessa.

Tainnutuskaasun korkea hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa kipua ja stressiä sioille koko tainnutuksen ajan tainnutuksen alusta tajunnan menettämiseen saakka. Tainnutus kestää noin minuutin. Eläinjärjestöjen keräämä videomateriaali sikojen hiilidioksiditainnutuksesta on herättänyt kansalaisissa tyrmistystä niin EU:ssa kuin kansainvälisestikin.

SEY Suomen eläinsuojelu ja Animalia yhtyvät kattojärjestönsä Eurogroup for Animalsin linjaukseen ja vaativat, että sikojen tainnuttaminen korkeita hiilidioksidipitoisuuksia sisältävällä kaasulla lakkautetaan mahdollisimman pian.

“Tutkimusten mukaan hiilidioksiditainnutus aiheuttaa sioille vakavaa kärsimystä. Siat kärsivät pelosta, kivusta ja stressistä altistuessaan hiilidioksidille. Silti Suomessa teurastettavista sioista suurin osa tainnutetaan hiilidioksidilla. Siksi vaadimme hiilidioksiditainnutuksen kieltoa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Eurogroup for Animals jäsenjärjestöineen työskentelee sen puolesta, että EU:n lopetusasetus uudistetaan. Eurogroup for Animals vaatii, että asetuksessa kielletään korkeita hiilidioksidipitoisuuksia sisältävän kaasun käyttö sikojen tainnutuksessa ja teurastuksessa vuoden 2025 alusta lähtien. Lisäksi vuoden 2023 asetuksen arvioinnissa tulee varmistaa, että kaupallisesti kannattavia vaihtoehtoja on olemassa.

“Euroopan komission, jäsenvaltioiden ja lihateollisuuden on tehtävä investointeja sikojen tainnuttamisen kehittämiseksi. Hiilidioksiditainnuttamiselle täytyy löytyä korvaava menetelmä, joka joko tainnuttaa eläimet välittömästi tai on eläimille stressitön ja kivuton, mikäli tainnutus etenee vähitellen”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Eurogroup for Animals edustaa 69 eläinjärjestöä 24 EU-maassa, Sveitsissä, Serbiassa, Norjassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Perustamisestaan vuonna 1980 saakka se on onnistunut parantamaan eläimiä koskevaa lainsäädäntöä EU:ssa. Eurogroup for Animals edustaa kansalaismielipidettä jäsenjärjestöjensä kautta. Eurogroup for Animalsilla tarjoaa tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta päättäjien tueksi eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa.

Lisätietoja järjestöstä www.eurogroupforanimals.org.
Twitterissä @Act4AnimalsEU ja Facebookissa.

Ranskalaisen L214-järjestön videomateriaalia hiilidioksiditainnutuksesta.

Haastattelut:

Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu, kati.pulli@sey.fi, 050 371 2740

Heidi Kivekäs, toiminnanjohtaja, Animalia, heidi.kivekas@animalia.fi, 050 384 5072

Vienna Leigh, Senior Communications Officer, v.leigh@eurogroupforanimals.org, +32 (0)2 207 7715

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sinua saattaisi kiinnostaa myös